Onderwijstechnologie

Als lectoraat onderzoeken we de mogelijkheden en ook de mitsen en maren van onderwijstechnologie. We richten ons op de inzet ervan en het professionaliseren van (aanstaande) leraren op het gebied van ‘next practices’. We gaan na hoe onderwijstechnologie een waardevolle bijdrage kan leveren aan de vorming van leerlingen. 

Voortdurend komen nieuwe technologieën op in het onderwijs. Denk aan kunstmatige intelligentie, wearables en immersieve, multimodale leeromgevingen met augmented en virtual reality. Hoewel technologie kansen biedt, komen de hooggespannen verwachtingen vaak niet uit en dienen we rekening te houden met de moreel-ethische vraagstukken die meespelen. Wij onderzoeken hoe technologie waardevol kan bijdragen aan het onderwijs. 

Belangrijkste onderzoeksthema's

Met Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) technieken is het mogelijk om anders naar je omgeving te kijken of om je in een andere omgeving onder te dompelen. Zo laten we bijvoorbeeld leerkrachten via VR in een klasomgeving staan, waarin allerhande pestsituaties ontstaan. Leerkrachten kunnen dan aangeven of en hoe streng ze zouden ingrijpen in reactie op dergelijk pestgedrag. Na afloop van deze VR-ervaring volgen reflecterende discussies met andere VR-deelnemers over hoe (en vooral waarom) iedereen op een bepaalde manier heeft gehandeld.

In een andere VR-ervaring sta je als leerkracht voor een kleuterklas. Niet met echte kleuters: de klas bestaat uit door een computer gegenereerde avatars. Binnen deze VR-ervaring kan je experimenteren met hoe je handelt, terwijl je voor de klas staat. Iemand anders stuurt via de computer de gedragingen van de avatars aan. Aangezien alles toch is gesimuleerd, ben je als leerkracht vrij om verschillende aanpakken uit te proberen. Word bijvoorbeeld maar eens flink boos! Ook hier is het achteraf reflecteren met anderen, die hebben meegekeken, essentieel voor effectieve professionalisering.

Het voorspellen van de toekomst van onderwijs blijft altijd een beetje koffiedik kijken. Toch is het interessant en belangrijk om na te denken over de invloed van trends en (technologische) ontwikkelingen op het onderwijs. Beter inzicht in de mogelijke gevolgen draagt bij aan het vinden van doordachte oplossingen voor mogelijke (toekomstige) problemen. En het draagt bij aan de toekomstigbestendigheid en kwaliteit van het onderwijs.

Samen met de praktijk denken we na over de toekomst van het onderwijs en over de wenselijkheid hiervan. We schetsen en doordenken scenario's en beschouwen ze, om beter te handelen in het nu.   

Onze projecten

Hoe kunnen we samenwerken?

"Ben je actief met ontwikkeling, verbetering en vernieuwing van onderwijspraktijken en -technologieën? Onderzoek kan je kennis en expertise vergroten, nieuwe inzichten verwerven en mogelijk bijdragen aan positieve veranderingen in het onderwijs. Neem contact met ons op om eventuele samenwerkingsmogelijkheden te verkennen." (Symen van der Zee, lector Vernieuwend Onderwijs, s.vanderzee@saxion.nl)   

Laten we samen naar een oplossing zoeken

Bekijk de mogelijkheden