Saxion_77331.jpg
Deeltijd

Post-hbo leergang palliatieve zorg verpleegkundige

Ben jij hbo-opgeleide verpleegkundige? En wil je jezelf specialiseren in als palliatieve zorg verpleegkundige? Met de opleiding Palliatieve Zorg verpleegkundige doe je waardevolle, toekomstbestendige kennis op. Je leert om vanuit verpleegkundig leiderschap pro-actief te anticiperen op de veranderende zorgvraag van zorgvragers met een ongeneeslijke aandoening en een hoge kwetsbaarheid. Zo ontvangen de zorgvrager en diens naasten tijdig passende, palliatieve zorg die naadloos aansluit op wensen en behoeften. De leergang palliatieve zorg verpleegkundige is gebaseerd op het profiel palliatieve zorg verpleegkundige (V&VN, 2022) en accreditatie volgens het kwaliteitsregister V&VN is geborgd.

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en plaats naar keuze en kies 'aanmelden'.

Inschrijven voor deze cursus is momenteel niet mogelijk. Nieuwe data volgen.

 • Type

  Leergang

 • Start

  Voorjaar 2025

 • Vakgebied

  Medisch & Paramedisch

 • Duur

  22 dagen

 • Prijs

  € 4.800,00

 • Plaats

  Deventer

 • Lesdagen

  Vrijdag (8.30 – 16.30 uur)

Wat kun je straks?

 • Je hebt kennis van Evidence Based Practice en wat dit betekent in de dagelijkse beroepspraktijk.
 • Je hebt geleerd over palliatieve zorg vanuit de vier dimensies, waarbij de contextuele benadering van de zorgvrager centraal staat. We besteden aandacht aan aandoeningen als MS, ziekte van Parkinson, oncologie, oorgaanfalen en welke passende (meet) instrumenten ondersteunend zijn in het diagnosticeren en monitoren van symptoombestrijding.
 • Je hebt het landschap palliatieve zorg verkend op gebied van positieve gezondheid, ketenzorg, beroepsinnovatie, E-health en (zorg)technologie.
 • Je positie als palliatieve zorgverpleegkundige innemen in de (zorg)organisatie waar je werkzaam bent.

Opleiding tot palliatieve zorgverpleegkundige: focus op gedrag, communicatie en professionalisering

De zorg verandert en vraagt om toekomstbestendige verpleegkundigen die kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Het is belangrijk om je steeds te blijven professionaliseren. Tijdens de leergang besteed je daarom ook aandacht aan onder andere verpleegkundig leiderschap, proactive nursing, gespreksvoering, gedragsmodellen, redeneervaardigheden en kennisdeling.

Inhoud

De leergang palliatieve zorg wordt aangeboden voor zowel mbo- als hbo-verpleegkundigen. Bij sommige leerlijnen volg je de lessen gezamenlijk met mbo-verpleegkundigen; andere leerlijnen worden alleen aangeboden voor ofwel hbo- ofwel mbo-verpleegkundigen. De leergang is vormgegeven op basis van het principe ‘blended learning’. Dit betekent dat je zowel groepslessen als intervisiebijeenkomsten volgt en dat je gebruik maakt van het digitale onderwijs.

De leergang bestaat uit vijf modules, opgebouwd vanuit de EPA’s (Entrusted Professional Activities) zoals beschreven in het profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige (V&VN, 2022).:

1. Evidence Based Practice (alleen op hbo-niveau)

In deze module leer je hoe je literatuur zoekt en beoordeelt via zoekstrategieën en zoektermen in databases. Het accent ligt op de betekenis van Evidence Based Practice in de dagelijkse beroepspraktijk.

De eindopdracht EBP is het schrijven van een CAT (Critical Appraisal of a Topic): een systematische samenvatting van de resultaten van een klein aantal wetenschappelijke studies over het door jou gekozen onderwerp uit jouw dagelijkse praktijk, gerelateerd aan palliatieve zorg. Met als doel evidence uit de literatuur in de dagelijkse verpleegkundige palliatieve beroepspraktijk te integreren. Dit kan een onderwerp zijn inzake het professioneel handelen, maar ook is het mogelijk een onderwerp te kiezen met betrekking tot de organisatie van processen.

2. Palliatieve zorg

In deze module staat de vraag ‘wat is palliatieve zorg’ centraal? Het kwaliteitskader palliatieve zorg (IKNL/Palliactief, 2017) is leidend voor deze module. Vanuit alle dimensies van palliatieve zorg wordt onderwijs aangeboden: ziektebeelden als MS, ziekte van Parkinson, hartfalen, COPD, oncologie en symptoomanalyse en symptoommanagement rondom veel voorkomende symptomen als delier, vochttekort en pijn komen aan bod.

We gaan uit van de ‘patient journey’. De focus ligt op diagnosticeren, signaleren en markeren, proactief palliatieve zorg plannen, het uitvoeren en evalueren van palliatieve zorg, het coördineren en de continuïteit van palliatieve zorg, het markeren en begeleiden van de stervensfase en het verlenen van nazorg. De module wordt afgesloten door het schrijven van een transitieverslag waarbij ‘life-events’ worden gekoppeld aan copingstijlen en verwerkingstrategieën.

3. Innovatie en implementatie

Centraal in deze module staat de verkenning van het landschap palliatieve zorg waarbij aandacht is voor implementatie, ketenzorg, beroepsinnovatie, E-health en technologie. De module wordt afgesloten met een implementatieverslag.

4. Gedrag en communicatie

Verpleegkundig leiderschap, proactive nursing, gespreksvoering, gedragsmodellen en moreel beraad zijn onderwerpen die in deze module worden aangeboden. De module wordt afgesloten met een keuzetoets: of het organiseren van een moreel beraad in de zorgorganisatie of het beschrijven van een moreel dilemma.

5. Professionalisering

Als verpleegkundige is het belangrijk om je te professionaliseren in palliatieve zorg. Daarom wordt in deze module aandacht besteed aan redeneervaardigheden (klinisch en palliatief redeneren), consultatie en educatie. De module wordt op twee onderdelen afgesloten. Allereerst wordt een infographic vormgegeven waar de profilering én positionering van de palliatieve zorg verpleegkundige zichtbaar wordt. Een tweede belangrijk onderdeel in deze module is educatie en deskundigheidsbevordering.

Er wordt van je verwacht dat je jouw opgedane kennis, vaardigheden én attitudeaspecten kunt delen met collega’s. In deze module wordt dan ook aandacht besteed aan intervisie, deskundigheidsbevordering, consultatie en educatie. De tweede afsluitende toets van deze module is het verzorgen van onderwijs aan collega’s uit jouw zorgorganisatie aan de hand van een didactisch onderwijsmodel.

Programma

De leerlijnen in de leergang Palliatieve Zorg verpleegkundige sluiten aan bij de beroepsrollen en competenties volgens het nieuwe opleidingsprofiel 'Bachelor of Nursing 2020'. Daarnaast is het Profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige (V&VN, 2022) en het onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 palliatieve zorg (O2PZ, 2020) leidend in deze leergang.

Begeleiding

Tijdens de leergang word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider biedt ondersteuning tijdens jouw leerproces. Daarnaast wordt in de intervisiebijeenkomsten gewerkt aan het ontwikkelen van de ‘CanMEDS’ competenties in relatie tot palliatieve zorg.

Studiebelasting

De leergang kent een studieduur van één jaar en omvat 22 lesdagen. De studiebelasting verschilt per individu. Voorafgaand aan de lesdagen wordt een voorbereidingstijd van 21 uur gerekend. Dat is inclusief het realiseren van de opdrachten en de voorbereiding op de toets.

Afronding

Afronding/beoordeling

Iedere module wordt afgesloten met een toets. De toetsvormen die gehanteerd worden zijn verschillend. Denk hierbij aan verslagen, kennistoetsen en het organiseren van een ethisch beraad. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan ieders persoonlijke leerstijl.

Certificering

Wanneer je alle lesdagen van een module hebt gevolgd en de toetsing succesvol hebt afgerond, ontvang je een certificaat van de desbetreffende module. Na het doorlopen van de vijf modulen ontvang je het diploma ‘Palliatieve Zorg Verpleegkundige’ op post-hbo niveau.

Voor de leergang wordt accreditatie aangevraagd bij de V&VN.

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

Bij voldoende aanmeldingen start de leergang in het voorjaar van 2025.

De leslocatie is Deventer.

De lesdag is vrijdag van 8.30 – 16.30 uur.

Kosten

De kosten voor deze leergang bedragen € 4.800,00*.

De kosten voor de studieboeken bedragen circa € 300,-.

*Prijs onder voorbehoud van wijzigingen.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ingrid van Zuilekom.

Wil je gebruik maken van termijnbetaling? 

Termijnbetaling is over het algemeen mogelijk indien het cursusbedrag hoger is dan € 1.000. Hieraan zijn € 24 administratiekosten verbonden. Nadat je aanmelding is goedgekeurd ontvang je van ons een factuur met het verzoek om je cursusbedrag te betalen. Je kunt op dat moment zelf aangeven of je in termijnen wilt betalen of dat je het gehele bedrag in één keer betaalt. 

Toelating en aanmelden

Toelating

De cursus Palliatieve Zorg is toegankelijk voor BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een vooropleiding op NLQF niveau 5 of 6 die willen groeien in hun rol als regieverpleegkundige. Daarnaast heb je een werkovereenkomst van minimaal 0,5 fte in de eerste- of tweedelijnszorg.

Aanmelden

Zodra de startdatum bekend is, kun je je aanmelden via de knop rechtsboven op deze pagina. Je ontvangt binnen één werkweek een bevestiging.