Onze focus

Het lectoraat Vernieuwend Onderwijs richt zich op het ondersteunen van, en bijdragen aan onderwijsvernieuwingen. Hierbij kijken we naar historische, actuele en toekomstige onderwijsvernieuwingen. De onderwijsvernieuwingsthema’s waar wij ons mee bezig houden zijn op te delen in een aantal focusgebieden.


Vorming

We willen de toekomstige generatie inleiden in onze cultuur, voorbereiden op een snel veranderende samenleving en ondersteunen in de ontwikkeling van de autonomie en het vermogen om zelf persoonlijke levenskeuzes te maken. Wat dit betekent voor het onderwijs? Dat onderzoeken wij vanuit historisch en wijsgerig perspectief en met het oog op effectiviteit.

Tuinieren.jpg

Inrichting van het onderwijs en professionalisering

Het groeiende lerarentekort en de hierdoor toenemende kansenongelijkheid schreeuwen om oplossingen. We onderzoeken hoe het onderwijs anders georganiseerd kan worden. Daarbij hebben we aandacht voor de professionalisering van leraren, met het oog op uitdagingen die een andere inrichting van het onderwijs met zich meebrengen.

Leerlingen staan om tafel heen en bekijken documenten

Onderwijstechnologie

Als lectoraat onderzoeken we de mogelijkheden en ook de mitsen en maren van onderwijstechnologie. We richten ons op de inzet ervan en het professionaliseren van (aanstaande) leraren op het gebied van ‘next practices’. We gaan na hoe onderwijstechnologie een waardevolle bijdrage kan leveren aan de vorming van leerlingen. 

Leerlingen gebruiken ipad in de klas