Student op de trap glimlacht naar de fotograaf

Open avond: Security Management

Wil jij alles weten over de Saxion-deeltijdopleiding Security Management? Kom dan naar onze open avond voor deeltijdonderwijs en kom alles te weten over deze opleiding!

Zien we jou tijdens de open avond?

Ontdek alles over jouw favoriete deeltijdstudie

Veelgestelde vragen over deze opleiding

In onderstaande video vertellen wij hoe studeren in deeltijd bij Saxion er tijdens de coronacrisis uit ziet.

Security Management richt zich op het beveiligen van een organisatie, locatie of evenement tegen moedwillige aanvallen van buitenaf. De beveiliging focust op het fysieke, ruimtelijke aspect (gebouw, omgeving), op de mensen die aanwezig zijn en op de informatie.

De opleiding kent drie invalshoeken:

 • Security Risk Management: het signaleren en analyseren van bestaande en toekomstige risico’s voor de organisatie en het nemen van maatregelen hiervoor.
 • Business Continuity Management: hoe kan de continuïteit van een organisatie gegarandeerd blijven tijdens een beveiligingsincident. Denk daarbij aan het kunnen blijven bedienen van klanten.
 • Information Security: je krijgt enige basiskennis over informatiesystemen, maar de focus ligt vooral op de organisatie en het beheer van informatie binnen een organisatie.

Integrale Veiligheidskunde richt zich op drie aspecten:

 • sociale en fysieke veiligheid in de maatschappij;
  Dit gaat over veiligheid op straat, openbare orde en hoe je met ruimtelijke inrichting, sociale en fysieke veiligheid kunt bevorderen.
 • crises en rampen;
  Hoe bereidt de overheid zich, samen met andere partijen, voor op incidenten, crises en rampen, hoe geven ze samen de uitvoering vorm en trekken ze lering uit voorgaande gebeurtenissen.
 • arbeidsveiligheid.
  Alle organisaties, zowel in de overheid als in het bedrijfsleven, moeten aan arbo-regels voldoen.

Onlangs zijn de studies IVK en SEC samengevoegd tot de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Bij Saxion Parttime School is de propedeuse (het eerste jaar) gemeenschappelijk; daarna kun je twee studieroutes kiezen: IVK en SEC. Samen bestrijken ze het thema veiligheid en security in de publieke en de private sector.

Beide studieroutes kennen een integrale blik. Dit betekent dat we elk vraagstuk bekijken vanuit de volgende aspecten:

 • Veiligheid of security ontstaat altijd in samenspraak met betrokkenen. Bijvoorbeeld gemeente, politie en wijkvereniging of leverancier, klant en beveiligingsbedrijf.
 • Vrijwel altijd is er input van verschillende disciplines nodig voor de analyse en oplossing van een vraagstuk, zoals de technische, financiële, sociologische en juridische aspecten.
 • Het oplossen van een veiligheids- of securityprobleem is niet alleen het direct bestrijden van het incident, maar kent ook een proces van pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.
 • Een vraagstuk kent ook een ruimtelijke component: waar speelt het zich af en wat zijn de effecten van bestrijding op de ene plaats op de veiligheid of security van een andere plaats?

In beide beroepenvelden werkt men systematisch. In die systematiek kun je de PDCA-cyclus herkennen. Je doorloopt de volgende fasen:

 1. ontwikkelingen en trends die (kunnen) leiden tot veiligheids- of securityvraagstukken signaleren en agenderen;
 2. vraagstukken (bedreigingen en risico’s) analyseren;
 3. maatregelen ontwerpen om risico’s te reduceren en veiligheid of security te vergroten;
 4. maatregelen implementeren;
 5. het effect van maatregelen evalueren.

Een onderzoekende houding en bereidheid om de regie te nemen zijn belangrijke aspecten in de opleiding.

De studieroutes Integrale Veiligheidskunde en Security Management worden vaak gekozen door professionals die al enige tijd ervaring hebben in het veiligheids- of security werkveld. Studenten brengen zelf dus veel kennis en ervaring mee. Door dat in de lessen uit te wisselen ontstaat een vliegwieleffect, wat het leren sterk bevordert. Daarnaast besteden we in de opleiding ruim aandacht aan de organisatiekundige, beleidsmatige en strategische kant van werken in het security- of veiligheidsvak.  Zo kom je zowel qua kennis als qua denken en handelen op hbo-niveau. Dit draagt bij aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. We zien vaak dat studenten door deze opleiding, binnen of buiten hun organisatie, de stap naar een interessantere functie kunnen maken.

Landing-OOA-focus.jpg

Open avond deeltijd

Meer informatie

Video's: studeren bij Saxion

Hulp nodig bij je studiekeuze?

Weet jij al in welke sector jouw interesse ligt maar nog niet goed welke opleiding of cursus bij jou past? Of weet jij al welke opleiding je aanspreekt, maar twijfel je of dit 100% is wat je wilt? Maak dan gebruik van ons oriëntatie gesprek of het Studieadvies op maat!

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met het Saxion Informatie Centrum. We proberen jouw vragen direct te beantwoorden. Of we brengen jou in contact met iemand binnen Saxion die jou verder kan helpen.