Management & Organisatie .jpg
Deeltijd

Leergang Bedrijfskunde

Leer hoe je op een bedrijfskundige manier naar jouw organisatie kijkt.Ben jij manager, beleidsmaker of leidinggevende en werk je op het operationele en/of tactische niveau? Dan is deze 1-jarige leergang bedrijfskunde de ideale basis voor een succesvolle carrière. Jij leert op een bedrijfskundige manier naar jouw organisatie te kijken. De cursus is geschikt voor managers die zowel in de profit als de non-profit-sector werken.

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en stad naar keuze en kies 'aanmelden'.

Vragen over deze cursus?

 • Type

  Cursus

 • Start

  Oktober

 • Studiebelasting

  (reguliere route) 10 uren / Zelfstudie 5 uren

 • Vakgebied

  Management & Organisatie, HRM & Verandermanagement, Finance & Control, Onderwijs & Opleiden, Medisch & Paramedisch, Onderzoek

 • Duur

  1 jaar

 • Prijs

  € 3.200,00

 • Plaats

  Enschede

 • Lesdagen

  Maandagavond, 17.00 - 21.45 uur

Subsidieregeling STAP

Dit is een vergoeding van maximaal € 1.000. Dit kun je één keer per kalenderjaar aanvragen bij het UWV.
Wil je weten of deze cursus in aanmerking komt voor de subsidieregeling STAP? Kijk dan op de website van het UWV of de opleiding in het scholingsaanbod staat Meer over het STAP-budget

Je hebt hier wel een STAP-aanmeldingsbewijs voor nodig. Deze ontvang je van ons na aanmelding voor deze opleiding. Let op: je ontvangt geen aanmeldingsbewijs als je werkgever de opleiding betaalt.

Wat kun je straks?

 • Je hebt geleerd om op een bedrijfskundige manier naar jouw organisatie te kijken
 • Je hebt kennis van actuele thema’s uit de beroepspraktijk
 • Je weet hoe je theorie moet toepassen in jouw dagelijkse praktijk.

Leergang Bedrijfskunde: totaaloverzicht van bedrijfskundige aspecten

Met deze 1-jarige Leergang Bedrijfskunde doe je snel een totaaloverzicht van bedrijfskundige aspecten op. Van Essenties van Marketing tot aan Juridische Aspecten, en van Essenties van Verandermanagement tot aan Procurement en Supply Chain Management. De leergang biedt een mix tussen theorie en (korte) praktijkopdrachten, en wordt gegeven door deskundige trainers. Zo haal je het maximale uit jouw opleiding!

Inhoud

De leergang Bedrijfskunde bied je een totaaloverzicht van bedrijfskundige aspecten en geeft o.a. antwoord op de vragen: welke invloed hebben externe ontwikkelingen op interne bedrijfsprocessen. Wat heeft dat voor gevolgen voor de doelstellingen van een bedrijf op de middellange termijn? Welke invloed heeft dat op de aansturing van de medewerkers?

Kenmerken van de leergang:

 • Praktisch toepasbaar
 • Actuele theorie
 • Leren van elkaar
 • Deskundige trainers

Tussentijds besteed je aandacht aan de theorie en werk je aan (korte) thema gebonden praktijkopdrachten. Idealiter werk je aan opdrachten uit de eigen beroepspraktijk, en anders zorgt Saxion voor opdrachten.

Programma

Introductie
Kennismaking, start persoonlijk ontwikkelplan, schrijven leerdoelen persoonlijk ontwikkelingsplan, indeling studiegroepen/werkwijze.

Onderzoek
Doel en functie van onderzoek, formuleren van onderzoeksprobleem, uitvoeren van theoretisch onderzoek, uitvoeren van veld onderzoek, toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijksituatie.

Essenties van Marketing
Marketingfunctie, waardecreatie, marketingstrategie, marketingmix.

Essenties van Financieel Management
Lezen van een balans, beoordelen balans, beoordelen investering, break even analyse, financieel model, presentatie voorbeeld uit de praktijk/bijzondere situatie.

Presenteren & Netwerken
Relatie met de praktijk, relatie met curriculum, doelstellingen, competenties, inhoud presentatie, netwerken, virtueel presenteren & netwerken, elevator pitch.

Juridische Aspecten
Overeenkomstenrecht, goederenrecht, verbintenis, wet werk & zekerheid.

Essenties van Verandermanagement
Noodzaak van verandermanagement, processen in verandermanagement, betekenisgeven aan verandermanagement, het veranderplan.

Integrale Bedrijfskunde1
Bedrijf en bedrijfskunde, het bedrijf en zijn interne- en externe omgeving, bedrijven en zijn primaire en ondersteunde processen, fundamenten van systeemdenken, toepassingen van systeemdenken, strategisch management voor het bedrijf.

Integrale Bedrijfskunde2
Klantenkant van de organisatie, waardenkant van de organisatie, middelenkant van de organisatie, business model organisatie evalueren.

Innovatiemanagement
Innovatiemanagement: Wat is het?, soorten van innovatiemanagement, stappen in het innovatieproces, implementatie van innovatie.

Procurement
Positie inkoop in organisatie, professionaliteit inkoopfunctie/-organisatie, onderhandelen, positie in de keten, juridische issues, Kraljic, best Value Procurement, plaats in de organisatie.

Supply Chain Management
Supply chain management gaat over de afhandeling van goederen, de verwerking van informatie en financiële stromen naar leveranciers, fabrikanten, distributeurs en klanten.

Leanmanagement
7 types of Waste (Verspillingen), lean Six Sigma, process management.

(PEER)groepsopdrachten
Iedere groep krijgt gedurende het studiejaar een opdracht, waarmee zij de rest van de studiegroep faciliteren in het studieproces.

Scriptie
Afstudeeronderzoek binnen de eigen organisatie.

Afronding

Afronding/ beoordeling

De verschillende onderdelen van de Leergang Bedrijfskunde worden afgesloten met papers, waarbij de theorie wordt getoetst aan de eigen praktijk.

De cursus wordt met succes afgesloten als de cursist aan het einde van de cursus in staat is gebleken:

 • zijn of haar eindwerkstuk met een voldoende resultaat af te ronden en te verdedigen.

Certificering

De cursist ontvangt na afloop van de cursus, mits alle opdrachten met voldoende resultaat zijn afgelegd, het officiële Saxion Diploma Bedrijfskunde (leergang).

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

De duur van de cursus is 1 jaar (30 bijeenkomsten) en start in de eerste week van oktober en bestaat uit 30 bijeenkomsten.

De lesbijeenkomsten vinden plaats op maandagavond.

 • Aanvang van de lessen: 17.00 uur
 • Einde van de lessen: 21.45 uur

Groepsgrootte: Minimaal 10, maximaal 20 deelnemers.

De lessen worden verzorgd in de stadscampus van Saxion, M.H. Tromplaan 28 te Enschede.

Kosten

De kosten voor deelname aan de leergang Bedrijfskunde bedragen, inclusieflesmateriaal € 3.200,-(exclusief boeken en extra coaching).

Op verzoek kan men gebruik maken van betaling in termijnen, de extra kosten zijn €24,-.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Wil je gebruik maken van termijnbetaling? 

Termijnbetaling is over het algemeen mogelijk indien het cursusbedrag hoger is dan € 1.000. Hieraan zijn € 24 administratiekosten verbonden. Nadat je aanmelding is goedgekeurd ontvang je van ons een factuur met het verzoek om je cursusbedrag te betalen. Je kunt op dat moment zelf aangeven of je in termijnen wilt betalen of dat je het gehele bedrag in één keer betaalt. 

Toelating en aanmelden

Toelating

Tot de cursus kunnen worden toegelaten:

 • personen die werkzaam zijn in een functie op HBO werk- en denkniveau;
 • personen die werkzaam zijn in een leidinggevende of beleidsbeïnvloedende functie.

Iedere ingeschreven cursist zal voor aanvang van de cursus worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

Tijdens dit gesprek zal onder andere aan bod komen welke functie men bekleedt, of de functie aan de gestelde eisen voldoet. In het bijzonder zal er worden gekeken of er door de cursist voldoende praktijksituaties kunnen worden ingebracht.

Aanmelden

Meld je aan via de algemene aanmeldknop op deze pagina. Je ontvangt binnen één werkweek een bevestiging.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jolanda Gerritsen: