Samenwerkingsvormen en kwaliteitswaarborging

Wij vinden het belangrijk om samen op te trekken met scholen en leraren in de opzet en uitvoering van ons onderzoek en bij de verspreiding van de opbrengsten. Daarbij werken we vaak samen met andere onderzoeksgroepen. We horen graag ideeën voor het gezamenlijk optrekken in onderzoek passend bij onze onderzoeksfocus.

Alle vormen van samenwerking zijn mogelijk

Wij staan open voor nieuwe samenwerkingen met (traditionele) vernieuwingsscholen en met onderzoekers en organisaties met doelstellingen passend bij onze onderzoeksthema’s. 

Hoe kunnen we samenwerken?

Wil je samen met ons een onderzoeksproject starten? Laten we dan onze doelen, onderzoeksideeën en financieringsmogelijkheden verkennen.

Ligt de focus van jouw school op één van onze onderzoeksthema’s? En wil je deelnemen aan onderzoek dat bijdraagt aan het onderwijs op jouw school? Neem even contact op, zodat we je weten te vinden wanneer we deelnemers zoeken.

Met ons onderzoek willen wij bijdragen aan de onderwijspraktijk. Loop je als school ergens tegen aan en kan onderzoek helpen? Laat het ons weten als je input hebt voor de richting van een onderzoek binnen onze thema’s: vorming, inrichting van het onderwijs en professionalisering, en onderwijstechnologie.

Het future learning lab biedt mogelijkheden om nieuwe onderwijstechnologie te verkennen en toetsen. Wil je samenwerken met ons future lab, neem gerust contact op.

Contact

Symen van der Zee

Symen van der Zee

Lector Vernieuwend Onderwijs

088 - 019 3365 LinkedIn

Kwaliteitsborging

In al onze onderzoeksprojecten werken we op planmatige en systematische wijze (PDCA). Elk project starten we met het gezamenlijk opstellen van een onderzoeksvoorstel. Hierin beschrijven we de aanleiding, probleemstelling, theoretische kaders en de onderzoeksvragen.

Daarbij geven we aan welke gegevens we verzamelen, hoe we die verzamelen en opslaan, welke analyses we zullen doen en hoe we kennisbenutting van de opbrengsten van ons onderzoek realiseren (valorisatie/disseminatie). Gedurende projecten checken we telkens de voortgang en maken we gebruik van interne en externe peerreviews om de kwaliteit te waarborgen en optimaliseren.