Onderwijs & Opleiden5.jpg
Deeltijd

Talentvol tutorschap

Door de schoolsluiting ten gevolge van corona is er sprake van leerverlies, met name voor leerlingen met een lage sociaaleconomische status en/of met een niet-westerse migratie-achtergrond op de gebieden taal en rekenen. Eén van de effectief bewezen aanpakken voor het reduceren van leerverlies en leerlingen een leerspurt te laten maken is tutoring. Om hier succesvol in te zijn, moet een tutor bepaalde technieken toepassen. In deze training leren onderwijsassistenten, maar ook leraarondersteuners en andere onderwijsprofessionals die met kleine groepen leerlingen werken, tutorgroepen leiden en effectieve technieken toepassen.

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en plaats naar keuze en kies 'aanmelden'.

Heb je vragen?

 • Type

  Cursus

 • Start

  4 februari 2025

 • Vakgebied

  Onderwijs & Opleiden

 • Duur

  4 maanden

 • Prijs

  € 600,00

 • Plaats

  Enschede

Wat kun je straks?

Vanuit het lectoraat Vernieuwend onderwijs is in samenwerking met onderwijskundigen, taal- en rekenspecialisten de training Talentvol Tutorschap ontwikkeld. De cursus is bedoeld voor onderwijsassistenten en/of tutoren die werken met kleine groepjes kinderen. Deelnemers krijgen (opnieuw) inzicht in een set vaardigheden om leerlingen te helpen in hun ontwikkeling.

Inhoud

De cursus focust zich op vier pijlers: de werking van het geheugen, het toepassen van EDI-technieken, motivatie bij leerlingen en vakspecifiek didactische kennis op rekenen en taal. We gaan voor veel 'Oh ja!' en 'Zo zit dat dus'-momenten. Hierin worden concrete handvatten geboden voor het effectief ondersteunen van leerlingen.

• Driewekelijks vindt een fysieke bijeenkomst plaats met tutoren van de verschillende deelnemende scholen. 

• Iedere bijeenkomst resulteert in een nieuwe set vaardigheden/inzichten, waarmee de weken daarna doelbewust geoefend kan worden. 

• Na afloop van iedere bijeenkomst oefen je met opdrachten gericht op wie jij bent als tutor en hoe je praktisch gezien een effectief tutorprogramma op kunt stellen.

• Binnen de groep wordt gewerkt met een buddysysteem. Hierbij worden tutoren aan elkaar gekoppeld om elkaar te ondersteunen, inspireren en van elkaar te leren.

• Door enkele maanden driewekelijks samen te komen, wordt tevens gewerkt aan community-vorming, zodat de tutoren elkaar ook na de training blijven vinden/ondersteunen. 

Tutoring

Tutoring vindt plaats in kleine groepen (maximaal zes leerlingen). Samen met de school worden de leerling-groepen ingedeeld op basis van niveau en gedrag. Door de kleine setting is er uitgebreid aandacht voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Een goed tutorprogramma kan vijf maanden extra leergroei opleveren wanneer leerlingen een halfjaar tot een jaar intensieve begeleiding krijgen (Nickow, Oreopoulos, & Quan, 2020). Bijkomend voordeel is dat de klas tijdelijk wordt verkleind. Uit onderzoek blijkt dat dit leidt tot extra vooruitgang (Educationlab, 2020). Tutoring leidt dus tot een win-win situatie.

Goede tutoren geven leerlingen een steuntje in de rug precies en accelereren het leren. Het inzetten van onderwijsassistenten en leraarondersteuners blijkt, wanneer er ondersteuning is van de gekwalificeerde leerkracht en ze goed zijn getraind, even effectief als het inzetten van leerkrachten (Slavin et al., 2013; Sebieta, 2016).

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

 • Dinsdag 4 februari 2025 15.00-17.30
 • Dinsdag 4 maart 2025 15.00-17.30
 • Dinsdag 1 april 2025 15.00-17.30
 • Dinsdag 22 april 2025 15.00-17.30
 • Dinsdag 20 mei 2025 15.00-17.30
 • Dinsdag 10 juni 2025 15.00-17.30
 • Dinsdag 24 juni 2025 15.00-17.30 (uitloopbijeenkomst, mocht één hiervoor uitvallen)

Richtprijs is € 600,- p.p.
Hierbij gaan we uit van minimaal 10 deelnemers.

Wil je gebruik maken van termijnbetaling? 

Termijnbetaling is over het algemeen mogelijk indien het cursusbedrag hoger is dan € 1.000. Hieraan zijn € 24 administratiekosten verbonden. Nadat je aanmelding is goedgekeurd ontvang je van ons een factuur met het verzoek om je cursusbedrag te betalen. Je kunt op dat moment zelf aangeven of je in termijnen wilt betalen of dat je het gehele bedrag in één keer betaalt. 

Toelating en aanmelden

Toelating

Onderwijsassistenten, leraarondersteuners en overige onderwijsprofessionals die met kleine groepen leerlingen werken

Aanmelden

Aanmelden doe je via de knop Aanmelden op deze pagina. Na aanmelding ontvang je bericht over de verdere procedure, plaatsing en wijze van betalen.

Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:

Symen van der Zee
s.vanderzee@saxion.nl

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:

Suzanne ten Veen, projectcoördinatie Transfer 
T:  06 - 58915894
E:  s.tenveen@saxion.nl