Montessori onderzoek

Saxion is expert op het gebied van montessorionderwijs. We delen onze kennis graag met beginnende en ervaren leerkrachten en bieden daarom een uitgebreid nascholingsaanbod Montessori aan. In onze nascholing gebruiken we het montessoriconcept als fundament en staven we dit met de broodnodige wetenschappelijke onderbouwing. Kundig en verdiepend, dat is waar wij voor staan.

Onze expertise

Werk jij op een montessorischool en wil je je kennis verdiepen, leren hoe je kinderen begeleidt in een heterogene groep, je kennis van de montessorimaterialen uitbreiden? Dan is de montessori-opleiding (NMV geaccrediteerd) van Saxion iets voor jou. Als je in je laatste jaar van de Pabo zit kun je al starten met de opleiding. Studeer je nog en wil je je kennis graag verbreden? Kies dan voor onze minor Montessori.

Montessori-opleiding

De opleiding bestaat uit een doorlopende leerlijn van basisbekwaam naar vakbekwaam waarin je in twee schooljaren toewerkt naar je diploma ‘vakbekwaam montessorileraar’. We bieden een combinatie van fysieke lessen en digitale lessen aan. Zo kun je studeren in je eigen tempo en biedt de opleiding diepgang. Interactie is een belangrijk onderdeel; het gaat er niet alleen om hoe je een montessorileraar kunt worden of blijven, maar vooral om het waarom, de achterliggende visies, gedachten en theorieën hierover. Als opleiders dagen we je uit om zelf na te denken en op zoek te gaan naar je eigen montessoristijl. 

Check onze montessori-opleiding

Montessori minor

Tijdens de minor volg je een deel van de officiële opleiding tot montessorileerkracht basisbekwaam. Deze minor richt zich, behalve op Pabostudenten van Saxion, ook op studenten van andere pabo's die in het derde of vierde jaar van hun opleiding zitten. 

Check onze Montessori minor

Montessoriopleiding

Naast basisbekwaam en vakbekwaam,  biedt Saxion ook professionalisering aan: losse modules voor leerkrachten en onderwijsassistenten die al langer in het montessorionderwijs werken. Daarnaast kun je deelnemen aan de ontwerpgroep Montessori. Zo onderhoud je, op een laagdrempelige manier, blijvend je vakbekwaamheid. Een leven lang leren, ook op montessorigebied.

Check ons professionaliseringsaanbod

Op het gebied van professionalisering biedt Saxion verder (teamgerichte) studiedagen op maat (bijna alles is mogelijk) en compacte Montessori-professionalisering (meerdere studiedagen van 3 uur over een bepaald thema) aan. Interesse in een Montessori-traject op maat? Neem contact op met: Jaap de Brouwer, montessorispecialist/onderzoeker, via j.debrouwer@saxion.nl of Annet van Summeren, montessorispecialist, via j.g.t.vansummeren@saxion.nl.

Montessori professionalisering

Het montessoriteam van Saxion is verbonden aan en werkt nauw samen met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs. Door het gedachtengoed van Maria Montessori te combineren met nieuwe wetenschappelijke inzichten, ontstaat het montessorionderwijs van deze tijd. De wetenschappelijke onderbouwing zorgt voor draagvlak en (h)erkenning. Daarnaast is het team kartrekker van de Nederlandse Montessori Onderzoeksgroep (NMO). De NMO heeft als doel om montessorionderwijs te onderbouwen vanuit onderzoek en daarmee te inspireren en ondersteunen.

Montessorieopleiding

Het montessori-opleidingsaanbod van Saxion kenmerkt zich door een sterk montessorifundament gecombineerd met de meest recente onderwijsinzichten. Dat doen we door een intensieve samenwerking met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion, maar ook door het continu verdiepen van onze eigen montessorikennis. Zo zorgen we voor een opleidingsaanbod dat het montessoriconcept als fundament heeft en voorzien we dit van wetenschappelijke onderbouwing. Kundig, onderbouwd en verdiepend, dat is waar wij voor staan.

Annet van Summeren, montessorispecialist

Annet van Summeren was ruim 25 jaar werkzaam in het montessori basisonderwijs, als leerkracht zowel in de onder-, midden- als bovenbouw en als directeur van een montessori kindcentrum. Om haar eigen kennis te verdiepen, en vanuit belangstelling voor het internationale montessorionderwijs, volgde zij de laatste jaren de internationale AMI-opleiding voor het kind van 3 tot 6 jaar in Zweden en de AMI-cursus voor het kind van 0 tot 3 jaar in Praag. Deze ervaringen neemt zij mee in haar rol als montessoriopleider. Annet: “Mijn belangstelling en enthousiasme voor het montessorionderwijs zijn al die jaren al onverminderd groot: de prachtige materialen, het kind dat echt centraal staat en de uitdaging die dit onderwijs elke dag weer biedt voor de leerkracht vormen wat mij betreft de kern. Ik blijf het bijzonder vinden dat een concept dat al zo lang geleden tot stand is gekomen, wereldwijd uitgevoerd wordt en kinderen van alle leeftijden en uit verschillende culturen zoveel ontwikkelingskansen biedt.”

Jaap de Brouwer, montessorispecialist/onderzoeker

Jaap de Brouwer werkt al geruime tijd als onderzoeker bij het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion. Hij doet daar onder andere onderzoek naar zelfgestuurd leren en executieve functies in het montessorionderwijs. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het opleiden van leraren, het geven van studiedagen en het verzorgen van meerdaagse trainingen. De combinatie van onderzoeken en leraren professionaliseren is voor hem van grote meerwaarde. Jaap: “Het montessoriconcept bestaat al meer dan 100 jaar. Maar inmiddels zijn we ook 100 jaar aan onderwijsonderzoek verder. Laten we deze twee combineren en het montessorionderwijs aanscherpen met de wetenschap.” Als montessoriopleider is Jaap altijd op zoek naar het ‘waarom’ van de dingen. Hij schreef er onder andere het boek “Perspectieven op Montessori” over.

Montessori visie

In het kind schijnt een licht dat noch wij, noch de wereld hem kunnen schenken, maar dat door hemzelf ontstoken wordt.

Maria Montessori
Dr. Maria Montessori (1907)

Hoe is deze methode ontstaan en wie was Maria Montessori?

Profiel Maria Montessori