Studie-inhoud

Je begint breed en specialiseert je tijdens de opleiding. Je maakt kennis met alle facetten van de archeologie en aanverwante vakgebieden. Zo weet je welke richting het beste bij jou past.

Het eerste jaarKennismaken met de Nederlandse archeologie

In het eerste jaar verdiep je je in de verschillende archeologische periodes, zoals prehistorie en Romeinse tijd. Je leert praktische vaardigheden voor het archeologisch veldwerk, hoe je informatie registreert en hoe je een rapport samenstelt. Ook communicatie en projectmatig werken komen aan bod. In dit jaar leg je de archeologische basis.

Ontdek het verleden door theorie en praktijk

Als student archeologie ben je een soort ontdekkingsreiziger naar het verleden. Tijdens je studie krijg je alle kennis aangeboden die je nodig hebt om succesvol te kunnen zijn als archeoloog. Ook leer je hoe je deze kennis kunt toepassen in de praktijk. Juist de combinatie van theorie en praktijk spreekt de studenten erg aan. Het ene moment zit je met je hoofd in de boeken en het volgende moment met beide voeten in een afgraving.

Jouw eerste opgraving: de fieldschool

Het eerste jaar van de studie Archeologie rond jij af met een eerste echte opgraving: de fieldschool. Je werkt samen met docenten en studenten een aantal weken aan een archeologische opgraving waar alle basiswerkzaamheden aan bod komen. Denk aan hoogtemetingen, schaven, couperen (verwijderen), fotograferen, boren, monstername en tekenen op schaal.

Studiebelasting

 • 35% Theorie
 • 50% Praktijk- en groepsopdrachten
 • 15% Studieloopbaanbegeleiding

De opleiding Archeologie kent vier speerpunten:
 

 • Veldwerk als basis
  Studenten worden opgeleid tot bachelor archeoloog. Archeologisch veldwerk staat daarom centraal in de opleiding. Zo zorgen we dat onze studenten de kennis en vaardigheden hebben die het werkveld van de archeoloog vraagt.
   
 • Digitaal werken als speerpunt
  Aandacht voor digitale technieken en digitaal werken maakt van het beroep van archeoloog een modern beroep. Het creëert daarnaast mogelijkheden om ook buiten de archeologie aan het werk te gaan.
   
 • Inhoudelijke verbreding
  Publieksbereik en cultureel erfgoed zijn belangrijke thema’s in de opleiding. Deze thema’s liggen heel dicht tegen de archeologie aan en zorgen voor een verdiepingsslag in de opleiding. Archeologie legt zo de verbinding met het cultureel erfgoed dat ‘boven de grond’ zichtbaar is. Ook leer je hoe je archeologische ontdekkingen bekend maakt bij het grote publiek.
   
 • Interdisciplinaire focus
  Interdisciplinair werken aan een opdracht betekent dat je samen met studenten van een andere studie werkt aan een vraagstuk of probleem. Samenwerken zorgt ervoor dat je invloed kunt hebben op maatschappelijke vraagstukken  en daarmee op de maatschappij.

 • Vondsten in context
 • Oppervlaktekartering
 • Cultuur en landschap in de vroege prehistorie en bronstijd
 • Sporen en structuren
 • Bureauonderzoek
 • Erfgoed in het landschap
 • Cultuur en landschap in de ijzertijd en romeinse tijd
 • Fieldschool vooronderzoek en opgraven
 • Fieldschool publieksbereik
 • Thuisgroepen

Meer over de studieopbouw?

Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

Open de Studiegids

Het tweede jaarVerbreden en verdiepen van je archeologische kennis

Het tweede jaar staat in het teken van verbreding en verdieping van je archeologische kennis. Naast theorie, ga je met de praktijk aan de slag in toepassingsgerichte modulen. De thema’s zijn: zoeken naar het verleden, graven in het verleden en verbeelden van het verleden. Je komt in aanraking met erfgoedbeleid, de middeleeuwen, waterbodems, fotografie, digitaal meten en cultuurlandschappen.

Aan het eind van het tweede jaar ga je een aantal vakken kiezen. Hiermee kun je kleur geven aan je opleiding. Van de vier keuzeblokken die aangeboden worden kies je er twee.

 • Cultuur en Landschap in de vroege- en late middeleeuwen
 • Cultuur en landschap in de nieuwe tijd
 • Archeologisch Vooronderzoek
 • Opgraven
 • Erfgoed en Maatschappij
 • Digitale Archeologie
 • Keuzeblok Ecologische Archeologie
 • Keuzeblok Materiële Archeologie
 • Keuzeblok Historische Archeologie
 • Keuzeblok Erfgoed en Publiek

Het derde jaarSpecialisatie door stage en minor

Het derde jaar bestaat uit twee grote blokken. Een blok is de stage en het andere blok is je minor. De minor is het vrije keuzedeel. Door zelf te kiezen hoe je je kennis wilt verdiepen of verbreden, geef je richting aan je opleiding. Je kunt de minor kiezen binnen Saxion, maar ook bij een andere hogeschool of universiteit. Tijdens de stageperiode werk je een half jaar in de praktijk.

studie archeologie saxion

Ik vind het bijzonder dat je een connectie met het verleden creëert door verhalen die je bij wijze van spreken uit de bodem haalt.

Lees de ervaring Alle ervaringen

Het vierde jaarWerken aan opdrachten uit het werkveld

In het vierde jaar rond je je bachelor Archeologie af. Je begint het jaar met het Saxion Smart Solutions semester waarin je samenwerkt met studenten uit andere disciplines/opleidingen. Het laatste half jaar werk je zelfstandig aan een onderzoek of beroepsproduct. Zo doe je ervaring op met de beroepspraktijk en specialiseer je jezelf.

Diploma: Bachelor of Science (BSc)

Met je Archeologie-diploma op zak mag je de titel Bachelor of Science voeren.

👩‍🎓 Zo ziet jouw onderwijs eruit!