HRM & Verandermanagement5.jpg
Deeltijd

Loopbaanprofessionals

Wil je graag mensen beter en deskundiger begeleiden bij de keuzes in hun loopbaan? Dan is de Noloc geaccrediteerde post-hbo Loopbaanprofessionals een hele goede keuze voor jou! We hebben in de huidige arbeidsmarkt en tijd allemaal te maken met veranderingen en aanpassen aan nieuwe situaties. Hiervoor moeten we vaak keuzes maken en veel mensen kunnen daar best wat hulp bij gebruiken. Hulp bij het vinden van hun passies en kwaliteiten, maar ook hulp bij het ontsluiten van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Deze opleiding is ontwikkeld voor professionals die al werken op het snijvlak van mens en werk, maar die specifieker toegerust willen worden in het begeleiden van loopbaanvraagstukken. De opleiding van Saxion kenmerkt zich door de lange en toonaangevende historie, waarbij een goed theoretisch en methodisch fundament wordt gekoppeld aan veel aandacht voor de ontwikkeling van je eigen professionaliteit.

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en plaats naar keuze en kies 'aanmelden'.

Heb je vragen?

 • Type

  Cursus

 • Start

  23 oktober 2024

 • Studiebelasting

  (reguliere route) 224 uren

 • Vakgebied

  HRM & Verandermanagement

 • Duur

  12 dagen

 • Prijs

  € 4.900,00

 • Plaats

  Deventer

 • Lesdagen

  Woensdag 09.30 - 16.30 uur

Wat kun je straks?

In deze post-hbo cursus staan werknemers, studenten en werkzoekenden met een loopbaanvraag centraal. Je leert hoe je een loopbaantraject kunt opzetten en uitvoeren. Om een goed loopbaantraject te kunnen opzetten en begeleiden is het ook belangrijk om te begrijpen wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van werk (denk hierbij aan globalisering, flexibilisering, technologisering) en om basiskennis te hebben van theorieën rondom loopbanen en loopbaancoaching.

Als je de post-hbo cursus Loopbaanprofessional succesvol afrondt, beschik je over de volgende kennis en vaardigheden:

 • Je kent de theoretische en methodische achtergronden van loopbaanontwikkeling.
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingen op het gebied van beroepen/functies en informatiekunde en kunt dit vertalen naar de aanpak van een loopbaantraject.
 • Je kunt een individueel loopbaanbegeleidingstraject vormgeven.
 • Je hebt inzicht in het managen van een caseload en het toepassen van gedragscodes en de principes van doorverwijzing.
 • Je kent je eigen kwaliteiten en leervragen en weet hoe jij effectief kunt zijn als coach.

Noloc geaccrediteerde loopbaanopleiding

De post-hbo Loopbaanprofessionals voldoet aan de door Noloc opgestelde eindtermen en is sinds 1 september 2022 een geaccrediteerde Loopbaanopleiding. Als je de opleiding positief hebt afgerond kun je via een verkorte certificeringsroute je laten certificeren als Register Loopbaanprofessional (RL), zodat je in het Noloc beroepsregister wordt opgenomen. Na een positieve afronding van de opleiding van Saxion geeft dit je vrijstelling voor je portfolio.

Inhoud

De post-hbo Loopbaanprofessionals bestaat uit 3 hoofdlijnen:

Theorie

We vinden het belangrijk dat je kennis hebt van de achtergrondtheorieën rondom loopbaanontwikkeling. We duiken de geschiedenis in, om gangbare visies op loopbaankeuzes te behandelen. Maar ook belichten we de thema’s die juist nu actueel en bepalend zijn. Naast meer algemene kennis, geloven we ook in specifieke kennis rondom beroep en opleiding; begeleiden bij het maken van een goede loopbaankeuze rust voor een groot deel op het hebben van inzicht in de mogelijkheden die er zijn. Dat inzicht gaan we versterken.

Methodisch handelen

We werken met een specifieke en dynamische fasering van een loopbaantraject. Dit ga je zelf ook toepassen in de praktijk, waarbij je de verschillende fases met een kandidaat doorloopt met behulp van een heel arsenaal aan werkvormen en instrumenten. Als fundament onder de gesprekken vinden we het belangrijk dat onze cursisten vakkundig zijn in het stimuleren van zelfsturing bij hun kandidaten en in het kennen van hun eigen sterke en zwakke punten hierbij.

Professionele ontwikkeling

In het bieden van loopbaanbegeleiding ben je als professional, ondanks alle hulpmiddelen, vooral aangewezen op jezelf, op je eigen talenten en effectiviteit. Je gaat ontdekken wie jij bent en wat jij te bieden hebt en wat je daarin belangrijk vindt. Professionaliteit heeft daarnaast te maken met sensitiviteit voor wat gepast en nodig is. Ethiek is daarom ook onderdeel van de opleiding.

Programma

Opzet

In deze post-hbo opleiding staat jouw dagelijkse werkpraktijk als loopbaanprofessional zoveel mogelijk centraal. De werkpraktijk vormt het uitgangspunt voor het leren en aanreiken van theoretische- en methodische kaders en passende begeleiding- en interventie technieken. Voor jou als cursist betekenen deze opzet en aanpak een verdieping van jouw dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast vormt jouw professionele eigenheid als loopbaanprofessional een essentieel onderdeel van de cursus, vanuit de overtuiging dat je in jouw functie zelf de belangrijkste succesfactor bent in jouw professioneel handelen. Alle onderdelen worden afgesloten met een verwerkingsopdracht, welke per onderdeel kan variëren.

Indeling programma

De post-hbo Loopbaanprofessionals heeft 12 lesdagen van 09.30-16.30 uur. Daarnaast is er een startdag dat in het teken staat van kennismaken met elkaar, de opleiding en de digitale leeromgeving en maken we een start met PPO. Als afsluiting is er een slotdag en geef je een eindpresentatie aan je medecursisten en docent uit jouw eigen PPO groep. De verschillende componenten vullen elkaar aan in het programma. De lesdagen bestaan uit 2 dagdelen van 3 uur per dag. Een lesdag bestaat uit een hoorcollege, groepsopdrachten, inbreng casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van cursisten, presenteren en feedback, afronding en uitzetten van vervolgopdrachten en informatie over huiswerk.

Tussen de lesbijeenkomsten door heb je als rode draad in de opleiding in een kleine groep met maximaal 6 cursisten Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling (PPO): met de focus op empowerment en het versterken van zelfinzicht van de persoon van de Loopbaanprofessional. Uitgangspunt van de PPO benadering is dat de eigen persoonlijkheid de basis vormt voor het professionele handelen.

Docenten

De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten/trainers van de Academie Mens en Arbeid van Saxion en professionals uit het vakgebied zelf.

Afronding

Certificering 

Bij afronding van de opleiding met voldoende resultaat ontvang je het certificaat van Saxion Academie Mens en Arbeid met het keurmerk Noloc Geaccrediteerd.

Na afloop van de post-hbo Loopbaanprofessionals heb je een portfolio opgebouwd waarmee je, als je ook aan de basiseisen van Noloc voldoet, een verzoek tot beroepserkenning in het Register Loopbaanprofessional kunt doen. Zie voor meer informatie en de stappen die je moet nemen om de beroepserkenning te behalen op de website van Noloc.

Praktische informatie

Lesdagen en Lestijden

Kies je voor de post-hbo Loopbaanprofessionals van Saxion, dan investeer je in een gedegen post-hbo opleiding die bestaat uit:

 • 12 lesdagen
 • Een start en -slotdag
 • PPO bijenkomsten
 • Oefenen met een trainingsacteur
 • Toetsing
 • Feedback
 • Verwerkingsopdrachten

De kosten voor de totale post-hbo cursus bedragen € 4.900. Saxion is een hbo-instelling en valt buiten de btw-regeling. Daarom ben je geen btw verschuldigd. Bij dit bedrag is inbegrepen: cursusmaterialen, literatuur, koffie/thee, lunch. Op al onze producten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Saxion van toepassing.

Contact

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met:

Monique Kleefstra
projectcoördinator AMA Kennistransfer
Tel: 06 - 1304 64 63 
E-mail: kennistransfer.ama@saxion.nl

Wil je gebruik maken van termijnbetaling? 

Termijnbetaling is over het algemeen mogelijk indien het cursusbedrag hoger is dan € 1.000. Hieraan zijn € 24 administratiekosten verbonden. Nadat je aanmelding is goedgekeurd ontvang je van ons een factuur met het verzoek om je cursusbedrag te betalen. Je kunt op dat moment zelf aangeven of je in termijnen wilt betalen of dat je het gehele bedrag in één keer betaalt. 

Toelating en aanmelden

Voor toelating tot de post-hbo cursus is minimaal een werk- en denkniveau op hbo-niveau vereist. Bij voorkeur in de richting van HRM, Social Work, Opleidingskunde of Psychologie.

Tijdens de opleiding is de inbreng uit de praktijk van grote waarde en werken cursisten veel en intensief samen. Daarom is een relevante en actuele werkomgeving in een functie op gebied van loopbaanbegeleiding, leerlingenbegeleidingen zoals decanen, advieswerk, coaching, arbeidsre-integratie, HRM of aanverwant ook een vereiste voor toelating. Het is van belang dat je bij aanvang van de opleiding één of meerdere cliënt(en) hebt.

Een intakegesprek kan onderdeel uitmaken van de aanmeldprocedure.

Heb je vragen over je geschiktheid van jouw werk, ervaring of functie voor deelname aan de opleiding? Neem dan contact met ons op via: 06-1304 6463 of kennistransfer.ama@saxion.nl. Wij denken graag met je mee!

Aanmelden

Om je aan te melden klik je op de aanmeldbutton recht bovenin op deze pagina in het grijze vlak. Naast het invullen van je gegevens wordt er om een ID bewijs gevraagd dat je moet uploaden. Als je je hebt aangemeld ontvang je een ontvangstbevestiging.