Help, de zeespiegel stijgt: studenten buigen zich over mogelijke oplossingen
Onderwijs

Help, de zeespiegel stijgt: studenten buigen zich over mogelijke oplossingen

Willem Korenromp
Willem Korenromp Leestijd Minuten

Zo’n twintig centimeter steeg de zeespiegel in de twintigste eeuw. Wetenschappers verwachten dat deze de komende honderd jaar nog verder zal stijgen, misschien wel met 82 centimeter. Het kan voor waterproblemen over de hele wereld zorgen. Studenten van de opleiding Civiele Techniek zochten naar een mogelijke oplossing.

Docent Patrick de Lange voelt zich nauw verbonden met de zeespiegelstijging. Op tafel ligt een rapport van Rijkswaterstaat uit 1990. Hierin worden de problemen al aangekaart. “Heel veel dingen die nu worden verteld over de zeespiegelstijging, staan al in dit rapport”, zegt De Lange. “Ik werkte destijds voor het Rijksinstituut voor Kust en Zee. Met een clubje van een man of zeven deden we onderzoek naar wat er met de Nederlandse kust en de kust wereldwijd gebeurde. In die tijd was er vrij weinig aandacht voor de zeespiegelrijzing. Toen ging men uit van een stijging van twee millimeter per jaar. Inmiddels is dat ruim het dubbele. Het lijkt niet veel, maar het is echt verontrustend.”

De zeespiegel stijgt door het oplopen van de temperatuur op aarde. Hierdoor zet het zeewater uit, smelten gletsjers en slinken de grote ijskappen op Groenland en Antarctica. “De verwachting is dat dit nog eeuwen door zal gaan”, weet De Lange. “De zeespiegel kan uiteindelijk tot misschien wel vijf meter en zelfs boven de vijftien meter bij hoge emissies stijgen. In Nederland merk je nog weinig van de stijging, maar in het Middellandse Zeegebied zijn er al problemen. In Spanje en Frankrijk is er veel schade aan boulevards. Daar is veel werk aan de winkel voor de civiele techniek. In Australië worden zelfs eilanden geëvacueerd die vanwege de stijging langzaamaan verdwijnen. Daar speelt dit probleem al jaren.”  

Congres

In november werd daarom in Rotterdam het congres Preventing Delta Floods 2021 gehouden om de bewustwording over het probleem te vergroten. Het doel was om docenten en studenten van over de hele wereld (online) bij elkaar te brengen. Samen moesten zij oplossingen bedenken hoe de kwetsbare deltasteden Taipei (Taiwan), Semarang (Indonesië), Mumbai (India), St. Petersburg (Rusland), Paramaribo (Suriname), Rio de Janeiro (Brazilië), New York (VS) en Durban (Zuid-Afrika) toekomstige waterproblemen het hoofd kunnen bieden.

“Verschillende internationale scholen werkten samen om oplossingen te zoeken voor deze acht wereldsteden”, zegt De Lange. “Het was de eerste keer dat dit op deze manier gebeurde, heel bijzonder.” Namens Saxion deden de tweedejaarsstudenten Chantal Willemink, Stasia Rutgers en Michelle Kleinjan en derdejaarsstudenten Sabiha Dahrish en Darren Kleijn mee aan het project. “Het mooie was dat ze dit naast hun reguliere schoolwerk deden”, zegt De Lange. “Ze kregen er geen studiepunten voor, alleen een certificaat. Toch wilden ze meedoen. Dat geeft aan hoe belangrijk ze dit onderwerp vinden.”

Suriname

De Saxion-studenten kregen een casus voorgelegd over Paramaribo. De zeespiegelstijging vormt namelijk een groot probleem voor Suriname. De voormalig Nederlandse kolonie behoort volgens een rapport van de Wereldbank tot de top-5 van bedreigde landen door de zeespiegelstijging. “De studenten hebben gekeken wat ze kunnen doen bij een zeespiegelstijging van drie meter. Daarvoor hebben ze samengewerkt met studenten van de Hogeschool Rotterdam en het Polytechnic College Suriname. Helaas hadden ze niet heel veel tijd voor hun onderzoek, alles moest snel geregeld worden. Als oplossing kwamen ze uiteindelijk met het idee om een verstevigde constructie om Suriname te bouwen, om zo het zeewater tegen te houden.”

Bewustwording

Gezien de korte tijd die studenten hadden om tot een oplossing te komen is het de vraag in hoeverre deze echt bruikbaar is. Ook De Lange moet het antwoord schuldig blijven. “Dat zal nader onderzocht moeten worden. Maar het onderzoek heeft wel bijgedragen aan de bewustwording van het probleem. Daarom is het mooi dat studenten hierbij betrokken zijn. Jonge mensen hebben creatieve ideeën. Zij komen met andere oplossingen dan onderzoekers die al jaren in het vak zitten. Zij zijn zich veel meer bewust van klimaatproblemen, omdat ze ermee opgroeien. Projecten als deze gaan over hun toekomst, daardoor proef je dat ze enthousiast zijn om mee te werken.”

Dat enthousiasme heeft De Lange ook nog steeds als hij over de zeespiegelstijging praat. Hij is blij dat er steeds meer aandacht voor het probleem is en hoopt dat het onderwerp ook in de landelijke politiek op de agenda komt. “Over vijftig jaar verwacht ik dat dit probleem heel sterk aan de orde komt. De politiek kijkt over het algemeen maar een paar jaar vooruit, wetenschappers kijken veel verder. Wat dat betreft zouden er meer technici in de politiek moeten. Leiders die twintig tot vijftig jaar vooruitkijken. De zeespiegelrijzing gaat door, daarom moeten we nu al kijken wat we kunnen doen.”
 

Ook Civiele Techniek studeren?

Yes!
Willem Korenromp

Willem Korenromp

Willem is freelance journalist en tekstschrijver. Regelmatig maakt hij mooie interviews en achtergrondverhalen voor Saxion. Daarbij heeft hij een voorliefde voor sport. Niet alleen om over te schrijven, maar ook om zelf te beoefenen.

Gerelateerde artikelen

Saxion en GA Eagles tekenen contract Corporate

Go Ahead Eagles werkt samen met studenten van Aventus en Saxion aan een duurzame ‘Adelaarshorst’

30 juni 2022
52163016474_4be9125ae5_c.jpg Organisatie

Feest 65 jaar bestaan Bouwkunde en Civiele Techniek

21 juni 2022
klimaatplein 1.jpg Organisatie

Hoe maken we het Saxion-plein van locatie Enschede duurzamer?