HRM & Verandermanagement.jpg
Deeltijd

Casemanager verzuim en arbeidsongeschiktheid

Wil je leren hoe je moeiteloos casemanagementvaardigheden toepast als Casemanager verzuim & arbeidsongeschiktheid? Dan past deze post-hbo opleiding goed bij jou. Zo leer je je bewust te worden van het mogelijke spanningsveld tussen de belangen van de werkgever enerzijds, en die van de werknemer of uitkeringsgerechtigde anderzijds. Je leert hoe je beweging brengt in complexe situaties, hoe je oplossingsgericht handelt en aanstuurt op eigen verantwoordelijkheid. Jouw doel? Het voorkomen van onnodig beroep op een uitkering (ZW, WW of WIA) en een succesvolle re-integratie in betaald werk!

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en stad naar keuze en kies 'aanmelden'.

Vragen over deze cursus?

 • Type

  Cursus

 • Start

  2 februari 2023

 • Vakgebied

  HRM & Verandermanagement

 • Duur

  3 maanden

 • Prijs

  € 4.200,00

 • Plaats

  Externe locatie

Subsidieregeling STAP

Dit is een vergoeding van maximaal €1.000,-. Dit kun je één keer per kalenderjaar aanvragen bij het UWV.
Wil je weten of deze cursus in aanmerking komt voor de subsidieregeling STAP? Kijk dan op de website van het UWV of de opleiding in het scholingsaanbod staat Meer over het STAP-budget

Je hebt hier wel een STAP-aanmeldingsbewijs voor nodig. Deze ontvang je van ons na aanmelding voor deze opleiding. Let op: je ontvangt geen aanmeldingsbewijs als je werkgever de opleiding betaalt.

Wat kun je straks?

 • Je hebt kennis van de Nederlandse socialezekerheidswetgeving en uitvoeringsstructuur, het arbeidsongeschiktheidscriterium en rechten en plichten bij ziekteverzuim.
 • Je hebt kennis van de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en posities van de bij het verzuimproces betrokken stakeholders en weet hoe je hierin de regie neemt.
 • Je zorgt op zowel individueel als organisatieniveau voor inzicht in kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid en past subsidie-, vangnet- en No-Riskmogelijkheden optimaal toe.
 • Je hebt praktische vaardigheden opgedaan, zoals: het beoordelen van de ziekmelding, het regisseren van alle processen rondom (complexe) verzuim- en arbeidsongeschiktheidstrajecten en het planmatig aanleggen van re-integratiedossiers die voldoen aan wettelijke vereisten.
 • Je zet effectieve gespreksvaardigheden in waarmee je de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor de werkgever en werknemer positief weet te beïnvloeden.
 • Je werkt binnen de kaders van de geldende privacywetgeving.

Casemanager verzuim & arbeidsongeschiktheid: gedegen opleiding op het gebied van re-integratie en verzuim

De post-hbo Casemanager verzuim & arbeidsongeschiktheid biedt je een combinatie van theorie, vaardigheden en praktijk op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie. Na de cursus ben je in staat om werkgevers en hun zieke (ex-) werknemers professioneel bij te staan in het verzuim- of arbeidsongeschiktheidstraject waarbij jouw focus ligt op mogelijkheden en inzetbaarheid.

Bijstaan vanuit verschillende rollen

Na de cursus Casemanager verzuim & arbeidsongeschiktheid kun je werkgevers en hun zieke (ex-)werknemers bijstaan vanuit verschillende rollen:

 • Zorgvuldig regisseur, bij de uitvoering van de stappen die genomen moeten worden binnen de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Betrokken coach, in het motiveren en stimuleren van eigen verantwoordelijkheid bij werknemer of uitkeringsgerechtigde.
 • Onpartijdig scheidsrechter, bij het controleren op de naleving van de rechten en plichten voor zowel het individu als de organisatie.
 • Deskundig adviseur, waar het gaat om het beheersen van de (financiële) risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Inhoud

Saxion biedt in samenwerking met HCS en Talent&Pro de 17-daagse Post-hbo Casemanager verzuim & arbeidsongeschiktheid aan.

Je doet binnen deze modulaire cursus kennis op van de Nederlandse socialezekerheidswetgeving en uitvoeringsstructuur, het arbeidsongeschiktheidscriterium, rechten en plichten bij ziekteverzuim, rollen en posities van verschillende stakeholders zoals de werknemer, werkgever, UWV, bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en het re-integratiebedrijf en relevante overige wetgeving op het gebied van arbeidsrecht, privacy en Arbo. Na afloop van de opleiding ben je in staat tot:

 • het vormgeven van een adequate verzuimaanpak en uitvoeren van het beleid voor verzuim en arbeidsongeschiktheid;
 • het aannemen en beoordelen van een ziekmelding en voeren van verzuimgesprekken;
 • het herkennen van subsidiemogelijkheden, No-Risk en vangnetbepalingen;
 • het planmatig aanleggen van re-integratiedossiers die voldoen aan wettelijke vereisten;
 • het voeren van niet-medische bezwaar- en beroepsprocedures;
 • het analyseren van (complexe) verzuim casuïstiek aan de hand van geldende wet- en regelgeving en hierover adviseren;
 • het uitleggen van de gevolgen van eigenrisico dragen voor de organisatie en daarbij inzichtelijk en beheersbaar maken van kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Een uitgebreide weergave van het studieprogramma vind je bij ‘Programma’.

5 Deeltijd studenten op bankje voor Hoofdlocatie Enschede

Benieuwd hoe het is om in deeltijd te studeren?

Lees de ervaringen van onze studenten

Programma

Tijdens de Post-hbo Casemanager verzuim & arbeidsongeschiktheid komen onderstaande modules aan bod:

 • Introductie en kennismaking
 • Context Sociale Zekerheid en visies op arbeid en re-integratie
 • Wet Verbetering Poortwachter
 • Stakeholders bij verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Privacy
 • Arbeidsrecht
 • Arbowetgeving inclusief juridische context
 • Financiële context werkgever en werknemer
 • Organisatiecultuur & belasting en belastbaarheid
 • Casemanager als regisseur
 • Verzuimcijfers en kosten
 • Recapitulatie en examentraining
 • Communicatieve vaardigheden (3 lesdagen)
 • Praktijk component

Afronding

Afronding/ beoordeling

De beoordeling vindt plaats door een assessment waarin de vereiste competenties worden getoetst en een landelijk examen Regie op Verzuim via Cylin.
Om deel te mogen nemen aan het landelijke examen dient het assessment succesvol te zijn doorlopen.

Certificering

Je ontvangt een certificaat van Saxion Hogescholen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je sluit de cursus af met een examen. Deze rond je succesvol af.
 • Je hebt deelgenomen aan alle praktijkdagen
 • Je hebt deelgenomen aan de communicatietraining
 • Jouw aanwezigheid in het theoriedeel van de opleiding was tenminste 80%
 • Je haalt een voldoende voor de praktijkopdracht
 • Je assessment toont aan dat je de competenties voldoende beheerst

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

De post-hbo Casemanager verzuim & arbeidsongeschiktheid duurt circa 3 maanden. De cursus omvat 12 lesweken. In deze lesweken staan 12 lesdagen (inclusief het examen) en 5 praktijkdagen op het programma. Er worden in totaal 17 lesmodules behandeld, waaronder 3 modules communicatievaardigheden en 14 modules theorie waarin kennis toegepast wordt aan de hand van praktijkrelevante casussen. De lesmodules duren elk 3,5 uur, met uitzondering van de communicatievaardigheden. Deze duurt 7 uur. De tijden variëren van 13:00 – 17:00 of 17:30 – 21:00 uur. De stagedagen duren 8 uur per dag, van 08:30 – 17:00 uur. De lesdagen zijn gepland op donderdag en enkele dinsdagen in Utrecht.

Kosten

Het cursusgeld voor de post-hbo Casemanager verzuim & arbeidsongeschiktheid staat onder de samenvatting op deze pagina. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, literatuur, een assessment waarin de vereiste competenties worden getoetst, het landelijk Cylin examen Regie op Verzuim en catering.

Contact

Saxion: Trea van der Vecht
Telefoon: 06-4559 4378
E-mail: kennistransfer.ama@saxion.nl

Wil je gebruik maken van termijnbetaling? 

Termijnbetaling is over het algemeen mogelijk indien het cursusbedrag hoger is dan €1.000,- Hieraan zijn €24,- administratiekosten verbonden. Nadat je aanmelding is goedgekeurd ontvang je van ons een factuur met het verzoek om je cursusbedrag te betalen. Je kunt op dat moment zelf aangeven of je in termijnen wilt betalen of dat je het gehele bedrag in één keer betaalt. 

Toelating en aanmelden

Toelating

Wij vragen een aantoonbaar HBO-opleidingsniveau, bij voorkeur aangetoond met een afgeronde relevante HBO- of Universitaire opleiding. Als relevante vooropleiding wordt gezien: Human Resource Management (HBO), Personeelswetenschappen (Universitair), Regie op Verzuim (HBO), Arbeidsdeskundige (HBO), Rechten (HBO), Rechtsgeleerdheid (Universitair), Toegepaste Psychologie (HBO), Psychologie (Universitair), Sociaal Maatschappelijk Werker / Social Worker (HBO), Algemene Sociale Wetenschappen (Universitair), WFT Basis aangevuld met WFT Inkomen en/ of de cursus Inleiding Sociale Zekerheid (NIBE).

Aanmelden

Aanmelden doe je door contact op te nemen met HCS. Na aanmelding ontvang je van HCS bericht over de verdere procedure, plaatsing en wijze van betalen.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Trea van der Vecht:

Het gehele cursusaanbod bekijken van AMA Kennistransfer? Klik hier op de link.
Of volg ons met actuele informatie op onze LinkedIn pagina.