Wiskunde vooraf bijspijkeren?

Bij Saxion kun je de Cursus Basisvaardigheden Wiskunde volgen. Dit is de ideale manier om je rekenvaardigheden bij te spijkeren wanneer je een technische opleiding wilt gaan volgen. Hiermee ben je beter voorbereid op het hbo.

Inhoud 

Tijdens de lessen werk je zelfstandig aan wiskundevraagstukken onder begeleiding van een docent. De praktische oefeningen doe je met het computerprogramma MapleTA.

Onderstaand overzicht geeft een globale indicatie van het programma:

Basis rekenen Tweedegraads functies
Machten Breukfuncties
Merkwaardige producten en ontbinden Machtsfuncties en wortelfuncties
Breuken Exponentiële en logaritmische functies
Formules en grafieken Lineaire functies

Voor wie is de cursus Basisvaardigheden Wiskunde?

De cursus is bedoeld voor iedereen (leerlingen/studenten/bedrijfsleven) die over een minimale wiskundige kennis bezit. Ook kun je deelnemen als je extra ondersteuning wilt voor wiskunde.

LET OP: De cursus is puur bedoeld als bijles. Na afloop ontvang je een certificaat. Het geeft geen recht op vrijstelling voor wiskunde.

Waar en wanneer?

De cursus Basisvaardigheden Wiskunde wordt aangeboden bij Saxion Enschede, locatie Stadscampus. Tijdens de lessen werk je met een docent en medestudenten in kleine groe­pen aan wiskundevraagstukken.

Aanmelden en kosten

Voor meer informatie over de eerstvolgende data en kosten kun je een mail te sturen naar: wiskunde@saxion.nl