HRM & Verandermanagement2.jpg
Deeltijd

Jobcoach

Leer hoe je als jobcoach jouw professionaliteit vergroot en versterkt.Ben jij jobcoach met hbo werk- en denkniveau? En wil je jouw professionaliteit vergroten en versterken? Dan is de erkende post-hbo cursus jobcoach van Saxion voor jou op maakt gemaakt. In deze leergang ga je jouw competenties als jobcoach verbeteren. Zo kun je jouw doelgroep nog beter begeleiden bij het verwerven en behouden van passend werk!

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en stad naar keuze en kies 'aanmelden'.

 • Type

  Cursus

 • Start

  22 maart 2024

 • Vakgebied

  HRM & Verandermanagement, Management & Organisatie

 • Duur

  16 dagen

 • Prijs

  € 4.900,00

 • Plaats

  Deventer

Wat kun je straks?

 • Je kunt de methodiek ‘supported employment’ integreren en ernaar handelen
 • Je kunt een persoonsprofiel en jobanalyse maken, en aan de hand van coachingsdoelen een coachingsplan maken
 • Je kunt on-the-job coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken toepassen vanuit een individuele vraaggerichte benadering.

Nog meer waardevolle vaardigheden voor jou als jobcoach

Meedoen in de samenleving, een sociaal netwerk opbouwen en talenten ontwikkelen. Het hebben van werk is voor mensen van groot belang voor het gevoel van eigenwaarde. Zeker als er sprake is van een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Als jobcoach help jij hen om een passende werkplek te vinden en te behouden.

Inhoud

De post-hbo cursus Jobcoach is speciaal ontwikkeld volgens de normen van de beroepsvereniging Noloc voor mensen met een professionele betrokkenheid bij een groep mensen in onze samenleving, die zonder begeleiding geen passend werk vinden en/of kunnen behouden.

Jobcoaching is een vorm van intensieve begeleiding van mensen met een arbeidshandicap, bij het vinden, verkrijgen en behouden van werk. Een jobcoach zorgt dat op de werkplek de voorwaarden gecreëerd worden waarbinnen de cliënt goed kan functioneren, waardoor duurzaam behoud van werk mogelijk wordt.

De post-hbo Jobcoach omvat de volgende thema’s:

 • Methodisch handelen en Individueel vraaggericht werken: waaronder thema's als: fasering, instrumenten, coachen, omgaan met weerstand en het bevorderen van zelfsturing.
 • Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling (PPO): met de focus op empowerment en het versterken van zelfinzicht van de persoon van de Jobcoach. De PPO bijeenkomsten vinden plaats in groepen van maximaal 6 cursisten. Uitgangspunt
 • van de PPO benadering is dat de eigen persoonlijkheid de basis vormt voor het professionele handelen.
 • Professioneel Management: hierbij wordt bedoeld de organisatie van het eigen werk, het voeren van de regie, het kunnen omgaan met soms conflicterende doelstellingen van betrokken partijen en de professionele aspecten van bijvoorbeeld case(load)management.
 • Ontwikkelingen aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt: ook: trends aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt (menskant): culturele, sociologische en psychologische bewegingen.
 • Arbeidsmarketing: klantgerichte communicatie met werkgevers tijdens de fasen van jobhunting, jobfinding, jobanalyse en matching. Belangrijke thema’s zijn acquisitie, zakelijke profilering, relatiebeheer, netwerken en organisatiesensitiviteit.
 • Juridische kennis: hanteren en toepassen: vanuit inzicht in het sociaaljuridisch kader waarbinnen de trajecten van cliënten zich voltrekken, wordt ingegaan op het Arbeidsrecht en het inzetten en toepassen van juridische instrumenten en regelingen in het kader van o.a. WAJONG en WWNV.
 • Klantgericht rapporteren: effectief en resultaatgericht rapporteren vanuit de eigen professionele rol en organisatorische context.
 • Coaching on the job: cursisten leren werken met het concreet formuleren en het op de werkvloer begeleiden van coachingsdoelen. Feedback en reflectie zijn hiervan de grondslagen.

Programma

In de cursus jobcoaching staat jouw dagelijkse werkpraktijk als jobcoach, of vergelijkbare functie, zoveel mogelijk centraal. De werkpraktijk vormt het uitgangspunt voor het leren en aanreiken van theoretische- en methodische kaders en passende begeleiding- en interventie technieken. Voor jou als cursist betekenen deze opzet en aanpak een verdieping van jouw dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast vormt jouw professionele eigenheid als jobcoach een essentieel onderdeel van de cursus, vanuit de overtuiging dat je in jouw functie als jobcoach zelf de belangrijkste succesfactor bent in jouw professioneel handelen.

Indeling cursusdag

De cursus telt in totaal 16 cursusdagen, inclusief eindpresentatie. De verschillende componenten vullen elkaar aan in het programma. De lesdagen bestaan uit 2 dagdelen van 3 uur per dag. Een lesdag bestaat uit een hoorcollege, groepsopdrachten, inbreng casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van cursisten, presenteren en feedback, afronding en uitzetten van vervolgopdrachten en informatie over huiswerk.

Studiebelasting

Voor het succesvol doorlopen van deze cursus dien je rekening te houden met een studiebelasting van een halve dag per week, naast de lesdagen. Dit komt neer op totaal 250 studiebelastinguren. Eén en ander is afhankelijk van jouw werkervaring en studiegewoontes. De totale cursusduur beslaat circa 30 weken.

Afronding

Afronding/ beoordeling

Alle onderdelen worden afgesloten met een verwerkingsopdracht. Verder is er sprake van integrale toetsing. Aan het einde van de cursus lever je een afsluitende opdracht in en verzorg je een presentatie.

Certificering

Bij afronding van de cursus post-hbo Jobcoach met voldoende resultaat ontvang je een certificaat van Saxion Academie Mens en Arbeid.

De cursus is erkend door de https://www.noloc.nl/jobcoachopleidingen onder nummer JOCOPL013. Het keurmerk Register Jobcoach is de beroepserkenning van Noloc die kan worden toegekend aan professionals die aantoonbaar beschikken over vakbekwaamheid, hbo niveau (NLQF6) en met tenminste 1.400 uur specifieke beroepservaring als jobcoach. De erkenning wordt toegekend na toetsing aan de hand van een aantal beroepscriteria. Meer informatie over het keurmerk Register Jobcoach vind je hier.

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

Locatie

De opleiding Jobcoach wordt verzorgd op een bijzondere locatie bij De Gasfabriek in Deventer. De Gasfabriek is een Business Innovation Campus. Gevestigde en startende ondernemingen, startups en scale-ups vormen samen een bruisend en innovatief geheel. De Campus biedt huisvesting in prachtig gerenoveerde en historische panden. Het is een locatie met goede horeca en beschikt over ruimtes met een industriële look and feel.

Lesdagen

De lesdagen bestaan uit 2 dagdelen van 09.30 – 12.30 en 13.30 – 16.30 uur. De bijeenkomsten zijn tweewekelijks opwoensdag of vrijdag een hele dag. De totale cursusduur beslaat circa 30 weken.

Groepsgrootte

Uit kwaliteitsoverwegingen wordt de groepsgrootte beperkt tot maximaal 12 deelnemers.

Kosten

De kosten voor de totale cursus bedraagt € 4.900. Saxion is een hbo-instelling en valt buiten de btw-regeling. Je hoeft daarom geen btw te betalen.

Bij de cursuskosten is het volgende inbegrepen:

 • Studiemateriaal en literatuur
 • Koffie/thee en lunch.

Niet inbegrepen zijn:

Eventuele 2e toets herkansing. Per onderdeel is 1 herkansing inbegrepen.

Op al onze producten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Saxion AMA Kennistransfer van toepassing.

Contact

06-13046463

Wil je gebruik maken van termijnbetaling? 

Termijnbetaling is over het algemeen mogelijk indien het cursusbedrag hoger is dan € 1.000. Hieraan zijn € 24 administratiekosten verbonden. Nadat je aanmelding is goedgekeurd ontvang je van ons een factuur met het verzoek om je cursusbedrag te betalen. Je kunt op dat moment zelf aangeven of je in termijnen wilt betalen of dat je het gehele bedrag in één keer betaalt. 

Toelating en aanmelden

Toelating

Voor de post-hbo Jobcoach moet je aan onderstaande punten voldoen:

 • Je hebt een aantoonbaar hbo werk- en denkniveau.
 • Je bent in de gelegenheid om het geleerde toe te passen in het concrete werkveld.

Je begeleidt mensen bij het verwerven en behouden van werk. Assessment, plaatsing en coaching on the job zijn daarbij jouw taken of verantwoordelijkheden. Tijdens de cursus is de inbreng uit de praktijk van grote waarde en werken cursisten intensief samen. Tijdens de cursus ontstaat er een sfeer waarin goede, inhoudelijke discussies gevoerd kunnen worden over bijv. ethische vraagstukken, jouw rol als coach of complexe casuïstiek.

Je bent werkzaam als jobcoach en je zoekt verdieping of je werkt als trajectbegeleider, re-integratiedeskundige, senior begeleider in dagactiviteitencentra, consulent of ander vergelijkbare functies. Je bent professioneel betrokken bij een groep mensen in onze samenleving, die zonder begeleiding geen passend werk vinden en/of kunnen behouden. Een stage is mogelijk van minimaal 16 uur per week.

Jouw cliënten willen meedoen in de maatschappij, zijn op zoek naar betaald- of vrijwilligerswerk, willen graag hun talenten benutten, hebben te maken met een handicap, beperking of chronische ziekte of zijn in min of meerdere mate afhankelijk van begeleiding om hun wensen en talenten in kaart te brengen en te matchen met passend werk.

Heb je vragen over je geschiktheid van jouw werk, ervaring of functie voor deelname aan de cursus? Neem dan contact met ons op via 06-13046463 / 088-0193930 of m.kleefstra@saxion.nl. Wij denk en graag met je mee!

Aanmelden

Om je aan te melden klik je op de aanmeldbutton en vul je het aanmeldformulier in. Naast het invullen van het formulier vragen wij om een kopie ID bewijs (beide kanten) of een kopie paspoort, digitale foto, curriculum vitae en een kopie diploma. Als we jouw aanmelding hebben ontvangen mailen wij jou een ontvangstbevestiging en algemene informatie. Ruim voor de start nodigen we je uit voor een intakegesprek waarin we aanvullende informatie geven over de cursus en bespreken we jouw aanmelding.

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met
Monique Kleefstra, projectcoördinator AMA Kennistransfer.

Telefoon: 06-13046463 / 088-0193930 (werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag)
E-mail: m.kleefstra@saxion.nl

Uiteraard is het mogelijk om voor jouw organisatie maatwerk te leveren in de vorm van bijvoorbeeld een in company traject. Vraag naar de mogelijkheden, wij denken graag met je mee.