Montessori onderzoek

Saxion is expert op het gebied van montessorionderwijs. We delen onze kennis graag met beginnende en ervaren leerkrachten en bieden daarom een uitgebreid nascholingsaanbod Montessori aan. In onze nascholing gebruiken we het montessoriconcept als fundament en staven we dit met de broodnodige wetenschappelijke onderbouwing. Kundig en verdiepend, dat is waar wij voor staan.

Onze expertise

Werk jij op een montessorischool en wil je je kennis verdiepen, leren hoe je kinderen begeleidt in een heterogene groep, je kennis van de montessorimaterialen uitbreiden? Dan is de montessori-opleiding (NMV geaccrediteerd) van Saxion iets voor jou. Als je in je laatste jaar van de Pabo zit kun je al starten met de opleiding. Studeer je nog en wil je je kennis graag verbreden? Kies dan voor onze minor Montessori.

Montessori-opleiding

De opleiding bestaat uit een doorlopende leerlijn van basisbekwaam naar vakbekwaam waarin je in twee schooljaren toewerkt naar je diploma ‘vakbekwaam montessorileraar’. We bieden een combinatie van fysieke lessen en digitale lessen aan. Zo kun je studeren in je eigen tempo en biedt de opleiding diepgang. Interactie is een belangrijk onderdeel; het gaat er niet alleen om hoe je een montessorileraar kunt worden of blijven, maar vooral om het waarom, de achterliggende visies, gedachten en theorieën hierover. Als opleiders dagen we je uit om zelf na te denken en op zoek te gaan naar je eigen montessoristijl. 

Check onze montessori-opleiding

Montessori-minor

Tijdens de minor volg je een deel van de officiële opleiding tot montessorileerkracht basisbekwaam. Deze minor richt zich, behalve op Pabostudenten van Saxion, ook op studenten van andere pabo's die in het derde of vierde jaar van hun opleiding zitten. 

Check onze Montessori-minor

Ervaringen van deelnemers

Ervaring van een deelnemer basisbekwaam 2022-2023:

"De opleiding Montessori basisbekwaam is een aanrader voor elke leerkracht. Je wordt niet alleen meegenomen in het gedachtegoed van Maria Montessori, maar houdt dit ook langs de lijn van de onderwijspraktijk van vandaag en morgen. Je leert handelen vanuit de lijn van het kind, zonder de lijn van de leerkracht kwijt te raken. Je duikt elke bijeenkomst in een leerlijn, doet kennis op van het prachtige materiaal en gaat er direct mee aan het werk. De inspirerende docenten geven je de handvatten waarmee je de volgende dag aan de slag kunt.
Elke bijeenkomst inspireert mij om de volgende dag het geleerde in mijn eigen klas in te zetten."

Ervaring van een deelnemer vakbekwaam 2022-2023:

"Tijdens dit tweede jaar van de montessori-opleiding ligt er meer nadruk op de theorie en gaan we op zoek naar verdieping. Er wordt veel kennis gedeeld, maar we worden ook zelf aan het denken gezet. Onze docent zorgt ervoor dat wij zelf kritisch nadenken zodat wij onze eigen visie kunnen vormen binnen het Montessorionderwijs. Verder wordt er nog steeds geoefend met je eigen vaardigheden, zodat je je vertrouwd gaat voelen met het Montessorimateriaal. Richting het einde van het studiejaar heb je een heleboel kennis en tools gekregen, waarmee je vol vertrouwen aan de slag kunt in je eigen klas."

Montessoriopleiding

Naast basisbekwaam en vakbekwaam,  biedt Saxion ook professionalisering aan: losse modules voor leerkrachten en onderwijsassistenten die al langer in het montessorionderwijs werken. Daarnaast kun je deelnemen aan de ontwerpgroep Montessori. Zo onderhoud je, op een laagdrempelige manier, blijvend je vakbekwaamheid. Een leven lang leren, ook op montessorigebied.

Check ons professionaliseringsaanbod

Op het gebied van professionalisering biedt Saxion verder (teamgerichte) studiedagen op maat (bijna alles is mogelijk) en compacte Montessori-professionalisering (meerdere studiedagen van 3 uur over een bepaald thema) aan. Interesse in een Montessori-traject op maat? Neem contact op met Judith Langkamp, via j.langkamp@saxion.nl of met Marielle van der Heijden, via m.vanderheijden@saxion.nl.

Montessori professionalisering

Het montessoriteam van Saxion is verbonden aan en werkt nauw samen met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs. Door het gedachtengoed van Maria Montessori te combineren met nieuwe wetenschappelijke inzichten, ontstaat het montessorionderwijs van deze tijd. De wetenschappelijke onderbouwing zorgt voor draagvlak en (h)erkenning. Daarnaast is het team kartrekker van de Nederlandse Montessori Onderzoeksgroep (NMO). De NMO heeft als doel om montessorionderwijs te onderbouwen vanuit onderzoek en daarmee te inspireren en ondersteunen.

Montessorieopleiding

Het montessori-opleidingsaanbod van Saxion kenmerkt zich door een sterk montessorifundament gecombineerd met de meest recente onderwijsinzichten. Dat doen we door een intensieve samenwerking met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion, maar ook door het continu verdiepen van onze eigen montessorikennis. Zo zorgen we voor een opleidingsaanbod dat het montessoriconcept als fundament heeft en voorzien we dit van wetenschappelijke onderbouwing. Kundig, onderbouwd en verdiepend, dat is waar wij voor staan.

Jaap de Brouwer, montessorispecialist/onderzoeker lectoraat vernieuwingsonderwijs

Jaap werkt al bijna tien jaar als montessori-opleider bij Saxion. Hij verzorgt de montessoriopleiding en begeleidt scholen in begeleidings- en veranderingstrajecten. Daarnaast is Jaap werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Vernieuwend Onderwijs. Daar houdt hij zich bezig met onderzoek naar het montessorionderwijs, burgerschapsonderwijs en zelfregulatie. Jaap schrijft voor Montessori Magazine en heeft meerdere publicaties over het montessorionderwijs geschreven, waaronder ‘Perspectieven op Montessori’ (2020) en ‘Montessori en burgerschapsonderwijs’ (2023).

Marielle van der Heijden, montessorispecialist/ onderzoeker

Marielle is ruim 25 jaar werkzaam in het montessoribasisonderwijs. Als leerkracht zowel in de midden- als bovenbouw, daarnaast als intern begeleider en onderwijskundig leider van een montessori-kindcentrum. Daarnaast heeft zij ruime ervaring met het opleiden van leraren, en met het begeleiden van studiedagen/innovatietrajecten. Het combineren van de praktijk met het verzorgen van scholing ervaart zij als een meerwaarde. 

Judith Langkamp, montessorispecialist/ onderzoeker

Judith heeft 15 jaar gewerkt in het montessoribasisonderwijs. Als leerkracht zowel in de midden- als bovenbouw. Daarnaast heeft zij ruime ervaring met het opleiden van leraren, en het begeleiden van studiedagen/ innovatietrajecten. Startende montessorileerkrachten en studenten zich laten verwonderen over de theorie in combinatie met het prachtige montessorimateriaal, is iets waar zij dagelijks van geniet. 

Montessori visie

In het kind schijnt een licht dat noch wij, noch de wereld hem kunnen schenken, maar dat door hemzelf ontstoken wordt.

Maria Montessori
Dr. Maria Montessori (1907)

Hoe is deze methode ontstaan en wie was Maria Montessori?

Profiel Maria Montessori