Beril Sirmacek
Organisatie

Aan het woord: Beril Sirmacek, associate lector AI Smart Cities

Leestijd Minuten

Het team van Smart Cities kent een nieuwe versterking. Zo is Beril Sirmacek al even als associate lector werkzaam bij het lectoraat Smart Cities waarbij de focus ligt op het thema Artificial Intelligence (AI). Smart Cities ziet een toekomst waarbij AI een grote rol gaat spelen. Het was dus hoog tijd om op deze trend in te spelen met een nieuwe functie binnen het team. In dit artikel vertelt Beril iets meer over haarzelf en haar rol binnen het Smart Cities team.

Kan je wat over jezelf vertellen?

‘’Ik ben een AI-wetenschapper met de focus op aardobservatietoepassingen en computervisie. Daarnaast ben ik een echte milieuactivist. Ik hou van de natuur en alle bewoners van de aarde en heb passie voor sportieve activiteiten zoals hardlopen en fietsen. Samen met mijn trouwe viervoeter woon ik in mijn huisje waar ik graag bezig ben in mijn tuin. Mijn tuin is namelijk de speeltuin voor allerlei creatieve DIY-projecten. Ik probeer dan ook zo’n klein mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten en pas hier mijn leven op aan. Ik leer elke keer weer wat meer over hoe ik duurzamer kan leven. Ik verzamel regenwater en probeer mijn eigen voedsel te verbouwen.“
 

Kan je wat vertellen over je achtergrond?

“Ik ben in 2009 gepromoveerd in Electrical and Electronics Engineering. Mijn focus lag echter op signaalverwerking met wiskundige algoritmen zoals machine learning, AI, grafentheorie en probability. Ik gebruikte dergelijke methoden op teledetectiebeelden (zoals satellietbeelden en andere luchtfoto's) om volledig geautomatiseerde intelligente software te ontwikkelen die verschillende objecten kunnen identificeren en hun veranderingen kunnen volgen. Tijdens mijn PhD heb ik samengewerkt met TUMuenchen. Daarna ben ik gaan werken bij German Aerospace Center. In 2011 ben ik naar Nederland verhuisd en heb ik gewerkt bij TUDelft en Universiteit Twente. Voordat ik bij Saxion begon, werkte ik een jaar bij een Zweedse universiteit als universitair docent, maar vanwege de welbekende pandemie gaf ik meestal les op afstand vanuit Nederland. Inmiddels werk ik bij Saxion en heb ik een functie die beter bij mij past en goed aansluit bij de doelen die ik wil behalen.”

Waarom ben je geïnteresseerd om voor Smart Cities te werken?

“Meer dan 70% van de wereldbevolking leeft in steden. Steden staan, met hun hoge energieverbruik en CO2-uitstoot, bekend als een van de grootste bijdragers aan de opwarming van de aarde en de vermindering van de biodiversiteit. Ook dienen steden vaak als hitte-eilanden waarmee ze ook aangrenzende gebieden zoals bossen, oceanen en landbouwvelden beïnvloeden. Er kan nog veel gedaan worden op technologisch gebied om de klimaatstressoractiviteiten binnen steden te identificeren. Daarbovenop zijn steden een van de meest kwetsbare gebieden wanneer zware klimaatimpact wordt ervaren. Het is bijvoorbeeld moeilijker om steden af te koelen en om dichtbevolkte gebieden zoals steden te voorzien in voedsel en water. Daarnaast zijn er genoeg andere thema’s die ook aandacht verdienen zoals het bieden van veiligheid en beveiliging voor stadbewoners. Het veld staat open voor de ontwikkeling van nieuwe betrouwbare toepassingen die nuttig kunnen zijn voor mens en milieu. Deze ambitie ligt op het snijvlak van mijn persoonlijke passie voor milieu en mijn wetenschappelijke ervaring.”


Had je al affiniteit met het thema Smart Cities?

“Ik heb tot nu toe niet letterlijk binnen een smartcityproject gewerkt. Wel heb ik al het nodige gedaan binnen aardobservatie waarbij de nadruk lag op algoritmen voor het volgen van veranderingen van gebouwen, bomen, wegen, verkeer en menselijke drukte. Ook heb ik veel onderzoek gedaan naar klimaatverandering en de relatie met de activiteiten binnen de steden. Ik ben blij dat Smart Cities mij de kans heeft gegeven om al deze passie en ervaringen samen te brengen voor één gemeenschappelijk doel: klimaatbestendige steden ontwikkelen met slimme stadstechnologieën.”

Wat zijn de kansen voor AI in het Smart City domein?

“Er zijn er zo veel. Een aantal van deze kansen zijn al bekend en worden ook al benut in academische en real-life-projecten. Maar omdat er grote hoeveelheden data zijn en veel urgente problemen die opgelost moeten worden zijn er onbeperkte mogelijkheden voor AI om hierin een steentje bij te dragen. Deze kansen zullen ons waarschijnlijk de komende decennia bezighouden.”

Waarom is AI belangrijk voor de slimme stad van de toekomst?

“AI staat niet alleen bekend om het optimaal automatiseren van processen, het is ook bekend in het vinden van datapatronen die niet door mensen waar te nemen zijn. Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van medische data-analyse via AI die kankersymptomen in een zeer vroeg stadium kunnen detecteren, zelfs voordat een arts die ontwikkeling kan herkennen. Hetzelfde principe geldt wanneer AI geïmplementeerd wordt in smartcitytoepassingen. Het brengt mogelijkheden om processen te automatiseren, en daarnaast ook om patronen in kaart te brengen die anders onopgemerkt zouden kunnen blijven.”

In het domein van slimme steden is responsible AI een belangrijk onderwerp, gezien alle voorbeelden waar het gebruik van AI misging. Hoe kan jouw onderzoek helpen voorkomen dat AI-gebaseerde smartcitytoepassingen in strijd zijn met publieke waarden?

“Bij het gebruik van gegevensverwerkings- en softwareontwikkelingstoepassingen bestaat de kans dat de technieken worden misbruikt. Stel dat AI als een vork is. Het is een hulpmiddel. Het is mogelijk om een vork te gebruiken om een hongerig persoon te voeden maar het kan ook gebruikt worden om iemand pijn te doen. Het hangt volledig af van de intentie van de persoon, instelling of bedrijf om het voor het juiste doel in te zetten. Om ervoor te zorgen dat onze AI-oplossingen met de juiste bedoelingen worden ingezet communiceren we direct met gemeentes en andere gerelateerde instellingen. Bovendien richten we ons op de ontwikkeling van verklaarbare, transparante en betrouwbare AI-methoden. Deze kunnen met het publiek communiceren over wat voor soort gegevens worden verzameld, waarom deze nodig zijn en hoe deze worden gebruikt. We noemen dit ‘responsible AI’ en we zetten al onze wetenschappelijke en ethische expertise in om dit principe na te streven.”

Hoe kan jouw skillset de projecten van Smart Cities een boost geven?

“Ik geloof dat we ons kunnen focussen op het ontwikkelen van nieuwe AI-toepassingen, inclusief verklaarbare en responsible AI-technieken. Mijn achtergrond binnen de stedelijke stadsobservatie met de focus op teledetectiegegevens zou ook enkele voordelen kunnen bieden om meer gegevens op grotere schaal te vinden en om de resultaten visueler te maken. Hierdoor kunnen we eindgebruikers beter betrekken bij de ontwikkeling van smartcitytoepassingen.”

Wat ga je in de nabije toekomst doen voor Smart Cities?

“In de nabije toekomst richt ik mij op klimaatadaptatie en verantwoorde AI-toepassingen binnen onze regio (waaronder Overijssel). Het boeit me enorm om betrokken te zijn bij projecten die een directe impact kunnen hebben op onze buren en de biodiversiteit van de regio waarin we allemaal leven.”

Beril Sirmacek

Gerelateerde artikelen

Gesprek Minister Dijkgraaf en Hogeschool Saxion.jpg Corporate

Nieuwe onderwijsminister Robbert Dijkgraaf spreekt met Saxion-studenten: ‘Het laat zien dat hij er voor ons is’

12 januari 2022
Stadscampus Enschede Corporate

Saxion Jaaroverzicht 2021

23 december 2021
Daan ten Berge Onderzoek

2021: dit waren de meestgelezen verhalen over Saxion-onderzoek