Remco Spithoven
Onderzoek

Saxion bundelt krachten met hbo-instellingen in landelijk Lectorenplatform Veiligheid

Anne Hurenkamp
Anne Hurenkamp Leestijd Minuten

Vorige week plantten ruim vijftig lectoren een vlag in de digitale grond bij de online lancering van het Lectorenplatform Veiligheid. Remco Spithoven, Saxion-lector Maatschappelijke Veiligheid, is één van de trekkers: “Als hbo hebben we Nederland echt wat te bieden om de samenleving veiliger te maken en te houden.”

Een willekeurige blik op het nieuws maakt direct duidelijk dat veiligheidsvraagstukken steeds prominenter in beeld komen en om concrete en urgente oplossingen vragen. De scope is enorm: van drugslabs op het platteland tot het hacken van bedrijven en onderwijsinstellingen. Technologische ontwikkelingen zorgen er bovendien voor dat de vraagstukken zich niet alleen meer ‘op straat’ maar vooral online afspelen.

Onderzoek naar veiligheidsvraagstukken stroomlijnen

In het nieuwe Lectorenplatform Veiligheid bundelen hogescholen en overige kennisinstellingen de komende jaren hun krachten. Om het onderzoek naar veiligheidsvraagstukken te stroomlijnen en te intensiveren. “De tijd is er rijp voor,” vertelt Remco Spithoven. “Door samenwerking bereiken we meer dan als afzonderlijke lectoraten. Met gericht onderzoek kunnen we professionals in de praktijk beter helpen bij de taaie vraagstukken rond veiligheid. Juist door samen kennis te ontwikkelen en oplossingen te ondersteunen.”

Doelstellingen direct vertalen naar subsidiemogelijkheden

Het platform is het resultaat van gedegen voorwerk, zegt Spithoven: “We deden onder andere een netwerkstudie naar alle lectoraten van hogescholen en kennisinstellingen. Daarbij brachten we in kaart hoe we ons onderzoek op elkaar aan kunnen sluiten en versterken. Aansluitend vertaalden we onze doelstellingen direct naar subsidiemogelijkheden, om echt stappen te kunnen zetten.” Hoewel Saxion penvoerder is, wordt de samenwerking breed getrokken en vormgegeven. Zo zijn de Haagse Hogeschool, Avans, de Hogeschool Utrecht en de Nederlandse Defensie Academie intensief betrokken bij het vormgeven van de eerste onderzoekslijnen en de aansturing daarvan.

De tijd is er rijp voor. Door samenwerking bereiken we meer dan als afzonderlijke lectoraten. Met gericht onderzoek kunnen we professionals in de praktijk beter helpen bij de taaie vraagstukken rond veiligheid. Juist door samen kennis te ontwikkelen en oplossingen te ondersteunen.

Remco Spithoven
Remco Spithoven, Saxion-lector Maatschappelijke Veiligheid over het onlangs gelanceerde landelijke Lectorenplatform Veiligheid

Steeds meer multidisciplinair onderzoek naar Veiligheid

Die lijnen focussen zich op de thema’s ondermijning, cybercrime en –security, data en intelligence, persoonsgerichte aanpak en adaptief veiligheidscomplex. De insteek van het onderzoek is sterk praktijkgericht en daarmee direct ondersteunend aan wat de praktijk vraagt. “Onderzoek naar veiligheidsthema’s is steeds meer multidisciplinair van aard,” zegt Spithoven. “Subsidieverstrekkers stimuleren dit en schrijven het ook voor. Uiteindelijk moet er concreet iets met alle nieuwe kennis gebeuren. Daar zijn wij als instellingen vanuit het praktijkgerichte onderzoek goed in. Door ons netwerk en onze samenwerking met de praktijk.”

Vereniging Hogescholen en bestuurlijke inbreng

De brede landelijke aanpak sluit tevens aan op de eigen multidisciplinaire agenda van Saxion rond digitalisering en veiligheid in opbouw. Zo is ook Willeke Slingerland, Saxion-lector Weerbare Democratie, samen met Emile Kolthoff (Avans/Open Universiteit) trekker van de onderzoekslijn Samenleving en Ondermijning. Spithoven zelf coördineert de lijn Data & Intelligence. Namens de Vereniging Hogescholen zijn bij het landelijke platform Ineke van Oldeniel (Saxion), Hans Camps (Haagse Hogeschool) en Jacomine Ravensbergen (Avans). Allen maken zij deel uit van het College van Bestuur van hun respectievelijke instellingen. Vanuit de Thematafel Veiligheid leveren zij hun bestuurlijke bijdrage aan het gezamenlijke onderzoek.

Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie

“Het platform heeft een open karakter en die insteek heeft zijn openheid al bewezen,” zegt Remco Spithoven. “Het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie hebben zich beide gemeld om extra themalijnen rond fysieke veiligheid en politieonderzoek te coördineren.” De Saxion-lector is blij met de oprichting van het platform en de gezamenlijke insteek om het onderzoek rond Veiligheid verder aan te jagen: “De samenwerking begint nu, over de muren van al onze hogescholen en kennisinstellingen heen, vorm te krijgen. Ons doel is om in september van dit jaar onze gezamenlijke onderzoeksagenda op elk van de thema’s te presenteren.” 

Lectorenplatform screenshots.jpg

Een impressie van de lancering van het Lectorenplatform Veiligheid die grotendeels online plaatsvond.

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp is redacteur bij de Dienst Marketing en Communicatie van Saxion. Schrijven maakt haar gelukkig. Vooral als het om een persoonlijk portret of over onderzoek gaat. Als lezer, luisteraar, schrijver en podcaster gaat Anne ook graag op zoek naar mooie verhalen uit de geschiedenis van de popmuziek. In haar vrije tijd is ze bovendien boekenliefhebber en Beatlesblogger.

Gerelateerde artikelen

NL-GO.jpg Organisatie

Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO) van start!

24 september 2020
Headerafbeelding - Blond meisje met zwart VR bril Corporate

Saxion lanceert vernieuwde website voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap

01 mei 2018
Samenwerking Saxion en Gemeente Deventer - City Deal Kennis Maken Organisatie

Opschaling interdisciplinaire samenwerking Saxion en Gemeente Deventer