Vrouw in gele trui draagt masker in het openbaar ter bestrijding van het coronavirus
Organisatie

17-01-2022 Corona-update: Mondkapjesplicht in het hoger onderwijs

Leestijd Minuten

Het kabinet heeft het dragen van een mondkapje vanaf zaterdag 15 januari 2022 verplicht in het hoger onderwijs. Dit is één van de voorwaarden waaronder het hoger onderwijs weer open mag.

Dit betekent dat je in de Saxion-gebouwen een mondkapje moet dragen, zowel tijdens als buiten de les. Het medische mondkapje type 2 heeft hierbij de voorkeur, omdat deze jou en anderen om je heen beter beschermt tegen een mogelijke besmetting. Dit hebben wetenschappelijke studies aangetoond. 

Door het dragen van een mondkapje willen we besmettingen en uitval op onze locaties voorkomen en een gezonde studie- en werkomgeving bevorderen.  

Een aantal uitzonderingen 

We kunnen ons voorstellen dat in een aantal situaties het dragen van een mondkapje minder relevant voelt en je je afvraagt waarom je op die momenten een mondkapje moet dragen. Daarom hebben we via de Vereniging Hogescholen bij het ministerie om meer duidelijkheid gevraagd. Tot we meer duidelijkheid hebben maken we de volgende uitzonderingen: 

  • In kantoorruimtes waar 1,5 meter afstand gehouden kan worden mogen medewerkers wanneer ze zitten het mondkapje afdoen.  

  • Wanneer je werkt achter een spatscherm mag je het mondkapje afdoen. 

  • Als het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor een docent of onderzoeker bij de verzorging van een onderwijs- of onderzoeksactiviteit én er 1,5 meter afstand gehouden kan worden mag het mondkapje tijdens die activiteit even af.  

  • Als het dragen van een mondkapje een belemmering is voor een student bij deelname aan een onderwijs- of onderzoeksactiviteit. Een docent of onderzoeker mag in dat geval beslissen dat een student een mondkapje mag afzetten, bijvoorbeeld tijdens een presentatie of tijdens onderwijsactiviteiten met betrekking tot lichamelijke opvoeding, zang, toneel en dans. Er moet dan wel 1,5 meter afstand gehouden kunnen worden. Denk eraan dat je na afloop het mondkapje weer op doet.  

  • Het mondkapje mag uiteraard ook af om iets te eten of te drinken, mits je op een vaste plek zit of staat én je 1,5 meter afstand hebt tot anderen. 

  • Daarnaast zijn mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen natuurlijk uitgezonderd van de maatregel. In dat geval moet je wel een ‘Eigen verklaring uitzondering mondkapjesplicht’ kunnen laten zien. 

Wanneer we nieuwe informatie ontvangen laten we dat weten in een corona-update.

Gerelateerde artikelen

Studenten in de klas Organisatie

08–11–2022 Corona-update: Hoe ziet het sectorplan corona voor het hoger onderwijs eruit

08 november 2022
Vrouw in gele trui draagt masker in het openbaar ter bestrijding van het coronavirus Organisatie

17-02-2022 Corona-update: Versoepeling coronamaatregelen

17 februari 2022
Vrouw in gele trui draagt masker in het openbaar ter bestrijding van het coronavirus Organisatie

15-01-2022 Corona-update: (Her)opening Saxion