HRM & Verandermanagement6.jpg
Deeltijd

Personeel en Organisatie

Heb jij in je werk taken op het gebied van werving en selectie, opleidingen, ontslag, loopbaan- en personeelsontwikkeling? Maar ben je hierin niet geschoold? Met de cursus personeel en organisatie leer je de juiste theoretische en methodische kennis en vaardigheden. Zo kun je nog beter functioneren binnen het vakgebied P&O!

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en stad naar keuze en kies 'aanmelden'.

Vragen over deze cursus?

 • Type

  Cursus

 • Start

  11-05-2023

 • Vakgebied

  HRM & Verandermanagement, Management & Organisatie

 • Duur

  9 maanden

 • Prijs

  € 3.000,00

 • Plaats

  Deventer

Subsidieregeling STAP

Dit is een vergoeding van maximaal €1.000,-. Dit kun je één keer per kalenderjaar aanvragen bij het UWV.
Wil je weten of deze cursus in aanmerking komt voor de subsidieregeling STAP? Kijk dan op de website van het UWV of de opleiding in het scholingsaanbod staat Meer over het STAP-budget

Je hebt hier wel een STAP-aanmeldingsbewijs voor nodig. Deze ontvang je van ons na aanmelding voor deze opleiding. Let op: je ontvangt geen aanmeldingsbewijs als je werkgever de opleiding betaalt.

Wat kun je straks?

 • Je hebt kennis van functiewaarderingssystemen en -vormen en de bijbehorende beloningssystematiek
 • Je hebt kennis van het uit te voeren verzuimbeleid en de Arbo
 • Je hebt kennis van organisatievormen zoals strategie, structuur en cultuur en de bijbehorende werkprocessen. En meer:

Jouw beheersing van het vak met de opleiding personeel en organisatie

Met de cursus P&O leer je de belangrijkste facetten van het vakgebied (nog) beter beheersen. Je hebt niet alleen de juiste theoretische kennis, maar hebt ook de juiste praktische vaardigheden zoals het maken van berekeningen of het gebruiken van effectieve gesprekstechnieken. Daardoor kun je op de juiste manier reageren op situaties die zich voordoen op personeelsgebied binnen jouw afdeling, instelling of bedrijf. Na het volgen van deze leergang heb je ook kennis van onder andere:

 • Het loon- en inkomstenbelastingtraject en de premieheffing voor de sociale zekerheid
 • Regelingen rond zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof en vakantie
 • Basisaspecten van het arbeidsovereenkomstenrecht, diverse regelingen in het kader van de pensioenproblematiek en de mogelijkheden van een personeelsinformatiesysteem.

Inhoud

De leergang Personeel en Organisatie bestaat uit 5 modulen:

 • Operationeel en Tactisch HRM: Je leert de basiskennis dat nodig is om de instrumenten te leren, kennen en begrijpen wat betreft doel, inhoud, toepassing en randvoorwaarden. De volgende thema’s komen aan bod: functievorming, functiewaardering, beloning, personeelsplanning, werving, selectie, introductie, beoordeling- en functioneringsgesprek, opleiding, loopbaanontwikkeling, Arbo-ziekteverzuim en organisatiekunde. De instrumenten leveren een bijdrage aan het realiseren van doelen op sociaal terrein en moeten op elkaar afgestemd zijn.
 • Integraal Strategisch Personeelsmanagement: We gaan in op de totstandkoming van toekomstgericht, extern georiënteerd en samenhangend beleid waarbij afstemming van het P&O-beleid op de missie, visie en doelstellingen van de organisatie nodig is. Kenmerken zoals strategie, structuur en cultuur, inrichting van de werkprocessen van de sector waarin wordt geopereerd. Het Integraal Model is een hulpmiddel bij het analyseren van organisaties en het ontwikkelen van het P&O-beleid.
 • Methodiek: De verschillen in organisaties over de invulling van een P&O-functie, visie, rolopvatting en capaciteiten tussen een P&O-er is dat er geen handleiding is ‘hoe-te-handelen-in-welke-situatie’. Je maakt kennis met een analysemodel om situaties te analyseren om de effectieve aanpak te bepalen. Het model is te gebruiken bij  voorbereiding op individuele- of groepsgesprekken, omgaan met conflictsituaties en effectief opereren in onderhandelingssituaties. De theorie wordt geïllustreerd met voorbeelden en toegepast aan de hand van praktijkoefeningen.
 • Arbeidsrecht: Je leert de basisaspecten van het arbeidsovereenkomstrecht zoals regels die gelden bij het in dienst nemen van personeel, wat mogen werkgever en werknemer wel/niet afspreken en contractconstructies, uitstroom van personeel, beëindigen van de arbeidsovereenkomst, vindplaatsen arbeidsrecht, contracten bepaalde tijd, oproepconstructies, uitzenden / detacheren, proeftijd, loondoorbetaling zieke medewerker, Wet verbetering Poortwachter, concurrentiebeding, ontslagvergunningenprocedure, opzegtermijn, ontslag op staande voet, ontbindingsprocedure.
 • Financieel administratief personeelsbeheer: Een afdeling P&O heeft veel administratieve taken die vloeien voort uit wettelijke verplichtingen zoals de administratie en de contacten met de UWV en de fiscus, om te kunnen (bij)sturen in het managementproces zoals ziekteverzuimregistratie, inzicht hebben in het loon administratieve proces. We gaan in op de administratieve contacten die er zijn met UWV en de Belastingdienst. Verder ligt de nadruk op het maken van berekeningen in het bruto-netto traject en kennis van rechten en plichten van werknemer en werkgever zoals verlof, bedrijfsspaarregelingen en pensioenen. Er wordt zoveel mogelijk geconcretiseerd aan de hand van formulieren en berekeningen. Er wordt aandacht besteed aan het werken met een personeelsinformatiesysteem.
5 Deeltijd studenten op bankje voor Hoofdlocatie Enschede

Benieuwd hoe het is om in deeltijd te studeren?

Lees de ervaringen van onze studenten

Programma

De cursus P&O telt in totaal 30 bijeenkomsten van 3,5 uur in de avond. Er wordt rekening gehouden in de planning met alle schoolvakanties in alle regio’s.

De studiebelasting bedraagt gemiddeld 8 uur per week, inclusief de bijeenkomsten. De tijdsinvestering hangt af van je voorkennis en ervaring. De totale cursusduur beslaat circa 12 maanden.

Afronding

Afronding/ beoordeling

De 5 modulen worden afgesloten met een thuisopdracht.

Certificering

Bij afronding van de leergang Personeel en Organisatie met voldoende resultaat ontvang je een certificaat van Saxion Academie Mens en Arbeid.

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

Locatie

De lessen vinden plaats bij hogeschool Saxion en/of De Gasfabriek in Deventer.

Lesdagen

De lessen zijn elke week op de donderdagavond van 18.30 - 21.50 uur.

Groepsgrootte

De cursusgroep bestaat uit maximaal 15 deelnemers.

Kosten

De kosten voor de totale cursus bedraagt € 3.000. Saxion is een hbo-instelling en valt buiten de btw-regeling. Je hoeft daarom geen btw te betalen.

Bij de cursuskosten is het volgende inbegrepen:

 • Studiemateriaal en literatuur
 • Koffie en thee.

Op al onze producten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Saxion AMA Kennistransfer van toepassing.

Wil je gebruik maken van termijnbetaling? 

Termijnbetaling is over het algemeen mogelijk indien het cursusbedrag hoger is dan €1.000,- Hieraan zijn €24,- administratiekosten verbonden. Nadat je aanmelding is goedgekeurd ontvang je van ons een factuur met het verzoek om je cursusbedrag te betalen. Je kunt op dat moment zelf aangeven of je in termijnen wilt betalen of dat je het gehele bedrag in één keer betaalt. 

Toelating en aanmelden

Toelating

Voor de leergang Personeel en Organisatie moet je aan onderstaande punten voldoen:

 • Je hebt hbo werk- en denkniveau
 • Je beschikt over een relevante functie waarin je de beschikking kunt krijgen over personele gegevens zoals verzuimcijfers, verloopcijfers en personeelsaantallen.

Je bent werkzaam binnen het vakgebied met P&O-taken zoals een medewerker personeelszaken, medewerker personeelsadministratie, secretaresse, managementassistent. Tijdens je vooropleiding ben je niet specifiek hierin geschoold. De leergang is ook interessant als je de kennis over het vakgebied wil opfrissen en vaardigheden verder wil ontwikkelen. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met werving en selectie, ontslagaanvragen, personeelsbeheer, personeelsbeoordeling, regelgeving, loopbaanontwikkeling en bedrijfscommunicatie.

Heb je vragen over je geschiktheid van jouw werk, ervaring of functie voor deelname aan de cursus? Neem dan contact met ons op via 06-13046463 / 088-0193930 of m.kleefstra@saxion.nl. Wij denk en graag met je mee!

Aanmelden

Om je aan te melden klik je op de aanmeldbutton en vul je het aanmeldformulier in. Naast het invullen van het formulier vragen wij om een kopie ID bewijs (beide kanten) of een kopie paspoort, digitale foto, curriculum vitae en een kopie diploma. Als we jouw aanmelding hebben ontvangen mailen wij jou een ontvangstbevestiging en algemene informatie.

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met Monique Kleefstra, projectcoördinator AMA Kennistransfer.

Telefoon: 06-13046463 / 088-0193930 (werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag)
E-mail: m.kleefstra@saxion.nl

Uiteraard is het mogelijk om voor jouw organisatie maatwerk te leveren in de vorm van bijvoorbeeld een in company traject. Vraag naar de mogelijkheden, wij denken graag met je mee.