Studie-inhoud

Je begint breed en specialiseert je tijdens de opleiding. Je maakt kennis met alle facetten van de archeologie en aanverwante vakgebieden. Zo weet je welke richting het beste bij jou past.

Het eerste jaarKennismaken met de Nederlandse archeologie

In het eerste jaar verdiep je je in de verschillende archeologische periodes, zoals prehistorie en Romeinse tijd. Je leert praktische vaardigheden voor het archeologisch veldwerk, hoe je informatie registreert en hoe je een rapport samenstelt. Ook communicatie en projectmatig werken komen aan bod. In dit jaar leg je de archeologische basis.

Jouw eerste opgraving: de fieldschool

Het eerste jaar rond jij af met een eerste echte opgraving: de fieldschool. Je werkt samen met docenten en studenten een aantal weken aan een archeologische opgraving waar alle basiswerkzaamheden aan bod komen. Denk aan hoogtemetingen, schaven, couperen (verwijderen), fotograferen, boren, monstername en tekenen op schaal.

Studiebelasting

 • 35% Theorie
 • 50% Praktijk- en groepsopdrachten
 • 15% Studieloopbaanbegeleiding

Archeologie is opgebouwd rondom de vier thema's:

 • Veldarcheologie
  Dit profiel is speciaal voor de veldarcheoloog. De nadruk ligt op methoden en technieken tijdens het veldwerk.
 • Materiaalonderzoek
  ​Hierbij ligt de nadruk op kennis van materialen, fysische en chemische eigenschappen en het behouden van vondsten. Daarnaast verbreed je je kennis van onderzoekstechnieken en sampling-strategieën.
 • Digitale archeologie
  ​Als je wilt werken met Geografische Informatiesystemen (GIS) of databasebeheer, dan is dit profiel geschikt. De nadruk ligt op verbreding en verdieping op GIS, meettechnieken en databasebeheer.
 • ​Advies, beleid en communicatie
  Wil je werken binnen het archeologisch publiekbereik, dus communicatie met mensen in de samenleving, en advies en beleid? Dan kies je dit profiel.

 • Inleiding archeologie
 • Communicatie
 • Landschap en bodem
 • Meten en documenteren
 • Periode- en materiaalkennis
 • Onderzoeksmethoden
 • Database en spreadsheet
 • Bewoningsgeschiedenis
 • Erfgoedbeleid
 • GIS/CAD
 • Bureauonderzoek
 • Studieloopbaanbegeleiding

Het tweede jaarVerbreden en verdiepen van je archeologische kennis

Het tweede jaar staat in het teken van verbreding en verdieping van je archeologische kennis. Naast theorie, ga je met de praktijk aan de slag in toepassingsgerichte modulen. De thema’s zijn: zoeken naar het verleden, graven in het verleden en verbeelden van het verleden. Je komt in aanraking met erfgoedbeleid, de middeleeuwen, waterbodems, fotogratie, digitaal meten en cultuurlandschappen.

 • Waterbodems

 • Periode- en materiaalkennis

 • Cultuurlandschappen

 • Inventarisatie veldonderzoek

 • Meten en documenteren

 • Communicatie

 • Materiaal, materieel en civiele techniek

 • Fotografie en DTP

 • GIS/CAD

Het derde jaarSpecialiseren met het keuzeprofiel

Het derde jaar kies je een van de volgende profielen, waarmee je je kunt specialiseren: materiaalonderzoek, veldarcheologie, digitale archeologie, en advies, beleid en communicatie. Jouw keuze pas je toe binnen de specialisatiepractica en mogelijk jouw stage. Het kan ook een voorbereiding op jouw afstuderen zijn.

header

Ik vind het bijzonder dat je een connectie met het verleden creëert door verhalen die je bij wijze van spreken uit de bodem haalt.

Lees de ervaring

Het vierde jaarAfronden met een minor en afstuderen

In het vierde jaar ga je de bachelor afronden. Dit doe je met een keuzeprogramma, de minor, en met het afstuderen. Tijdens het afstuderen werk je een half jaar aan een onderzoek of beroepsproduct. Jouw minor kan daar een voorbereiding op zijn, maar je kunt ook kiezen om je voor te bereiden op een goede doorstroom naar de universiteit.​

 

Diploma: Bachelor of Science (BSc)

Met je Archeologie-diploma op zak mag je de titel Bachelor of Science voeren.