Onderwijs & Opleiden3.jpg
Deeltijd

Rekencoördinator

Je weet als geen ander hoe belangrijk goed rekenonderwijs is. In deze cursus leer je hoe je je collega's informeert over de nieuwste ontwikkelingen. En je ondersteunt hen bij het realiseren van rijke, interactieve rekenlessen. Je leert hoe je omgaat met dyscalculie, maar ook hoe je sterke rekenaars uitdaagt. Daarnaast houd je je bezig met de kwaliteitszorg en het schoolbeleid. Met de cursus Rekencoördinator lever je een belangrijke bijdrage aan het rekenonderwijs op jouw basisschool.

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en plaats naar keuze en kies 'aanmelden'.

Inschrijven voor deze cursus is momenteel niet mogelijk. Nieuwe data volgen.

Heb je vragen?

 • Type

  Cursus

 • Start

  31 oktober 2023

 • Studiebelasting

  (reguliere route) 350 uren

 • Vakgebied

  Onderwijs & Opleiden

 • Duur

  18 maanden

 • Prijs

  € 2.900,00

 • Plaats

  Enschede

 • Lesdagen

  Dinsdag 16.00-19.30

Wat kun je straks?

Na het volgen van de cursus Rekencoördinator kun jij:

 • Collega's informeren over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen
 • Collega's enthousiast maken over het vak rekenen/wiskunde
 • Collega's ondersteunen bij de realisatie van interactief, rijk en uitdagend reken- wiskundeonderwijs
 • Kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van reken-wiskundeonderwijs initiëren en mede vormgeven
 • De resultaatgerichtheid van het rekenonderwijs onderzoeken en verder stimuleren

Til de rekenles naar een hoger niveau

In deze cursus focus je op beproefde inzichten en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs. Deze sluiten aan op actuele ontwikkelingen als Passende Perspectieven, onderzoekend leren, digitale onderwijsmaterialen en resultaatgericht werken. Ook besteed je aandacht aan referentieniveaus en rekenbeleidsplannen. Met al deze kennis til jij de rekenles voor jouw collega's en leerlingen naar een hoger niveau!

Inhoud

De post-hbo-opleiding Rekencoördinator is een product van Het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO). Deze opleiding is ontwikkeld door een landelijke werkgroep, in samenwerking met het Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education (FIsme). Naast de bestaande inhoud als didactiek en leerlijnen van reken-wiskundeonderwijs sluit de opleiding naadloos aan op actuele ontwikkelingen, zoals:

 • De referentieniveaus rekenen
 • Resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen en rekenverbetertrajecten
 • Rekenen in de een-zorgroute (handelingsgericht werken)
 • Het protocol Ernstige Reken-WiskundeProblemen en Dyscalculie (ERWD)
 • Bovenpresteerders in de reken-wiskundeles

Al tijdens de opleiding werk je aan de verbetering van de kwaliteit van het reken- wiskundeonderwijs op je eigen school. Daarom is het belangrijk dat je de schoolleiding hierbij betrekt. Ook voer je activiteiten uit in de eigen school die horen bij de taak. Je ontwikkelt je als Rekencoördinator op de volgende terreinen:

 • Gecijferdheid
 • Vakdidactiek
 • Collegiale consultatie
 • Onderzoek en ontwikkeling van het rekenbeleid

Programma

Deze post-hbo-opleiding duurt anderhalf jaar en heeft een studiebelasting van 350 uur. Voorafgaand aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats.

Je bouwt een portfolio op met uitwerkingen van praktijkopdrachten en de ontwikkeling van het rekenonderwijs op je eigen school. Je portfolio en de feedback van de docent(en) dienen als basis voor de assessments. Hierin toon je je eigen ontwikkeling op het terrein van de specifieke competenties.

Afronding

Certificering

Als je de opdrachten en assessments met een voldoende hebt afgerond, ontvang je een post-hbo-certificaat van Saxion.

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

Locatie: Saxion Enschede

Deze bijeenkomsten zijn op dinsdag van 16.00-19.30 uur op de volgende data:

 • datum intakegeprekken volgt z.s.m.
 • 31-10-2023
 • 28-11-2023
 • 23-01-2024
 • 27-02-2024
 • 19-03-2024
 • 16-04-2024
 • 14-05-2024
 • 04-06-2024
 • 02-07-2024

 Schooljaar 2024-2025

 • 24-09-2024
 • 29-10-2024
 • 26-11-2024
 • 14-01-2025
 • 11-02-2025
 • 11-03-2025

Het volgende startmoment van deze opleiding is september/oktober 2025.
Data en planning volgen.

 

Kosten

Richtprijs is € 2.900,- per persoon. Dit bedrag is exclusief literatuur.
Hierbij gaan we uit van minimaal 10 deelnemers.

Wil je gebruik maken van termijnbetaling? 

Termijnbetaling is over het algemeen mogelijk indien het cursusbedrag hoger is dan € 1.000. Hieraan zijn € 24 administratiekosten verbonden. Nadat je aanmelding is goedgekeurd ontvang je van ons een factuur met het verzoek om je cursusbedrag te betalen. Je kunt op dat moment zelf aangeven of je in termijnen wilt betalen of dat je het gehele bedrag in één keer betaalt. 

Toelating en aanmelden

Toelating

Deze opleiding is bedoeld voor leerkrachten, RT-ers en IB-ers in het basisonderwijs.

Aanmelden

Aanmelden doe je via de knop Aanmelden op deze pagina. Na aanmelding ontvang je bericht over de verdere procedure, plaatsing en wijze van betalen.

In schooljaar 2023-2024 bieden we deze cursus weer aan.

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met: Suzanne ten Veen, projectcoördinatie Transfer
T: 06 - 58915894
E: s.tenveen@saxion.nl