Onderwijs & Opleiden2.jpg
Deeltijd

Coördinator Wetenschap & technologie

Deze scholing is in de vorm van maatwerk. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op! Geef wetenschap en technologie een duurzame plek in je onderwijs en ontwikkel de 21ste-eeuwse vaardigheden van je leerlingen. Met de post-hbo-opleiding Coördinator Wetenschap en Technologie ontwerp en geef je onderwijs op het gebied van wetenschap en technologie (W en T) en op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL).

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en plaats naar keuze en kies 'aanmelden'.

Inschrijven voor deze cursus is momenteel niet mogelijk. Nieuwe data volgen.

Heb je vragen?

 • Type

  Cursus

 • Start

  Variabel

 • Studiebelasting

  (reguliere route) 240 uren

 • Vakgebied

  Onderwijs & Opleiden

 • Duur

  14 maanden

 • Prijs

  Variabel

 • Plaats

  Enschede, Deventer

Wat kun je straks?

Na de opleiding onderzoekend en ontwerpend leren kun jij straks: 

 • Onderwijs ontwerpen en verzorgen vanuit onderzoekend en ontwerpend leren (OOL)
 • Leerlingen coachen. Je helpt hen om onderzoeksvragen te stellen en begeleidt hun onderzoek
 • Teams inspireren tot en helpen bij het toepassen van OOL-onderwijs in de klas
 • De school begeleiden met het opzetten van een ontwikkeltraject. Daarin nemen jullie de visie en de schooldoelen uiteraard mee

Ontwerpend leren in de klas

In de opleiding ga je zowel praktisch als theoretisch aan de slag met de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Die leer je toe te passen in je onderzoekend en ontwerpend onderwijs (OOL). Naast het onderwijs in je eigen klas leer je ook stapsgewijs je schoolteam mee te nemen in deze ontwikkeling. Met jou als kartrekker en inspirator gaat de hele school aan het werk met onderzoekend en ontwerpend leren.

Inhoud

Deze opleiding bestaat uit 16 bijeenkomsten van 3 uur. Deze bijeenkomsten zijn verdeeld over vier blokken.

Blok 1
In het eerste blok breng je je eigen beginsituatie in kaart. Voor zowel jezelf als voor jouw school. Deze context vormt het startpunt van de opleiding. Daarnaast maak je kennis met twee belangrijke didactische aanpakken binnen de opleiding: onderzoekend leren en ontwerpend leren. Je verkent de stappen van deze cycli en de bijbehorende onderzoeks- en ontwerpvaardigheden. Aan het eind van het blok ben je in staat om een onderwijsontwerp te maken volgens de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren.

Blok 2
In blok twee doe je vakinhoudelijke en vakdidactische kennis op over natuurkundige en technische thema’s. Vervolgens weet je hoe je die kennis kunt overbrengen aan je leerlingen door middel van het onderzoekend en ontwerpend leren. Hierbij zorg je er steeds voor dat je aansluit bij de beginsituatie van je leerlingen. Je leert (mis)concepten bij kinderen te herkennen en onderzoek in de klas vorm te geven en te begeleiden. Dit blok gaat ook over het coachen van collega’s. Aan het eind van het blok ben je in staat om je collega’s te inspireren en te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Blok 3
In het derde blok leer je hoe je W en T en OOL koppelt aan het onderwijsprogramma in je eigen basisschool. Je leert kansen te zien en te benutten om  de 21ste-eeuwse vaardigheden te integreren in het bestaande onderwijs. Je leert hoe je de onderzoekende houding van je leerlingen stimuleert bij taal, rekenen, zaakvakken en de beeldende vakken. Ook leer je doelen en inhouden van verschillende vakken slim te combineren. Tijdens blok 3 staat eveneens het vormgeven van W&T en OOL onderwijs met je eigen schoolteam centraal.

Blok 4
Tijdens het laatste blok richt je je op de schoolontwikkeling voor de komende jaren. Wat is er nodig om W en T- en OOL onderwijs op een duurzame manier te implementeren in jullie onderwijs? Waar staat de school op dit moment? Wat is de visie en wat zijn de doelen voor de komende jaren? Waar liggen de leerbehoeften van je collega’s? Op basis hiervan zet je een schoolontwikkelingstraject uit, in samenwerking met de directie en het team.

Programma

Deze post-hbo opleiding heeft een studiebelasting van 240 uur.

Afronding

Afronding/ beoordeling

Niet van toepassing.

Certificering

Je ontvangt een post-hbo-certificaat van Saxion mits je aan alle opleidingsverplichtingen hebt voldaan.

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

Locatie: Enschede en/of Deventer.

Deze opleiding wordt incompany gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke wensen. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Wil je gebruik maken van termijnbetaling? 

Termijnbetaling is over het algemeen mogelijk indien het cursusbedrag hoger is dan € 1.000. Hieraan zijn € 24 administratiekosten verbonden. Nadat je aanmelding is goedgekeurd ontvang je van ons een factuur met het verzoek om je cursusbedrag te betalen. Je kunt op dat moment zelf aangeven of je in termijnen wilt betalen of dat je het gehele bedrag in één keer betaalt. 

Toelating en aanmelden

Toelating

Om mee te kunnen doen aan de post-hbo-opleiding schrijf je een motivatiebrief met de volgende onderwerpen:

 1. Jouw persoonlijke motivatie
 2. Eerdere cursussen, opleidingen en ervaring op het gebied van W en T- en OOL onderwijs leren.
 3. De motivatie vanuit de school (directie) om te investeren in een coördinator wetenschap & technologie. Je schrijft de motivatiebrief samen met je directie. Hiermee geven jullie beiden formeel jullie ‘commitment’ aan om samen tijd en energie te investeren in schoolbrede W en T- en OOL-ontwikkeling.

Aanmelden

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:
Peter Bom, docent Transfer
T: 06 13949734
E: p.l.bom@saxion.nl

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met: Suzanne ten Veen, projectcoördinatie Transfer
T: 06 5891 5894
E: s.tenveen@saxion.nl