Investeren in hbo-onderzoek is de sleutel tot het maken van impact, stelt Anka Mulder tijdens landelijke conferentie
Corporate

Anka Mulder pleit voor behoud van het Fonds voor Onderzoek en Wetenschap voor het hbo tijdens landelijke conferentie

Leestijd Minuten

“Voor onze studenten, het regionale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is het belangrijk dat de onderzoeksfinanciering op peil blijft en dat het Fonds Onderzoek en Wetenschap niet wordt gekort,” sprak Saxion-bestuursvoorzitter Anka Mulder gisteren tijdens de Onderzoek & Impact-conferentie in Amersfoort. Ze stelt dat investeren in hbo-onderzoek de sleutel is tot het maken van impact en vraagt om blijvend te investeren.

De oproep van Mulder wordt ondersteund door de Monitor van het Rathenau Instituut, die tijdens de conferentie van de SIA en de Vereniging Hogescholen werd aangeboden aan Oscar Delnooz, directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De monitor laat zien waar het hbo-onderzoek staat en wat de impact ervan is. 

Hbo-onderzoek als motor voor innovatie en impact

Dat illustreerde Anka Mulder in haar speech met enkele voorbeelden: zo heeft bijna een derde van de lectoren in het hbo een dubbelinstelling bij een bedrijf, universiteit of andere instelling. Deze samenwerkingen stimuleren brede impact. Daarbij is 42% van de lectoren vrouw, tegenover slechts een kwart vrouwelijke hoogleraren in het WO. “Diversiteit is een krachtig middel om het blikveld te verbreden en de mogelijkheden voor maatschappelijke impact van hbo-onderzoek te vergroten,” sprak Mulder. 39% van de SIA-projecten wordt uitgevoerd in samenwerking met een mkb-instelling en in 26% van de projecten werkt het hbo-samen met een publieke instelling: “Ons onderzoek is dus van belang voor het mkb en maatschappelijke sectoren die hiermee kunnen blijven innoveren.” Het maken van impact staat hoog op de agenda van praktijkgerichte onderzoekers, gaf Anka Mulder aan. ”Hogescholen laten in hun eigen bijdrage - 58% hoger dan de ontvangen rijksbijdrage daarvoor - zien hoe bewust zij voor praktijkgericht onderzoek kiezen. Zij investeren hier zelf stevig in.” 

Maar een klein deel van de onderzoeksmiddelen

Anka Mulder is tevreden over de Monitor en het zo transparant afleggen van verantwoording. Ze vroeg zich ook af waarom het hbo dit als enige sector doet. Zeker gezien het relatief kleine deel dat het hbo van de onderzoeksmiddelen ontvangt: een twintigste deel van de totale middelen. Daarbij stelde ze de vraag: “Zijn hogescholen misschien braver? Of hebben wij meer uit te leggen dan universiteiten en ROC’s, omdat het hbo minder bekend is bij ministerie en politiek? Voor universiteiten is altijd aandacht, voor het mbo is die aandacht gelukkig gegroeid de afgelopen jaren. Het hbo lijkt soms een stiefkindje. Maar het hbo verdient die aandacht net zo hard, want zonder de ruim 460.000 studenten die wij opleiden tot ITC’er, verpleegkundige, onderwijzer of ingenieur, loopt de boel vast,” aldus Anka Mulder. 

Relatief kleine korting, maar enorme gevolgen voor hbo 

Mulder: “Met praktijkgericht onderzoek helpen wij het mkb en maatschappelijk organisaties. Van Alkmaar tot Appingedam, van Heerlen tot Harlingen.” Dat hogescholen bovendien heel efficiënt gestalte geven aan onderzoek, blijkt uit de cijfers, zo licht ze toe: “Met zo’n 200 miljoen euro eerste geldstroom voor 36 hogescholen. Want twee jaar geleden kregen we er structureel 50 miljoen euro bij, én 50 miljoen euro via het Fonds voor Onderzoek en Wetenschap.” Echter, dat laatstgenoemde fonds staat nu onder druk in de nieuwe regeringsplannen. Een relatief kleine korting lijkt het, maar het is een kwart van wat het hbo beschouwt als ‘de eerste geldstroom’. Daarom deed Anka Mulder gisteren een stevige oproep aan de politiek om de middelen via het Fonds voor Onderzoek en Wetenschap door te zetten én daar een extra investering aan toe te voegen: “De Monitor laat duidelijk zien dat onderzoekers onder druk staan en niet aan de vragen vanuit de maatschappij kunnen voldoen. We komen tekort in de basisfinanciering.”

Wil je de gehele speech van Anka lezen?

Download de speech

Gerelateerde artikelen

dave_foto_UToday.png Persbericht

Prof. Dave Blank adviseur onderzoek Saxion

06 juni 2018
Kariene Mittendorff Onderzoek

Kariene Mittendorff geïnstalleerd als lector Studentsucces: ‘We kunnen ons oude denken niet meer loslaten op de huidige generatie jongeren’

20 juni 2024
Onderzoek

Datavisualisatie: geen droge grafiek, maar een droge achtertuin