ict opleidingen hbo Saxion

Kennis- en Innovatiehub Digitale Veiligheid

Het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) is een unieke samenwerking van hogeschool Saxion, de Politieacademie, Universiteit Twente, Gemeente Apeldoorn en andere partners. Er is daarom op een nieuwe locatie in Apeldoorn een kennis- en innovatie hub opgericht. Hier is plaats voor onderwijs, onderzoek, netwerkbijeenkomsten en lezingen rondom het thema digitale veiligheid.  


Wat doet het CVD?

In het kenniscentrum van het CVD kan aanstormend talent van de Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee kennismaken met de nieuwste forensische digitale opsporingstechnieken en digitale aanpak van ondermijning. Maar ook medewerkers van maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben de mogelijkheid om onderwijstrajecten te volgen op terrein van cyber security en cyber crime. Ook is het de bedoeling dat studenten die studeren voor de bachelor Integrale Veiligheidskunde, doorstuderen in een op maat gemaakt masterprogramma.

Bekijk de website van het CVD
CVD-Saxion.png

Een bloeiende kennisomgeving voor digitale veiligheid

Naast onderwijs en kennisdeling, worden grote vragen omtrent digitalisering en veiligheid behandeld. Dit in vier thema’s: onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en publieksactiviteiten.

Elk met een eigen aanbod en aanpak. Binnen het centrum trekken de verschillende partijen met elkaar op, en ontwikkelen ze samen verschillende activiteiten. Zodat hierdoor een bloeiende kennisomgeving voor digitale veiligheid ontstaat. 

Saxion_73854.jpg

Unieke samenwerking

Het CVD is gestart in oktober 2021. Een unieke samenwerking, waar onder andere Saxion, Universiteit Twentegemeente Apeldoorn en de Politieacademie de handen ineenslaan. De sterk veranderende samenleving stelt andere eisen aan het politievak. Om bij te kunnen blijven, worden complexe veiligheidsvraagstukken door zowel onderzoekers aangepakt, in samenwerking met de mensen in het werkveld. De opgedane kennis krijgt een plek in het onderwijs, zodat de professionals vooroplopen in de digitale wereld. Een unieke samenwerking tussen middelbaar, hoger en universitair onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid.

CVD-Saxion-samenwerking.jpeg

Samen met alle partners willen we dit kenniscentrum laten uitgroeien naar een nationaal toonaangevend instituut waar zowel reguliere studenten als professionals terecht kunnen.

Saxion-bestuurder Ineke van Oldeniel

Samenwerkingsovereenkomst

“Samen met alle partners willen we dit kenniscentrum laten uitgroeien naar een nationaal toonaangevend instituut waar zowel reguliere studenten als professionals terecht kunnen”, vertelt Saxion-bestuurder Ineke van Oldeniel. “Het startsein is inmiddels gegeven om een gezamenlijk onderwijs- en onderzoeksprogramma’s te ontwikkelen op een locatie in Apeldoorn. Het programma wordt in fasen ontwikkeld. Zo gaan we bestaande opleidingen en nieuw te ontwikkelen onderwijs en onderzoek op elkaar afstemmen. Op die manier maken we doorstromen binnen de opleidingsinstellingen makkelijker. En omdat we nu ook een ROC aan boord hebben kun je ook denken aan het doorstromen van mbo naar hbo.


Keuze voor de locatie Apeldoorn 

Jeroen Joon, wethouder voor onder meer economie en hoger onderwijsprojecten in Apeldoorn, ziet deze ontwikkeling als een logische stap. “Apeldoorn is de stad waar veiligheidsfunctionarissen worden opgeleid. Denk aan de hoofdvestiging van de Politieacademie, de Koninklijke Marechaussee en hogeschool Saxion die hier de bachelor Security Management heeft. Met de komst van het Korps Mariniers naar Nieuw Milligen wordt het opleidingspotentieel nog groter. Dat we in een brede coalitie van kennisinstellingen en bedrijven samenwerken aan de opgaven van morgen is een geweldig impuls voor Apeldoorn. De kracht zit in de verbinding van het bedrijfsleven met de volledige onderwijslijn. Die lijn loopt van wetenschappelijk onderzoek rechtstreeks naar de praktijk waarin professionals dagelijks voor onze veiligheid zorgen.” 

CVD-pand-locatie-apeldoorn-Saxion.jpeg

Locatie

Kennis- en Innovatiehub Digitale Veiligheid
Wapenrustlaan 11
7321 DL te Apeldoorn