Jouw toekomst

Met je Archeologie-diploma op zak kun je aan de slag in het archeologisch werkveld. Op dit moment wordt er weer volop gebouwd, dus het vinden van een baan is nu gunstig.

Beroepen voor archeologen

Na je hbo Archeologie ben je een generalist die een belangrijke rol speelt bij archeologisch onderzoek. Je bent tijdens het hele archeologische onderzoekstraject breed inzetbaar en werkt zowel 'buiten' (in het veld) als 'binnen' (op kantoor). Dit kan voor een gemeente of provincie zijn, maar ook een commercieel bedrijf. Je doet bijvoorbeeld veldwerk, materiaalonderzoek, publieksbereik, dataverwerking en beleidswerk.

Als veldarcheoloog werk je voor de gemeente, de provincie of een commercieel archeologisch bedrijf. Je bent de spil in het archeologisch veldonderzoek en je werkt zowel binnen als buiten. Een afwisselende baan dus!

Als archeologisch materiaaldeskundige voer je tijdens een archeologisch onderzoek werkzaamheden uit rondom berging, conservering (bewaren), restauratie en determinatie (identificeren) van gevonden materialen. Wil je specialist worden in een bepaald materiaal of bepaalde vondst, dan moet je doorstuderen aan de universiteit.

Je bent bezig in de archeologische wereld van dataverwerking. Je richt je op het vakgebied van Geografische Informatiesystemen (GIS), databases en computertoepassingen. Je bent een ambassadeur van nieuwe technieken in het archeologische werkveld en helpt mee aan het digitaler maken van de archeologie.

Je kunt gaan werken bij de gemeente, de provincie, regionale uitvoeringsdiensten of een adviesbureau. Jouw voorkeur ligt in de wereld van erfgoed, beleid en vergunningen. Je kunt ook de andere kant op gaan richting publieksbereik binnen de archeologie. Archeologen zijn immers verhalenvertellers en willen graag de samenleving vertellen wat er in het verleden is gebeurd.

Oud-studenten aan het woord

Bij welke bedrijven en organisaties kun je werken?

Als bachelor-archeoloog kun je aan de slag bij verschillende organisaties uit het werkveld, zoals gemeenten en provincies, regionale uitvoeringsdiensten, adviesbureaus en commerciële archeologische (opgravings)bedrijven. Ook kun je aan de slag bij aanverwante organisaties als Kadaster, ProRail en Staatsbosbeheer.

🌍 Onze opleidingen dragen bij aan een betere wereld!

Doorstuderen? Master Applied Archaeology

Universiteit Leiden is vanaf studiejaar 2019-2020 met medewerking van Saxion de master 'Applied Archaeology' gestart. Deze wordt in Leiden gegeven.

De nieuwe masterspecialisatie Applied Archaeology bevindt zich op het snijvlak van toegepast en academisch onderwijs en is de eerste masteropleiding met een professioneel profiel in de archeologie in Nederland. Het doel van deze specialisatie is het arbeidsmarktperspectief van jonge archeologen en erfgoedexperts te verbeteren. Zij worden opgeleid als toekomstig projectleider voor het archeologisch veldwerk en als erfgoedspecialist bij overheden.

In de studie staan twee gebieden centraal:

  • het vertalen van wetenschappelijke onderzoeksvragen in een onderzoeksstrategie voor het veld met aandacht voor de nieuwste onderzoeksmethoden- en technieken;
  • aandacht voor publiek en samenleving en de plaats van archeologie in de ruimtelijke ordening en ontwikkeling.

De opleiding Archeologie behoudt natuurlijk ook haar verbinding met de archeologische opleidingen van Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit Amsterdam.