Verpleegkundige en oudere zitten samen en lachen

Hartfalen: onderzoek en behandeling voor de fysiotherapeut

Deze cursus is speciaal gericht op fysiotherapeuten die meer willen weten over het onderzoek en het behandelen van mensen met hartfalen. Vanuit verschillende disciplines en invalshoeken word je meegenomen in de diagnostiek, het redeneerproces en de behandeling van mensen met hartfalen.

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en plaats naar keuze en kies 'aanmelden'.

Inschrijven voor deze cursus is momenteel niet mogelijk. Nieuwe data volgen.

 • Type

  Cursus

 • Start

  Op aanvraag

 • Studiebelasting

  (reguliere route) 27 uren / Zelfstudie 9 uren

 • Vakgebied

  Medisch & Paramedisch

 • Duur

  3 dagen

 • Prijs

  € 825,00

 • Plaats

  Onbekend

Wat kun je straks?

Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met de diagnose 'hartfalen' sterk toe. Aangezien de risico's op complicaties bij deze patiëntengroep groter zijn dan bij de reguliere mensen met hartproblematiek, is de behoefte aan deskundigheidsbevordering en professionalisering op dit thema voor eerste-, tweede- en derdelijns fysiotherapeuten groot.

In deze cursus leer je als fysiotherapeut mensen met hartfalen te onderzoeken en behandelen. Na het volgen van deze cursus weet je wanneer je met andere disciplines moet overleggen. Hiervoor doe je kennis op en leer je vaardigheden aan op het gebied van het onderzoeken en behandelen van mensen met hartfalen.

Cursisten die deze cursus eerder hebben gevolgd, hebben deze beoordeeld met een 8. Een aantal opmerkingen van cursisten:

 • “De cursus sloot mooi aan bij onze leerwensen!”
 • “Goede afwisseling theorie en praktijk, goede kennis van de docenten.”
 • “Toepasbaar in werksituatie.”

Inhoud

De cursus Hartfalen bestaat uit drie lesdagen met ieder zes lesuren en kan ook in-company gevolgd worden. De cursusleiding is in handen van een ervaren hartrevalidatie fysiotherapeut. Een cardioloog, hartfalenverpleegkundige en een (tweedelijns) fysiotherapeut verzorgen verschillende programma-onderdelen.

Dag 1 - Inleiding en onderzoeken
Er wordt op dag 1 gestart met een inleiding en het onderzoeken van een patiënt met hartfalen. Zowel de fysiotherapeut als de medische specialist komen aan bod. We gaan uitvoerig in op de KNGF-richtlijn en op de intercollegiale richtlijn Hartfalen. Het fysiotherapeutische onderzoek wordt uitgebreid besproken: zowel de anamnese, lichamelijk onderzoek en de methodologische kwaliteit van de meetinstrumenten komen aan bod. Er is aandacht voor de verschillen tussen de verschillende settingen. Ook bespreken we een casus van een complexe patiënt, waarbij specifiek aandacht is voor het klinisch redeneren.

Dag 2 - Bio-psychosociale model & beweegprogramma
De tweede dag is gericht op het bio-psychosociale model bij mensen met hartfalen en het opstellen van een beweegprogramma. We bespreken hoe fysiek functioneren en gedragsmatige aspecten met elkaar samenhangen. De hartfalen-verpleegkundige vertelt over haar rol, en leefstijlregels en zelfmanagement komen aan bod. Fysieke training wordt besproken aan de hand van een wetenschappelijk overzichtsartikel, een huiswerkopdracht en een praktijkles waarbij een casus wordt uitgewerkt.

Dag 3 - Gedragsmatige interventies
Op de derde dag is er aandacht voor gedragsmatige interventies om therapietrouw te bevorderen, zoals motiverende gespreksvoering. Er wordt aan de hand van een casus een complexe patiëntcasus besproken met multi-pathologie. De samenwerking met andere disciplines wordt besproken en er is aandacht voor het evalueren en afronden van de behandeling.

Programma

Dag 1 - Fysiotherapeutisch onderzoek bij patiënten met hartfalen

 • Hartfalen, wat weten we al wel en wat nog niet? Albert ten Brinke
 • Hartfalen vanuit perspectief specialist ouderengeneeskunde. Specialist ouderengeneeskunde
 • Klinimetrie theorie bij patiënten met hartfalen. Wim te Wierik
 • Klinimetrie praktijk bij patiënten met hartfalen. Wim te Wierik

Dag 2 - Samenstellen van een beweegprogramma & casuïstiek

 • Casuïstiek, klinimetrie, klinisch redeneren en fysiotherapeutische diagnose, huiswerk dag 2. Albert ten Brinke
 • Opstellen en uitvoeren behandelprogramma. Albert ten Brinke
 • Persoonsgerichte zorg in de palliatieve fase. Annet Olde Wolsink
 • Hartfalen: casuïstiek. Aandacht voor oedeem en zwachtelen. Marloes van Baekel

Dag 3 - Ketenzorg, evaluatie

 • Motivational interviewing, theorie en praktijk (casuïstiek), huiswerk dag 3. Wim te Wierik
 • Hartfalen vanuit perspectief verpleegkundig expert. Hanneke Glazenburg 
 • Hartfalen en multimorbiditeit. Albert ten Brinke & specialist ouderengeneeskunde
 • Evaluatie en afronding behandeling. Albert ten Brinke

Afronding

Aan deze cursus zijn geen toetsen verbonden.

Na het behalen van de cursus krijg je een certificaat. De cursus is geaccrediteerd binnen Kwaliteitshuis Fysiotherapie voor 27 punten voor algemeen fysiotherapeut en geriatrie (Keurmerk en Kwaliteitsregister-KNGF).

Praktische informatie

De cursus is toegankelijk voor fysiotherapeuten die zich willen verdiepen in patiënten met hartfalen.

Deze cursus kan als maatwerktraject worden aangeboden.
Voor inhoudelijke informatie kun je mailen naar:
kennistransfer.agz@saxion.nl.

Wil je gebruik maken van termijnbetaling? 

Termijnbetaling is over het algemeen mogelijk indien het cursusbedrag hoger is dan € 1.000. Hieraan zijn € 24 administratiekosten verbonden. Nadat je aanmelding is goedgekeurd ontvang je van ons een factuur met het verzoek om je cursusbedrag te betalen. Je kunt op dat moment zelf aangeven of je in termijnen wilt betalen of dat je het gehele bedrag in één keer betaalt.