Jan Veuger
Onderzoek

Saxion ontvangt subsidie voor onderzoek naar inzet Blockchain bij afvalbeheer

Hoe zet je Blockchain-technologie in als slimme oplossing bij het beheren en beheersen van gegevens over afvalverwerking in steden? Voor het BlockWASTE-project ontvangt het Saxionlectoraat Blockchain een subsidie van 300.000 euro. Lector Jan Veuger vertelt hoe het internationale onderzoeksproject de komende twee jaar vorm krijgt en wat het gaat opleveren.

“Met BlockWASTE gaan we informatie in kaart brengen over vast afval dat in steden wordt geproduceerd. Zowel over de vorm als over het volume van dat afval,” vertelt Jan Veuger, inmiddels anderhalf jaar als lector verbonden aan Saxion. “Wanneer we op Europees niveau kijken, vormt gemeentelijk afval 7 tot 10% van het aandeel afval dat we in onze Unie produceren. Wereldwijd zal de jaarlijkse afvalproductie tegen het jaar 2050 met zo’n 70% zijn toegenomen. Wanneer je die ontwikkeling af wilt remmen, zul je iets moeten doen om deze zeer complexe afvalstroom te beheersen.”

Blockchain als sleuteltechnologie voor een duurzamere wereld

Goed afvalbeheer begint bij transparante en betrouwbare gegevensuitwisseling tussen alle partijen die binnen gemeenten of regionaal betrokken zijn bij het proces. De kennis die daarmee ontstaat, vormt de basis voor het ombuigen van het huidige, niet-duurzame grondstoffenmodel naar nieuwe circulaire modellen. Blockchain kan daarbij als sleutel-technologie een rol spelen, op weg naar een duurzamere wereld.

Educatief materiaal en een platform voor uitwisseling

“In het BlockWASTE-project onderzoeken we de rol die Blockchain kan spelen in het gemeentelijk afvalbeheerproces,” vertelt Veuger. “We richten ons op het creëren van educatief materiaal dat de basiskennis over afvalbeheer en Blockchain samenbrengt. Daarnaast ontwikkelen we een instrument dat het mogelijk maakt om gegevens over stedelijk afval daadwerkelijk te beheren. Dat platform bouwen we op een Blockchain, zodat de gegevens beveiligd worden uitgewisseld. Het instrument visualiseert voor gebruikers de mogelijkheden waarop zij verschillende manieren van afvalbeheer kunnen afwegen en zo goed mogelijk kunnen inzetten. Het toont de toepasbaarheid van Blockchain in de afvalverwerkende sector aan.”

“Het instrument visualiseert voor gebruikers de mogelijkheden waarop zij verschillende manieren van afvalbeheer kunnen afwegen en zo goed mogelijk kunnen inzetten. Het toont de toepasbaarheid van Blockchain in de afvalverwerkende sector aan.”

Jan Veuger
Jan Veuger - lector Blockchain bij Saxion

Internationale samenwerking

Binnen het consortium brengen de deelnemers aan het BlockWASTE-project werkteams met verschillende vaardigheden samen. Daarbij koppelen zij deskundigheid, ideeën en kennis op het gebied van blockchaintechnologie, afvalbeheer en circulaire economie. De Europese Commissie investeert in onderzoeksprojecten die gebruik maken van Blockchain om de doelstellingen van de circulaire economie te behalen.

De subsidie van 300.000 euro wordt toegekend in het kader van het Europese Erasmus+ programma. Samenwerkingspartners zijn: National Technical University of Athens (NTUA) Greece, Association Empresarial de Investigation Centre Technologico Del Marmol Y La Piedra Spain, Tallina Techikaulikool Estonia, Fachhochschule Bielefeld Germany en Saxion Hogeschool.

Wat is Blockchain?

Blockchain werd oorspronkelijk ontwikkeld om een elektronisch betaalsysteem te ondersteunen. Inmiddels kent de technologie een toenemend aantal toepassingsgebieden. Alles draait daarbij om waterdichte gegevensuitwisseling, waarbij de Blockchain als database verdeeld wordt over diverse computerservers. De gegevens zijn cryptografisch beschermd en verdeeld in blokken van transacties met een onderlinge mathematische relatie. Ze vormen een spreekwoordelijke keten, waarvan de decentrale databases niet gewijzigd kunnen worden.

Blockchaintechnologie biedt daardoor grote kansen om op een veilige manier gegevens te beheren en uit te wisselen, bijvoorbeeld in de verzekeringssector, bij vervoer en logistiek en in de gezondheidszorg. In de industrie kan de Blockchain een belangrijke rol spelen bij het bewaken van productkwaliteit, het uitvoeren van procescontroles en, zoals in het BlockWASTE-project, het beheer en de uitwisseling van gegevens over afvalstromen.

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp is redacteur bij de Dienst Marketing en Communicatie van Saxion. Schrijven maakt haar gelukkig. Vooral als het om een persoonlijk portret of over onderzoek gaat. Als lezer, luisteraar, schrijver en podcaster gaat Anne ook graag op zoek naar mooie verhalen uit de geschiedenis van de popmuziek. In haar vrije tijd is ze bovendien boekenliefhebber en Beatlesblogger.

Gerelateerde artikelen

Blockchain in de Zorg Onderzoek

Saxion Blockchain Week: 'Blockchain kan helpen de administratieve druk in verpleeghuis- en wijkzorg op te lossen'

01 februari 2021
Saxion wil met nieuwe Bitcoin-MOOC´s het beste blockchainonderwijs bieden Onderwijs

Saxion wil met nieuwe Bitcoin-MOOC´s het beste blockchainonderwijs bieden

21 oktober 2020
Jan Veuger Onderzoek

‘Blockchain gaat ons leven veiliger en eenvoudiger maken’