Management & Organisatie 4.jpg
Deeltijd

Hoger Management

Leer hoe jij nog meer invloed uitoefent op het beleid van jouw organisatie.Geef jij op dit moment al leiding op hbo-niveau? En zoek je een cursus om jouw management-vaardigheden in korte tijd te versterken? De cursus Hoger Management (HMC) van hogeschool Saxion brengt jou naar het volgende niveau. Een succesvolle hogere manager is effectief, creatief, efficiënt en sociaal. Dus op die vier vlakken ga jij je ontwikkelen!

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en stad naar keuze en kies 'aanmelden'.

Vragen over deze cursus?

 • Type

  Cursus

 • Start

  Oktober

 • Studiebelasting

  (reguliere route) 10 uren / Zelfstudie 5 uren

 • Vakgebied

  Management & Organisatie, HRM & Verandermanagement, Finance & Control, Onderwijs & Opleiden, Medisch & Paramedisch, Onderzoek

 • Duur

  1 jaar

 • Prijs

  € 3.200,00

 • Plaats

  Enschede

 • Lesdagen

  Maandagavond, 17.00 - 21.45 uur

Subsidieregeling STAP

Dit is een vergoeding van maximaal € 1.000. Dit kun je één keer per kalenderjaar aanvragen bij het UWV.
Wil je weten of deze cursus in aanmerking komt voor de subsidieregeling STAP? Kijk dan op de website van het UWV of de opleiding in het scholingsaanbod staat Meer over het STAP-budget

Je hebt hier wel een STAP-aanmeldingsbewijs voor nodig. Deze ontvang je van ons na aanmelding voor deze opleiding. Let op: je ontvangt geen aanmeldingsbewijs als je werkgever de opleiding betaalt.

Wat kun je straks?

 • Je hebt meer kennis van aspecten als marketing, financieel management en verandermanagement.
 • Je hebt nieuwe vaardighden opgedaan in onder meer coachend leidinggeven, presenteren en netwerken
 • Je bent staat om op een meer strategisch niveau de koers van een organisatie te bepalen.

De meerwaarde van onze cursus Hoger Management

Heb je het officiële Saxion-diploma Hoger Management gehaald? Dan heb jij jouw hbo-opleiding aangevuld met onmisbare kennis op brede terrein van organisatie en management. Dankzij modules als Onderzoek, Essenties van Verandermanagement en Juridische Aspecten ben je in staat om meer invloed op het beleid van een organisatie uit te oefenen.

Je hebt deze vaardigheden ontwikkeld:

 • effectief: je weet hoe je organisatiedoelstellingen bereikt
 • creatief: je bent beter in staat om pro-actief te handelen
 • efficiënt: je benut mensen en middelen doelmatig
 • sociaal: je hebt meer aandacht voor onderlingen verhoudingen.

Inhoud

De modulen hebben onderling een sterke samenhang. De inhoud is daardoor goed op elkaar afgestemd en bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

 • Organisatieomgeving en bestaansrecht
 • Marketing, Organisatiestructuur en Cultuur
 • Financieel Management
 • Kwaliteitsmanagement
 • Management en Leidinggeven
 • Doorvoeren van veranderingen

Het lesprogramma kent naast bovengenoemde onderdelen een introductietraining. De introductie is gericht op kennismaking. Gedurende deze dag worden de studiegroepen gevormd. In een studiegroep stimuleren en ondersteunen cursisten elkaar bij het uitvoeren van de verschillende opdrachten binnen de modules en het voorbereiden van bijvoorbeeld een excursie of gastcollege.

Tijdens de introductie wordt ook een begin gemaakt met de ontwikkeling van uzelf als manager. De cursist geeft aan op welke punten hij/zij zich wil ontwikkelen. Dit plan vormt de basis van een aantal individuele coachingssessies die eveneens onderdeel uitmaken van de cursus. De persoonlijke coach ondersteunt de cursist gedurende deze sessies bij de ontwikkeling van zijn/haar eindwerkstuk en zijn/haar persoonlijke ontwikkeling in de dagelijkse praktijk. Verder zijn in het lesprogramma ook vier dagdelen ingeruimd voor excursies en/of gastcolleges die aanvullend zijn op de leerstof. Als professional mag je deze, samen met jouw groep, zelf organiseren.

Programma

Samengevat bestaat de cursus Hoger Management uit de volgende onderdelen:

Introductie
Kennismaking, start persoonlijk ontwikkelplan, schrijven leerdoelen persoonlijk ontwikkelingsplan, indeling studiegroepen, werkwijze.

Onderzoek
Doel en functie van onderzoek, formuleren van onderzoeksprobleem, uitvoeren van theoretisch onderzoek, uitvoeren van veld onderzoek, toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijksituatie.

Essenties van Marketing
Marketingfunctie, waardecreatie, marketingstrategie, marketingmix.

Essenties van Financieel Management
Lezen van een balans, beoordelen balans, beoordelen investering, break even analyse, financieel model, presentatie voorbeeld uit de praktijk/bijzondere situatie.

Essenties van Verandermanagement
Noodzaak van verandermanagement, processen in verandermanagement, betekenisgeven aan verandermanagement, het veranderplan.

Mensen in organisaties
Mensen in de organisaties, medewerkers in de organisaties, leidinggeven binnen organisatiecultuur.

Coachend Leidinggeven
Reflectie op eigen handelen, reflectie op persoonlijke ontwikkelpunten, werkbegeleiding.

Presenteren & Netwerken
Relatie met de praktijk, relatie met curriculum, doelstellingen, competenties, inhoud presentatie, netwerken, virtueel presenteren & netwerken, elevator pitch.

Juridische Aspecten
Overeenkomstenrecht, goederenrecht, verbintenis, wet werk & zekerheid.

Managementvaardigheden
Jij en jouw werksituatie en het (niet) realiseren van de door jou gestelde doelen, managen en management, operationele planning & controle, procesbeheersing & herontwerp.

Koersbepaling van de organisatie
Wat is onze koers? Moeten wij wel of niet veranderen? Strategieformulering, besluitvorming, creativiteit en de lerende organisatie.

Rol van de Manager
Wat zijn managers, leiders en effectieve organisaties en hoe ontstaan die? Kernactiviteiten van managers en soorten beslissingen, de rol van externe belanghebbenden (stakeholders), management en ethiek

(PEER)groepsopdrachten
Iedere groep krijgt gedurende het studiejaar een opdracht, waarmee zij de rest van de studiegroep faciliteren in het studieproces.

Scriptie
Afstudeeronderzoek binnen de eigen organisatie.

Afronding

Afronding/ Beoordeling

De diverse modules worden afgesloten met een eindopdracht. Deze eindopdrachten zijn faciliterend voor de opbouw van het eindwerkstuk.

De cursus wordt met succes afgesloten als de cursist aan het einde van de cursus in staat is gebleken:

 • zijn of haar eindwerkstuk met een voldoende resultaat af te ronden en te verdedigen;
 • aan te tonen welke ontwikkeling hij/zij tijdens de cursus als manager heeft doorgemaakt.

Certificering

De cursist ontvangt na afloop van de cursus, mits alle (eind)opdrachten met voldoende resultaat zijn afgelegd, het officiële Saxion-diploma Hoger Management.

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

De cursus begint telkens in de eerste week van oktober en bestaat uit 30 bijeenkomsten.

De lesbijeenkomsten vinden plaats op maandagavond.

 • Aanvang van de lessen: 17.00 uur
 • Einde van de lessen: 21.45 uur

Groepsgrootte: Minimaal 10, maximaal 20 deelnemers.

De lessen worden verzorgd in de stadscampus van Saxion, M.H. Tromplaan 28 te Enschede.

Kosten

Het cursusgeld bedraagt per cursist €3.200,-(inclusieflesmateriaal, exclusief boeken).

Op verzoek kan men gebruik maken van betaling in termijnen, de extra kosten zijn €24,-.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Wil je gebruik maken van termijnbetaling? 

Termijnbetaling is over het algemeen mogelijk indien het cursusbedrag hoger is dan € 1.000. Hieraan zijn € 24 administratiekosten verbonden. Nadat je aanmelding is goedgekeurd ontvang je van ons een factuur met het verzoek om je cursusbedrag te betalen. Je kunt op dat moment zelf aangeven of je in termijnen wilt betalen of dat je het gehele bedrag in één keer betaalt. 

Toelating en aanmelden

Toelating

Tot de cursus kunnen worden toegelaten:

 • Personen die werkzaam zijn in een functie op HBO werk- en denkniveau;
 • personen die werkzaam zijn in een leidinggevende of beleidsbeïnvloedende functie.

Iedere ingeschreven cursist zal voor aanvang van de cursus worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

Tijdens dit gesprek zal onder andere aan bod komen welke functie men bekleedt, of de functie aan de gestelde eisen voldoet. In het bijzonder zal er worden gekeken of er door de cursist voldoende praktijksituaties kunnen worden ingebracht.

Aanmelden

Meld je aan via de algemene aanmeldknop op deze pagina. Je ontvangt binnen één werkweek een bevestiging.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jolanda Gerritsen: