Onderwijs & Opleiden.jpg
Deeltijd

Scholing lerarenopleider

Deze cursus is ideaal om je als lerarenopleider te ontwikkelen binnen je huidige context. Je leert te werken vanuit de visie 'Samen Opleiden en Professionaliseren', draagt bij aan een uitdagende leeromgeving en ontwikkelt je op het gebied van begeleiding en coaching. Het portfolio dat je tijdens dit scholingstraject samenstelt, is een prima voorbereiding op je registratie als opleider bij de Vereniging voor Lerarenopleiders Nederland (VELON). Zo help je (aankomende) leraren het beste uit zichzelf te halen!

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en plaats naar keuze en kies 'aanmelden'.

 • Type

  Cursus

 • Start

  13 november 2024

 • Vakgebied

  Onderwijs & Opleiden

 • Duur

  12 maanden

 • Prijs

  € 2.300,00

 • Plaats

  Enschede

Wat kun je straks?

De scholing is gebaseerd op de grondslag en bekwaamheidsgebieden van de beroepsstandaard. Dat betekent dat je na het volgen van de cursus Scholing lerarenopleider:

 • studenten en collega’s kunt begeleiden in het ontwikkelen van hun competenties.
 • de leeromgeving van een (aanstaande) leraar kan organiseren en kan zorgen voor een goede afstemming tussen school en instituut.
 • ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij, onderzoeksresultaten en literatuur kunt inzetten om je onderwijs en je rol als lerarenopleider vorm te geven.
 • kunt zorgen voor een efficiënte samenwerking met werkplekbegeleiders, schoolleider(s), schoolopleider of instituutsopleider en aanstaande leraren. 
 • zichtbaar kunt bijdragen aan het personeelsbeleid en de kwaliteitsbewaking van jouw school.

Nooit uitgeleerd

Als lerarenopleider bij een opleidingsschool blijf je ook na de cursus deelnemen aan intervisie en scholing. Daarnaast ben je betrokken bij het ontwikkelen van onderwijs voor de studenten. Een leven lang leren geldt dus niet alleen voor je studenten, maar zeker ook voor jezelf!

Inhoud

De inhoud van de scholing is gebaseerd op de beroepsstandaarden voor instituutsopleiders en schoolopleiders (©VELON/BRLO). Bij aanvang van de scholing vul je een zelfevaluatie in, op basis van elke competentie zoals beschreven in de beroepsstandaard, waarin het niveau van beheersing wordt aangegeven. Na de eerste bijeenkomst stel je op basis van jouw zelfevaluatie een persoonlijk ontwikkelplan (POP) op. In de loop van de scholing stel je jouw POP bij en vul je deze aan. De persoonlijke leervragen worden meegenomen in de opzet van de scholing en zijn voor de docenten uitgangspunt bij de persoonlijke begeleiding tijdens het oefenen van vaardigheden.

Samen Opleiden

Wat betekent het om als instituut en school partners te zijn in het leren en opleiden van leraren? Wat is het belang van een gezamenlijke visie op leren en opleiden? Je onderzoekt de relatie tussen Samen Opleiden en schoolontwikkeling en verheldert rollen en taken binnen de opleidingsschool. Je staat daarbij in het bijzonder stil bij jouw identiteit en positie als lerarenopleider.

Leren en ontwikkeling

Hoe leren mensen en hoe kun je ze effectief leren faciliteren? Wat is de kracht en beperking van zelfsturing als onderwijskundig principe? Wat zijn belangrijke theorieën over leren en doceren en welke keuzes maak je daaruit voor je eigen functioneren als opleider?

Begeleiden, toetsen en beoordelen

In het curriculum van Samen Opleiden neemt werkplekleren een belangrijke plaats in: betekenisvol leren in en van de praktijk van het onderwijs. Hoe begeleid je studenten en collega’s bij de ontwikkeling van hun competenties? Je krijgt zicht op het belang van werkplekleren binnen een competentiegericht curriculum en staat stil bij de pendel tussen praktijk en theorie. Tenslotte ervaar je de problematiek van (authentiek) toetsen/beoordelen en van de spanning die kan bestaan tussen begeleiden en beoordelen.

Afronding

Afronding/ beoordeling

Er wordt tijdens de bijeenkomsten een actieve bijdrage van je verwacht. Daarnaast beschrijf je je ontwikkeling en leervragen in in een POP. Jouw ontwikkeling wordt begeleid aan de hand van feedback door medecursisten en docenten.

Certificering

Bij deelname met goed gevolg en presentatie van de leeropbrengst ontvang je een certificaat lerarenopleider (‘schoolopleider’ of  ‘instituutsopleider’).

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

Locatie: Saxion Enschede

De bijeenkomsten zijn op woensdag van  09.15- 16.45 uur op de volgende data:

 • 13-11-2024
 • 15-01-2025
 • 12-02-2025
 • 26-03-2025
 • 21-05-2025
 • 18-06-2025 afsluiting en presentatie

Kosten

€ 2.300,00 per deelnemer (inclusief maaltijd).
Hierbij gaan we uit van een minimum van 10 deelnemers en een maximum van 16 deelnemers.

Wil je gebruik maken van termijnbetaling? 

Termijnbetaling is over het algemeen mogelijk indien het cursusbedrag hoger is dan € 1.000. Hieraan zijn € 24 administratiekosten verbonden. Nadat je aanmelding is goedgekeurd ontvang je van ons een factuur met het verzoek om je cursusbedrag te betalen. Je kunt op dat moment zelf aangeven of je in termijnen wilt betalen of dat je het gehele bedrag in één keer betaalt. 

Toelating en aanmelden

Toelating

Deze cursus is bedoeld voor:

 • Leraren/docenten in het po, vo, mbo of hbo die schoolopleider zijn of willen worden
 • Stagebegeleiders en mentoren die zich willen scholen in coachings- en begeleidingsvaardigheden
 • Docenten die als opleider vanuit pabo, lerarenopleiding of ROC in een (opleidings)school studenten begeleiden

Aanmelden

Aanmelden doe je via de knop Aanmelden op deze pagina. Na aanmelding ontvang je bericht over de verdere procedure, plaatsing en wijze van betalen.

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:
Anneloes Muller- van der Molen, docent Transfer
T: 06 - 8238 1152
E: a.muller@saxion.nl

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Annet Vrolijken, projectcoördinatie Transfer
T: 06 - 2035 3748
E: a.m.t.vrolijken@saxion.nl