Studiekeuzecheck

Bij Saxion begin je goed voorbereid aan je opleiding. Voordat je start bij de opleiding Archeologie, maken we graag persoonlijk kennis. Dit doen we tijdens de intake.

De juiste student op de juiste plek

De studiekeuzecheck bestaat voor BBT-opleidingen in ieder geval uit de volgende onderdelen:

 1. Je maakt een assessment thuis op de computer. Het assessment bestaat uit een vragenlijst over je studiekeuze, capaciteiten en persoonlijkheid. Het invullen van dit assessment kost je ongeveer een uur. De resultaten kun je direct inzien en later altijd weer opvragen.
 2. Tijdens het maken van het assessment zal je gevraagd worden een motivatiebrief te uploaden. Maak een goede eerste indruk en zorg dat je brief aan de gestelde voorwaarden voldoet. Welke dat zijn lees je in de bijlage. Zorg dat je de motivatiebrief gereed hebt als je aan het assessment begint. Anders kun je niet verder.
 3. Je schrijft je in voor een individueel intakegesprek met een docent van de opleiding. In dat gesprek gaat het over jouw studiekeuze, motivatie en kansen op het succesvol afronden van je studie. Daarnaast bespreek je eventuele aandachtspunten en je behoefte aan extra begeleiding en voorzieningen van Saxion om jouw kansen op het succesvol afronden te vergroten. De docent heeft als voorbereiding op het gesprek kennis genomen van de resultaten van je assessment en van de inhoud van je motivatiebrief.

Na afloop van de intake ontvang je van de opleiding een advies over je studiekeuze.

Data intakegesprekken

Vanaf maart ontvang je van de opleiding informatie over het maken van het assessment en over het plannen van een afspraak voor een gesprek. BBT organiseert intakegesprekken in drie periodes. Dat betekent dat je in tenminste één van deze periodes beschikbaar moet zijn voor het verplichte intakegesprek. In de uitnodigingsmail voor de intake lees je hoe je je kunt inschrijven voor een intakegesprek.

 1. Ronde 1: eind maart - begin april

 2. Ronde 2: eind mei - begin juni (direct na de centrale eindexamens)

 3. Ronde 3: eind juni - begin juli (vlak voor de zomervakantie)

Correct aanmelden bij Saxion

De opleiding kan je pas uitnodigen voor een studiekeuzecheck als je correct bij Saxion bent aangemeld. Na je inschrijving bij DUO ontvang je van Saxion informatie over de stappen die je moet zetten om je inschrijving bij Saxion te voltooien.

Toelaatbaarheid versus intake-advies

De controle van je toelaatbaarheid staat los van de studiekeuzecheck bij de opleiding. Toelaatbaarheid wordt door de Saxion-studentenregistratie gecontroleerd (en dus niet door de opleiding of de academie. Je vooropleiding (havo, vwo of mbo) is bij toelaatbaarheid het uitgangspunt. Bij de intake wordt de kwaliteit van je studiekeuze besproken met de opleiding. Een intake-uitnodiging betekent dus niet dat je toelaatbaar bent tot de opleiding. Zelfs een positief intake-advies van de opleiding zegt niets over je toelaatbaarheid.

Toelaatbaarheid mbo-4

Is je vooropleiding op niveau 4 in het mbo-domein Economie & Administratie of Handel & Ondernemerschap? Bij Saxion ben je daarmee toelaatbaar tot een opleiding in de sector Techniek. Je hoeft dan bij Saxion geen deficiëntietoets te doen. Saxion heeft dit besloten omdat bleek dat deze mbo’ers het bij Saxion ongeveer even goed doen als mbo’ers uit de andere domeinen. Een gedegen voorbereiding is echter wel op zijn plaats want succesvol studeren in de techniek zal veel van je vragen.

Toelatingsonderzoeken

Indien je niet toelaatbaar bent op basis van je vooropleiding en wilt deelnemen aan een toelatingsonderzoek, zorg dan dat je je daar tijdig voor aanmeldt. 

Buitenlands diploma en Nederlandse taal

Om met een buitenlands diploma toegelaten te worden tot een hbo-opleiding moet je kunnen aantonen de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen NT2, Programma II. Programma II sluit aan bij werk of een opleiding op hbo-of universitair niveau. Het programma bestaat uit vier examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Examen doen kan in Amsterdam, Rijswijk, Rotterdam, Eindhoven en Zwolle. Het staatsexamen NT2 loopt via de website van DUO. Zorg dat je je hiervoor tijdig aanmeld.

Voorwaarden motivatiebrief voor Saxion BBT-opleidingen

Licht in een motivatiebrief aan de opleiding je keuze voor de opleiding toe. Maak je brief niet te lang, maximaal 1 A4'tje en voeg een pasfoto (zakelijke foto) toe. Je motivatiebrief is één bestand (in Word of PDF). Tijdens het assessment wordt je gevraagd de motivatiebrief te uploaden. Zorg dus dat je deze klaar hebt staan, zodra je het assessment begint te maken.

De opleiding wil dat je in je motivatiebrief antwoord geeft op de onderstaande vragen:

 • Wie ben je? Geef een beeld van jezelf en betrek daarbij je vooropleiding, je vrijetijdsbesteding, bijbaan etc.
 • Hoe heb je je georiënteerd op de opleiding? Benoem je acties zoals bezoek aan open dagen, meeloopdagen, studiekeuzetests etc.
 • Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
 • Waarom denk je dat je geschikt bent voor deze opleiding?
 • Welke baan verwacht je te krijgen na het afronden van deze opleiding?

Verwerk in de bestandsnaam van je document:

 • je eigen voor-en achternaam
 • de (afkorting van de) opleiding waarvoor je de motivatiebrief schrijft
 • de eventuele locatie waar je de opleiding wilt volgen.

De bestandsnaam van je brief zou er zo uit kunnen zien (als je Jan Jansen of Piet Pietersen heet): Jan Jansen ARC, Piet Pietersen TBK Enschede.

Heb je vragen over de intake, neem dan contact op met de intake-coördinatoren Susanne Oudenbroek (locatie Enschede) of Anja Roeke (locatie Deventer) via intake.bbt@saxion.nl. Zij helpen je graag verder!