Onderwijs & Opleiden5.jpg
Deeltijd

Praktijkspecialist STEAM

Deze scholing is in de vorm van maatwerk. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op! Daag je leerlingen uit om creatief te denken en verbanden te leggen. Met de opleiding Praktijkspecialist STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) leer je STEAM-onderwijs te ontwerpen. In dit nieuwe onderwijsconcept staan onderzoekend en ontwerpend leren centraal. Technische en exacte vakken worden gecombineerd om moderne problemen op te lossen. Hierbij is het leerproces minstens zo belangrijk als het eindresultaat. Geen wonder dat deze onderwijsvorm steeds populairder wordt: met STEAM bereid je je leerlingen voor op de uitdagingen van de toekomst.

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en plaats naar keuze en kies 'aanmelden'.

Inschrijven voor deze cursus is momenteel niet mogelijk. Nieuwe data volgen.

 • Type

  Cursus

 • Start in

  Anders

 • Studiebelasting

  (reguliere route) 240 uren

 • Vakgebied

  Onderwijs & Opleiden

 • Duur

  18 maanden

 • Prijs

  € 2.070,00

 • Plaats

  Enschede, Deventer

Wat kun je straks?

Na het volgen van de cursus Praktijkspecialist STEAM kun je:

 • Jouw kennis en vaardigheden rondom STEAM-onderwijs en onderzoekend en ontwerpend leren up-to-date houden
 • Vakoverstijgend onderwijs ontwerpen en verzorgen vanuit het concept van onderzoekend en ontwerpend leren
 • Als expert en coach de onderzoekende houding van leerlingen en collega’s stimuleren
 • Je team coachen bij het toepassen van STEAM-onderwijs en onderzoekend en ontwerpend leren in de onderwijspraktijk
 • Met de directie en het schoolteam een ontwikkelingstraject inzetten op basis van visie en schooldoelen

Theoretisch én praktisch

De bijeenkomsten zijn theoretisch én praktisch ingesteld. We koppelen de beroepspraktijk aan het bedrijfsleven en behandelen nieuwe technologie voor het onderwijs. Ook leer je om te gaan met onderwijsontwikkeling in professionele leerteams. Daarnaast geven we je tips hoe je de dialoog met je collega's aangaat en goede peerfeedback geeft.

Inhoud

De opleiding Praktijkspecialist STEAM bestaat uit drie blokken:

Blok 1

In het eerste blok breng je je eigen beginsituatie in kaart. Ook verkennen we gezamenlijk een praktijkvoorbeeld waarbij nieuwe technologie in het onderwijs geïntegreerd kan worden vanuit de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). Je verkent de didactiek van OOL en de bijbehorende onderzoeks- en ontwerpvaardigheden. Aan het eind van het blok ben je in staat om een onderwijsontwerp te maken volgens de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. Waar mogelijk wordt dit onderwijsontwerp gekoppeld aan de afsluitende bedrijfsbezoeken van dit blok.

Blok 2

In het tweede blok doe je vakinhoudelijke en vakdidactische kennis op over nieuwe technologische ontwikkelingen en STEAM-onderwijs. Vervolgens weet je hoe je die kennis kunt overbrengen aan je leerlingen door middel van het onderzoekend en ontwerpend leren. Je leert (mis)concepten bij kinderen te herkennen en onderzoek in de klas vorm te geven en te begeleiden. Ook leer je kansen te zien en te benutten om de 21ste-eeuwse vaardigheden en (zelfregulerende) leerstrategieën te integreren in het bestaande onderwijs. Aan het eind van het blok ben je ook in staat om je collega’s te inspireren en te coachen. Ook hier zijn de bedrijfsbezoeken een inspiratiebron voor onderwijsontwikkeling waarbij de samenwerking met collega’s, de omgeving (bedrijfsleven, musea, instellingen/Fablab) en ouders gestimuleerd wordt.

Blok 3

In het derde blok demonstreer je je eigen ontwikkeling als Praktijkspecialist STEAM door zelfstandig binnen een leerteam in je school, vakoverstijgend STEAM-onderwijs te ontwikkelen. Ook krijg je zicht op de vakoverstijgende leerlijnen van STEAM-onderwijs in je eigen school. Bij de onderwijsontwikkeling wordt de samenwerking met collega’s, de omgeving (bedrijfsleven, musea, instellingen/Fablab) en ouders weer gestimuleerd.

Programma

De opleiding wordt verzorgd door docenten van de academie pedagogiek en onderwijs (APO) in samenwerking met docenten van andere technische opleidingen van Saxion. Dit geldt ook voor de begeleiding tijdens de verschillende bedrijfsbezoeken tijdens de opleiding. Hiermee wordt ingespeeld op de behoefte en ontwikkelvragen van scholen en docenten.

Het traject bestaat uit tien workshops van drie uur en twee dagen met elk twee bedrijfsbezoeken. De bijeenkomsten zijn verdeeld over drie blokken. De studiebelasting bedraagt in totaal 240 uur.

Afronding

Certificering

Je ontvangt na afronding van de opleiding een certificaat.

Praktische informatie

Praktische informatie

De opleiding wordt als maatwerktraject aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke wensen. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Wil je gebruik maken van termijnbetaling? 

Termijnbetaling is over het algemeen mogelijk indien het cursusbedrag hoger is dan € 1.000. Hieraan zijn € 24 administratiekosten verbonden. Nadat je aanmelding is goedgekeurd ontvang je van ons een factuur met het verzoek om je cursusbedrag te betalen. Je kunt op dat moment zelf aangeven of je in termijnen wilt betalen of dat je het gehele bedrag in één keer betaalt. 

Toelating en aanmelden

Toelating

Om mee te kunnen doen aan deze opleiding schrijf je een motivatiebrief met in elk geval:

 1. Jouw persoonlijke motivatie
 2. De motivatie vanuit de school in het kader van schoolontwikkeling

Deze opleiding is erop gericht om een via de deelnemer een heel schoolteam mee te nemen in ontwikkelingen rondom STEAM-onderwijs. Het is dan ook wenselijk om je deelname, aanmelding en motivatiebrief met je leidinggevende/directie af te stemmen. Hiermee geven jullie allebei formeel jullie ‘commitment’ aan om samen tijd en energie te investeren in schoolbreed STEAM-onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:
Peter Bom, docent Transfer
T: 06 13949734
E: p.l.bom@saxion.nl

Voor algemene informatie en aanmelden kun je contact opnemen met:
Betsie Gerrits, projectcoördinatie Transfer
T:  06 82149545
E: e.a.gerrits@saxion.nl