Marc Smellink

"Waarom kunnen we die terugkerende Jihadgangers niet gewoon direct oppakken? En waarom moet ik als aannemer aan zoveel veiligheidsregeltjes voldoen? Iedereen heeft vast wel zo’n oom op de verjaardag die dit vol irritatie vertelt. Ik knikte altijd instemmend, niet wetende waarom en door wie dit is geregeld.

Op 19-jarige leeftijd heb ik mijn mbo-opleiding als juridisch medewerker met goed resultaat afgerond. Door mijn stage bij de politie, was ik gemotiveerd om aan de slag te gaan, om mijn steentje bij te dragen aan de veiligheid van anderen. Doordat de politie geen vacatures had, heb ik gekozen om de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) te volgen."

Bezig met dagelijkse veiligheid
"Tijdens de opleiding houd ik mij bezig met verschillende onderwerpen van veiligheid. We zijn dagelijks bezig met diverse vraagstukken en problematiek. Bijvoorbeeld onvoldoende wijkagenten, terugkerende Jihadgangers, een ernstig ongeval met een monstertruck en keurmerken voor machines. Door deze opleiding heb ik geleerd over de vele veiligheidspartners. Naast de hulpdiensten houden bijvoorbeeld ook gemeente, jeugdzorg, defensie en reclassering zich bezig met onze dagelijkse veiligheid.
We leren ook over de veiligheid in bedrijven. Als veiligheidskundige houden we ons bijvoorbeeld bezig met de bedrijfshulpverlening, het voorkomen van een brand of dat een machine op hol slaat. Des te lastiger: hoe zorgen wij ervoor, dat de werknemer zijn helm draagt voor zijn eigen veiligheid?"

Als studenten krijgen wij uitdagende vraagstukken aangereikt. We krijgen praktische opdrachten van echte opdrachtgevers uit de regio

Marc Smellink student Integrale Veiligheidskunde
Marc Smellink, Derdejaars student Integrale Veiligheidskunde

Praktische opdrachten
"Als studenten krijgen wij uitdagende vraagstukken aangereikt. We krijgen praktische opdrachten van echte opdrachtgevers uit de regio. Denk aan een opdracht van de gemeente over de meldcode kindermishandeling, van de provincie over een terminal met gevaarlijke stoffen en van bedrijven over de huidige veiligheidsmaatregelen. Door deze praktische opdrachten, train je het voeren van gesprekken, presenteren, uitvoeren van een onderzoek en nadenken over verbeteringen.

Naast de lessen doe je ook ervaring op in de praktijk door middel van stage. Ik heb stage gelopen bij de politie. Ik heb mij bezig gehouden met beleid voor de politie in Deventer. Ik doe onderzoeken en denk mee over innovatieve projecten om de dienstbaarheid te verbeteren. Daarnaast probeer ik mij vooral persoonlijk te ontwikkelen, in het bijzonder op het gebied van reflecteren op mijn werkzaamheden en werkhouding. Ik ga met veel plezier door met het laatste deel van mijn opleiding en hoop mijn ontwikkeling daar door te zetten."

Uitleggen aan anderen
"Wanneer mijn oom weer gepikeerd spreekt over de veiligheidsmaatregelen voor werknemers of dat je burgers niet zonder aanleiding mag vastzetten, dan leg ik hem dat uit. Dit kan ik met goede argumenten, door wat ik heb geleerd tijdens mijn opleiding en stage. En waarom ik koos voor deze opleiding? Omdat ik na mijn opleiding nog beter mijn steentje kan bijdragen aan de veiligheid van Nederland en Nederlanders!"