Onderwijs & Opleiden5.jpg
Deeltijd

Dalton NDV certificaat leidinggevende of intern begeleider

Neem de leiding in de visie op daltononderwijs. Leer hoe je op basis van de daltonkernwaarden leiding of begeleiding geeft aan jouw team. In deze daltoncursus leer je hoe je jouw team stimuleert en ondersteunt in het verder ontwikkelen van daltononderwijs. Ontwikkel je daltonvaardigheden met deze cursus.

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en plaats naar keuze en kies 'aanmelden'.

 • Type

  Cursus

 • Start

  16 oktober 2024

 • Vakgebied

  Onderwijs & Opleiden

 • Duur

  8 maanden

 • Prijs

  € 1.600,00

 • Plaats

  Deventer

Wat kun je straks?

Na het volgen van de cursus Dalton leidinggevende of intern begeleider kun je straks:

 • Dalton toepassen in de dagelijkse praktijk en in jouw eigen handelen
 • Reflecteren op en bewust invulling geven aan jouw rol als daltonleidingevende of intern begeleider binnen het daltononderwijs
 • De daltonvisie van het kindcentrum, school of organisatie en actief aanscherpen

Leidinggeven op basis van het daltonconcept

Na deze cursus draag je vanuit jouw rol en verantwoordelijkheid bij aan dalton als ‘a way of life’. Je geeft actief vorm aan de samenwerking binnen het team. Ook weet je samen met collega’s (de leidinggevende, de daltoncoördinator, de intern begeleider of het PLG dalton) de daltonontwikkeling binnen de school of het kindcentrum te stimuleren en te borgen. De focus van de cursus ligt op de persoonlijke ontwikkeling ten aanzien van het daltonhandelen en het uitdragen van de daltonvisie.

Inhoud

De cursus bestaat, naast literatuurstudie, discussie en intervisiemomenten, uit het bewust worden van de persoonlijke manier van handelen en het stimuleren van het handelen vanuit dalton. Welke manier van leidinggeven past hierbij en sluit aan bij de behoeften en ontwikkeling van het team? Hoe stimuleer je de daltonontwikkeling van het kindcentrum of van de school op alle lagen?

Het van en met elkaar leren staat centraal. Mede om die reden is ervoor gekozen om de leidinggevenden en de intern begeleiders samen op te leiden. Daarnaast worden er intervisiegroepen gevormd en is het de bedoeling dat deze tussen de bijeenkomsten door samenkomen om ervaringen uit te wisselen of een dilemma te bespreken.

Programma

Iedere bijeenkomst of dag heeft een eigen thema.

1. Focus op dalton en visieontwikkeling

2. Daltonleiderschap; de (bege)leider als rolmodel

3. Leidinggeven aan duurzame (dalton)ontwikkeling

4. Ondersteuning van (onderwijs)behoeften; het stimuleren van groei en ontwikkeling

5. Dalton als merk; het uitdragen van de daltonvisie binnen en buiten de school of het kindcentrum

6. Individuele presentaties ontwikkeling en opbrengsten en certificering

Afronding

De cursus wordt afgesloten met een persoonlijk portfolio waarin de persoonlijke ontwikkeling zichtbaar is en daarnaast een presentatie op basis van het beleid, het plan, de handleiding of het borgingsdocument voor de schoolontwikkeling dat is ontwikkeld of aangescherpt op basis van deze opleiding.

Certificering

Je ontvangt een NDV-certificaat voor leidinggevende of intern begeleider.

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

Woensdag 16 en donderdag 17 oktober 2024 (tweedaagse met overnachting in een hotel in de buurt van Deventer)

Woensdag 12 en donderdag 13 februari 2025 (tweedaagse met overnachting in een hotel in de buurt van Deventer)

Afronding op donderdag 22 mei 2025 van 10.00-15.00 uur (incl. lunch) bij Saxion in Deventer.

Kosten

€ 1.600,- p.p. inclusief hotelovernachtingen.
Hierbij gaan we uit van minimaal 12 deelnemers.

Deze opleiding staat geregistreerd in het schoolleidersregister.

Wil je gebruik maken van termijnbetaling? 

Termijnbetaling is over het algemeen mogelijk indien het cursusbedrag hoger is dan € 1.000. Hieraan zijn € 24 administratiekosten verbonden. Nadat je aanmelding is goedgekeurd ontvang je van ons een factuur met het verzoek om je cursusbedrag te betalen. Je kunt op dat moment zelf aangeven of je in termijnen wilt betalen of dat je het gehele bedrag in één keer betaalt. 

Toelating en aanmelden

Toelating

De cursus is bedoeld voor:

Leidinggevenden die werkzaam zijn in het daltononderwijs of binnen een daltonkindcentrum. Je hebt hiervoor een reguliere leiderschapscursus/managementcursus gevolgd.

Intern begeleiders die werkzaam zijn in het daltononderwijs of binnen een daltonkindcentrum en al een opleiding tot intern begeleider hebben afgerond.

Deze daltonopleiding is geschikt voor zowel leidinggevende als voor de intern begeleider. Ervaring leert dat het beide van dezelfde school deelnemen aan deze opleiding van meerwaarde is gebleken. 

Aanmelden

Aanmelden doe je via de knop Aanmelden op deze pagina. Na aanmelding ontvang je bericht over de verdere procedure, plaatsing en wijze van betalen.

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:
Vera Otten, daltonopleider
M: 06 82966157
E: v.m.otten@saxion.nl

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Anne-Marie de Krosse, projectcoördinatie Transfer
T: 06 82749907
E: a.m.dekrosse@saxion.nl