Lisanne Derksen, foto door Kuijer Photography
Organisatie

Handreiking helpt podotherapeuten in de praktijk

Leestijd Minuten

Samen met Fontys en de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) ontwikkelde hogeschool Saxion een handreiking voor podotherapeuten. Het document biedt handvatten voor het podotherapeutische diagnostisch proces bij iemand met een achillespees-probleem. ‘’Hier kan de podotherapeut in de praktijk zeker iets aan hebben’’ vertelt Marloes Tenten-Diepenmaat, lector Podotherapie van het lectoraat Smart Health van hogeschool Saxion. ‘’En ook in het onderwijs is hier behoefte aan.’’

De handreiking werd op 23 november tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) gepresenteerd door Lisanne Derksen, podotherapeut en docente Podotherapie bij Saxion. Het hulpmiddel ‘Handreiking voor het podotherapeutisch diagnostisch proces bij verdenking op achilles tendinopathie’ biedt podotherapeuten handvatten om achillespees-problemen op een systematische manier te onderzoeken. Hierbij is gekeken naar risicofactoren en de andere factoren die van invloed zijn op deze problemen. Op basis van de literatuur en informatie vanuit experts is dit in kaart gebracht en worden aanbevelingen gedaan rondom de diagnostiek.

De vraag kwam echt uit de praktijk. Het is voor podotherapeuten nuttig om te weten waar op gelet moet worden bij een specifieke aandoening.

Marloes Tenten
Marloes Tenten-Diepenmaat, Lector Podotherapie

Behoefte aan informatie

Marloes Tenten-Diepenmaat ziet dat er in het werkveld behoefte is aan deze informatie. ‘’De vraag kwam echt uit de praktijk. Het is voor podotherapeuten nuttig om te weten waar op gelet moet worden bij een specifieke aandoening. Zeker voor de vele podotherapeuten die allround werken en veel verschillende typen klachten en problemen in hun praktijk zien. Dan is een geheugensteun zoals dit document zeker nuttig. De handreiking biedt informatie over achillespeesklachten, ondersteunende modellen en theorieën en concrete aanbevelingen per onderdeel van het diagnostisch proces dat de podotherapeut uitvoert in de praktijk.’’

Vertaalslag elektronische patiëntendossiers

Om de kennis op een laagdrempelige manier in de praktijk te brengen zal op basis van de handreiking op korte termijn een podcast en kennisclip worden ontwikkeld. ‘’Zo kunnen we de informatie ook op een andere manier aanbieden.’’ Tenten-Diepenmaat ziet daarnaast de behoefte aan de vertaalslag van deze kennis naar de elektronische patiëntendossiers. ‘’Deze handreiking kan fungeren als voorzet voor een klinische beslisboom die geïmplementeerd kan worden in de elektronische patiëntendossiers. Dat is de wens van veel podotherapeuten. Door de informatie in te zetten als een soort ‘clinical decision support-tool’ kunnen we kennis vertalen naar de klinische praktijk en kan hier direct gebruik van worden gemaakt in de behandelkamer van de podotherapeut. Hier zit dus zeker een vervolg in.’’

Opleidingen

Ook binnen de opleidingen Podotherapie is behoefte aan de handreiking. Tenten-Diepenmaat: ‘’Op deze manier kunnen we de studenten van beide opleidingen podotherapie op een uniforme manier onderwijzen, zodat zij met dezelfde kennis en informatie aan de slag gaan.’’

Als vervolgproject van de handreiking gaan studenten, docenten en onderzoekers van Saxion en Fontys, deels gesubsidieerd door de NVvP, aan de slag met een handreiking voor zes andere aandoeningen. Deze samenwerking tussen beide opleidingen en de NVvP zal zes handreikingen met bijbehorende kennisclips en podcasts opleveren.

Meer weten?

De ‘Handreiking voor het podotherapeutisch diagnostisch proces bij verdenking op achilles tendinopathie’ wordt vanuit de NVvP gedeeld met de leden van deze beroepsvereniging. Het document is gemaakt binnen een samenwerking door de hogescholen Saxion en Fontys - waar de twee Nederlandse opleidingen tot podotherapeut gevestigd zijn - en de NvvP. Auteurs: Lisanne Derksen (Saxion), Elleke Huijbrechts (Fontys), Rinske Siepel (Fontys), Donja Lansink (NVvP) en Marloes Tenten-Diepenmaat (Saxion). Een aantal podotherapeuten vanuit verschillende praktijken hebben als Expertgroep Achilles Tendinopathie bijgedragen aan de handreiking: Lars Fuit, Ingrid Janssen, Jurgen Nijenhuis, Mark Schreurs en Eveline van Vliet.

De handreiking is hier te vinden.

Foto Lisanne Derksen door Kuijer Photography.

Betrokkenen handreiking podotherapie

Gerelateerde artikelen

Persoon houdt hand op vol pillen Organisatie

Onderzoek naar intelligente medicatie-dispenser

25 januari 2023
PIHC Innovatievouchers voor onderzoeksteams van Saxion Onderzoek

PIHC Innovatiefonds vouchers voor Saxion-onderzoek

24 januari 2023
IntiME afbeelding 1.jpg Organisatie

Methodiek IntiME biedt persoonsgerichte zorg rondom intimiteit en seksualiteit