Studenten stadslab geven presentatie

StadsLAB

In ons StadsLAB werken studenten, docenten en onderzoekers samen met bewoners en bedrijven aan slimme oplossingen voor de samenleving. Lees meer over het lab, de onderzoeken en hoe we werken.

Wil je een opdracht voor het stadsLAB indienen?*

Vul dan hier het formulier in!

Samenwerken aan oplossingen

Het stadsLAB is een broedplaats waar ideeën, experimenteren, samenwerken, (inter)actie en co-creatie centraal staan. We nodigen het werkveld, maar ook bewoners uit om mee te doen. Het biedt een platform voor organisaties en instellingen om samen met studenten, docenten en onderzoekers met verschillende achtergronden te werken aan innovatieve en duurzame oplossingen voor maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken.

We bouwen rondom onze thema’s aan communities voor grote en kleine organisaties, professionals, ondernemers en bewoners, van lokaal tot internationaal. Ons doel is met elkaar in contact komen, van elkaar leren en samen tot oplossingen te komen die bijdragen aan de verbetering van onze leefomgeving.

Onze studenten

Studenten Bestuurskunde, Stedenbouwkundig Ontwerpen, Ruimtelijke Ordening & Planologie en Klimaat & Management gaan samen op zoek naar slimme en duurzame oplossingen. Het eerste jaar hebben ze samen gevolgd. In het tweede, derde en vierde jaar volgen ze hun gekozen studierichting. Vanuit de gekozen richting werken ze vanuit het stadsLAB midden in de praktijk aan het ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden en professionalisering.

Maatschappelijke uitdagingen

We hebben thema’s opgesteld op basis van de maatschappelijke uitdagingen in Europa. Werk je ook aan deze thema’s en kun je hulp gebruiken? Kijk dan hieronder of onze manier van werken bij je past!

Onze thema's

De duurzame stad

Hoe gaan we om met klimaatverandering en de veranderende energiebehoeftes? 

Binnen dit thema werken we aan (ontwerp)oplossingen en strategieën voor energietransitie en klimaatadaptatie binnen en rond onze steden.

Studenten opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement met Stadslab en windmolen

De inclusieve stad

Hoe blijft de stad leefbaar en kunnen we deze het beste ontwikkelen? 

Het bedenken van oplossingen voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken die zich afspelen in de stad, daar houden we ons binnen dit thema mee bezig. We onderzoeken hoe samen leven en stadsontwikkeling aan elkaar te koppelen zijn.

Student opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement wijst maquette aan, Ruimtelijke Ontwikkeling Saxion

De slimme stad

Welke uitdagingen én oplossingen bieden de supersnelle technische ontwikkelingen voor steden? 

De impact van connectiviteit op stad en samenleving is enorm. Binnen dit thema bestuderen we hoe we hiermee kunnen omgaan en hoe we kunnen bijdragen aan de wendbaarheid die nodig is om soepel in te kunnen springen op deze veranderingen. 

Studenten opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement in het Stadslab

Zo werkt Saxion stadsLAB

Iedereen die een goed idee of een vraag heeft, is welkom bij Saxion Stadslab. We vragen je om jouw idee uit te werken tot een opdracht. Hiermee gaan onze studenten dan twee dagen per week aan de slag.

Heb je een opdracht of idee dat je graag samen wilt uitwerken? Stuur dan een mail naar stadslab@saxion.nl om je aan te melden.

Je idee wordt beoordeeld op inhoud, of het past bij onze opleidingen, de tijd die het kost en het niveau. Hierna nemen we contact met je op. Als het past, sturen we jouw idee naar de studenten.

Studenten kiezen op basis van hun competenties en interesses uit verschillende opdrachten. Het is ook mogelijk om daar een  motivatie of korte sollicitatie aan te verbinden. Je kunt hier zelf ook een rol in spelen.

Elk project start met een kick-off bijeenkomst. De studenten, de stadsLAB-coach en jijzelf stemmen de opdracht af. Samen bepaal je waar de opdracht wordt uitgevoerd en welk resultaat je verwacht. Daarnaast maak je afspraken over het contact en de begeleiding tijdens de opdracht. Van jou als opdrachtgever verwachten we minimaal 15 uur begeleiding.

Onze docenten begeleiden studenten tijdens het project. Dit doen ze in het OPEN stadsLAB van Saxion Deventer. Hier kun je als opdrachtgever zelf ook terecht om de studenten te begeleiden. Natuurlijk is begeleiding in je eigen organisatie of op een andere plek ook mogelijk.

Zodra het project is afgerond, geef je samen met de coach een beoordeling en een cijfer. Dit bespreek je in een eindgesprek met de studenten en de coach.

Naast het werken aan opdrachten vinden we informatie delen en elkaar inspireren ook erg belangrijk. Daarom organiseren we regelmatig Stadscafé’s, LAB-talks, expertmeetings, workshops en onze jaarlijkse Kennisoogst. Heb je zelf een goed idee voor een evenement? Laat het ons dan weten!

Meer weten?

Lees alles over het StadsLAB in onze brochure!

Download de brochure

Gerelateerde opleidingen