Onderwijs & Opleiden.jpg
Deeltijd

Herintreders leraar basisonderwijs

Herintreders met lesbevoegdheid zijn hard nodig in het onderwijs. Wil jij weer graag voor de klas staan, maar heb je al een tijd geen les meer gegeven? Fris je kennis op met de cursus voor herintreders. We brengen je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Zo ga jij goed voorbereid aan de slag!

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en plaats naar keuze en kies 'aanmelden'.

Inschrijven voor deze cursus is momenteel niet mogelijk. Nieuwe data volgen.

Heb je vragen?

 • Type

  Cursus

 • Start

  Variabel

 • Vakgebied

  Onderwijs & Opleiden

 • Duur

  2 jaar

 • Prijs

  Variabel

 • Plaats

  Externe locatie

Wat kun je straks?

Na het volgen van de cursus Herintreders leraar basisonderwijs kun jij straks:

 • Weer voor de klas staan in het basisonderwijs
 • Met opgefriste kennis lesgeven
 • De nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs toepassen

Inhoud

Deze cursus is een leertraject op maat. We stellen de inhoud van de cursus graag in overleg met jou vast. Waar sta je, wat zijn je leerdoelen en welke kennis of vaardigheden wil je graag ontwikkelen? Het gaat om zes dagdelen; in elk dagdeel staat een vak-/ontwikkelingsdomein centraal.

Programma

Het programma zou er als volgt uit kunnen zien. De exacte inhoud wordt in overleg met jou nader afgestemd.

Thema’s:

1. Pedagogiek- Onderwijskunde

Je maakt kennis met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek-onderwijskunde en krijgt handvatten om deze toe te passen in de praktijk.

Onderwerpen kunnen zijn:

 • onderwijsvisie
 • onderwijsvernieuwingen, zoals IPC, the Leader in Me, T4L, unitonderwijs
 • didactische ontwikkelingen, zoals werken vanuit doelen, gepersonaliseerd leren
 • onderzoekend en ontwerpend leren
 • 21e-eeuwse vaardigheden
 • denominaties
 • tweetalig onderwijs

2. Zorg en passend onderwijs

Zorg en passend onderwijs is elke dag aan de orde in de klas. We brengen je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 Onderwerpen kunnen zijn:

 • cito
 • leerlingvolgsysteem
 • registratie
 • jonge kind - oudere kind

3. Wetenschap en technologie

Wetenschap en technologie is niet meer weg te denken in het basisonderwijs. Je leert alles over didactische ontwikkelingen en de toepassing in de praktijk.

Onderwerpen kunnen zijn:

 • didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren
 • doelen/kennis/vaardigheden/houding
 • coachende rol van de leerkracht
 • werken vanuit een betekenisvolle context
 • vakintegratie (zaakvakken; maar ook met taal, rekenen en ICT)

4. Rekenen-Wiskunde

Alle relevante, up-to-date informatie over rekenen-wiskunde. Je krijgt handvatten aangereikt, zodat je vol vertrouwen een goede rekenles kunt geven.

Onderwerpen kunnen zijn:

 • visie op rekenonderwijs
 • didactische werkvormen
 • zicht op leerlijnen
 • ERWD-protocol/ drieslagmodel/ handelingsmodel
 • referentieniveaus
 • digitale ontwikkelingen, zoals snappet, rekenapps, digitale methoden

5. Klassenmanagement (gedrag)

Om vol vertrouwen les te geven is een goed klassenmanagement noodzakelijk.

Onderwerpen kunnen zijn:

 • gedrag van leerlingen
 • oudergesprekken

6. Taal

Ook op het gebied van taal zijn er allerlei ontwikkelingen.

Onderwerpen kunnen zijn:

 • visie op taalonderwijs
 • leerlijnen
 • integratie taal met andere vakken
 • protocol Leesproblemen en dyslexie
 • methodes en materialen
 • vernieuwde taaldidactiek

Afronding

Certificering

Je ontvangt een certificaat.

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

De cursus wordt als maatwerktraject aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke wensen. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Kosten 

Dit betreft een persoonlijk maatwerktraject. Op basis hiervan wordt de prijs vastgesteld.

Wil je gebruik maken van termijnbetaling? 

Termijnbetaling is over het algemeen mogelijk indien het cursusbedrag hoger is dan € 1.000. Hieraan zijn € 24 administratiekosten verbonden. Nadat je aanmelding is goedgekeurd ontvang je van ons een factuur met het verzoek om je cursusbedrag te betalen. Je kunt op dat moment zelf aangeven of je in termijnen wilt betalen of dat je het gehele bedrag in één keer betaalt. 

Toelating en aanmelden

Toelating

Je bent in het bezit van een getuigschrift leerkracht onderwijs

Aanmelden

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:

Mariet Lubbers, docent pabo
T: 088 019 3103|
E: m.j.c.lubbers@saxion.nl

Voor algemene informatie en aanmelden kun je contact opnemen met:
Suzanne ten Veen, projectcoördinatie Transfer
T: 06 58915894
E: s.tenveen@saxion.nl