RECURF: Re-using Circular Urban Fibres and Biobased Plastics in Urban Products

Er is in de samenleving (bedrijfsleven, overheid, onderwijs, consumenten) toenemende aandacht voor de circulaire economie, met daarin aandacht voor biobased grondstoffen, recycling en upcycling van ‘ afvalstromen’ en de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen rond afvalhergebruik en waardecreatie.

RECURF staat voor Re-using Circular Urban Fibres and Biobased Plastics in Urban Products. Urban fibers zijn textielvezels, afkomstig van reststromen van textiele/natuurvezels in een stedelijke context.

De metropoolregio Amsterdam zet stevig op deze onderwerpen in. De kunststof- en vezelverwerkende industrie (vaak mkb) heeft aangegeven behoefte te hebben aan kennis over de mogelijkheden van nieuwe circulaire materiaalcombinaties. Het project RECURF van de Hogeschool van Amsterdam (penvoerder) speelt hierop in. Het lectoraat Sustainable & Functional Textiles van Saxion is deelnemer in het project.

Eigenschappen en duurzaamheid van biobased kunststoffen met urban fibers

RECURF staat voor Re-using Circular Urban Fibres and Biobased Plastics in Urban Products. Urban fibers zijn textielvezels, afkomstig van reststromen van textiele/natuurvezels in een stedelijke context. In RECURF onderzoeken we eigenschappen en duurzaamheid van (textiele) materialen, waarin biobased kunststoffen met urban fibers zijn gecombineerd. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden om met deze nieuwe materialen aansprekende producten te ontwikkelen voor in- en exterieur gebruik. Vervolgens evalueren we de ontwerpen op technisch, economisch en ecologisch gebied.

2018-04-10-RECURF-UP 6 copy 2.jpg 2018-04-10-PHOTO-00000035 copy.jpg 2018-04-10-PRECURF-UP 2 copy.jpg Saxion-8717.jpg

Gewenst resultaat 

Kennis nieuwe materiaalcombinaties en circulaire businessmodellen

Het project RECURF zal leiden tot kennis over eigenschappen, verwerkingstechnieken en toepassingsmogelijkheden, van nieuwe materiaalcombinaties en tot kennis over circulaire businessmodellen. Hierbij ontwikkelen we inspirerende voorbeelden van concrete toepassingen. Doordat het project partijen uit de biobased plastics waardeketen, de vezelverwerking, partijen die textiel gebruiken en kennisinstellingen bij elkaar brengt draagt het ook bij aan cross-cycle en cross-sectorale netwerken. De kennis is specifiek interessant voor de metropoolregio Amsterdam door de aanwezigheid van bedrijven uit de betrokken sectoren. We zullen de kennis echter breder verspreiden, door middel van opname in het onderwijs van de hogescholen, seminars, publicaties en presentaties op onder meer de Dutch Design Week.

Partners project RECURF

Het project wordt uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam (onderzoeksprogramma Urban Technology) in samenwerking met het lectoraat Sustainable & Functional Textiles van Saxion en ondersteund door de branchebrede instituten voor polymeren (DPI Value Centre) en textiele vezels (MODINT), en met inzet van kennisinstellingen TU Delft en Avans Hogescholen.

Het project wordt uitgevoerd samen met veertien mkb-ondernemingen die voorop willen lopen in de verwerking van biobased kunststoffen en vezelmaterialen tot nieuwe producten. Aan het project werken verder drie grote ondernemingen mee uit de MRA (Starbucks, Nike en Sympany). Zij beschikken over omvangrijke reststromen van vezelmaterialen en treden tegelijkertijd op als launching customer van de ontwikkelde producten.

Looptijd

Het project RECURF heeft een looptijd van maart 2015 tot eind augustus 2017.

Textiel

Meer informatie

Lees meer over het project op de website van de Hogeschool van Amsterdam.

Contact

Voor meer informatie kun u contact opnemen met Gerrit Bouwhuis:

Gerrit Bouwhuis

Dr. ing. Gerrit Bouwhuis

Associate lector

06 23 460 187 Link