Inrichting van het onderwijs en professionalisering

Het groeiende lerarentekort en de hierdoor toenemende kansenongelijkheid schreeuwen om oplossingen. We onderzoeken hoe het onderwijs anders georganiseerd kan worden. Daarbij hebben we aandacht voor de professionalisering van leraren, met het oog op uitdagingen die een andere inrichting van het onderwijs met zich meebrengen.

Doelbewust bijdragen aan de vorming van leerlingen in een hoogtechnologische, versnellende maatschappij, waarin we ook te maken hebben met actuele problematieken als het lerarentekort, vraagt veel van scholen en onderwijsprofessionals. Met ons onderzoek werken we aan uitdagingen op het gebied van het anders organiseren van onderwijs en aan de professionalisering van leraren.

Belangrijkste onderzoeksthema's

Goed georganiseerd onderwijs betekent onder andere: onderwijs geven vanuit een visie, haalbare werkdruk voor onderwijsprofessionals, en een school die flexibel om gaat met uitdagingen zoals het lerarentekort. In ons onderzoek verkennen we de waarde van bijvoorbeeld team teaching, functiedifferentiatie en doorbreking van het leerstofjaarklassensysteem. 

Door onderzoek naar het leren in netwerken, willen we het leren van en met elkaar in onderwijsland ondersteunen en stimuleren. Daarnaast leren we zelf ook in nationale en internationale netwerken. De Dalton Onderzoeksgroep, Jenaplan Onderzoeksgroep en Montessori Onderzoeksgroep zijn hier voorbeelden van.

Goed onderwijs vraagt goede onderwijsprofessionals. Hoe leraren, onderwijsassistenten, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals zich ontwikkelen is onderwerp van ons onderzoek. Daarbij zien we professionalisering in het licht van de uitdagingen en kansen die een andere inrichting van het onderwijs en technologisering met zich mee brengen.

Onze projecten

 • Havo van de Toekomst

 • Doelgerichte oefening

 • STEAM-onderwijs

 • Q-tool voor leerkrachten 

 • Virtuele kleuterklas

 • We are VR

 • Jenaplan onderzoeksgroep

 • Montessori onderzoeksgroep

 • Dalton onderzoeksgroep

 • SPRONG STEM 

 • Montessori implementatie

 • Montessori global consensus projects

 • Onderwijs anders organiseren

Hoe kunnen we samenwerken?

Wil je samen met ons een onderzoeksproject starten? Laten we dan onze doelen, onderzoeksideeën en financieringsmogelijkheden verkennen.

Ligt de focus van jouw school op één van onze onderzoeksthema’s? En wil je deelnemen aan onderzoek dat bijdraagt aan het onderwijs op jouw school? Neem even contact op, zodat we je weten te vinden wanneer we deelnemers zoeken.

Met ons onderzoek willen wij bijdragen aan de onderwijspraktijk. Loop je als school ergens tegen aan en kan onderzoek helpen? Laat het ons weten als je input hebt voor de richting van een onderzoek binnen onze thema’s: vorming, inrichting van het onderwijs en professionalisering, en onderwijstechnologie.

Het future learning lab biedt mogelijkheden om nieuwe onderwijstechnologie te verkennen en toetsen. Wil je samenwerken met ons future lab, neem gerust contact op.

Zie je kansen en mogelijkheden om samen met het lectoraat bij te dragen aan vernieuwend onderwijs, neem dan contact met ons op. “Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Die kunnen we het beste samen aangaan.” (Symen van der Zee, lector Vernieuwend Onderwijs).