Onderwijsvernieuwing, wat nu?

Saxion Next: Tweedegraads lerarenopleidingen

Heb je al een bachelor of master gehaald, maar nog geen lesbevoegdheid? Of heb je al wel een lesbevoegdheid, maar wil je je vakinhoudelijke kennis uitbreiden? Dan zijn de Tweedegraads lerarenopleidingen van Saxion Next iets voor jou. Via een verkorte deeltijdopleiding haal je de door jouw gewenste onderwijsbevoegdheid.

Welke route past bij jou?

Er zijn drie routes: één gericht op meesterschap (pedagogisch-didactisch) en één op vakmanschap (wiskunde).

Pedagogisch-didactisch

Voor studenten die al een vakinhoudelijke bachelor of master hebben gehaald, maar nog geen lesbevoegdheid hebben. Deze studenten worden ook wel zij-instromers of carrière-switchers genoemd. Meer informatie over dit traject lees je hier.

wiskunde

Voor studenten die al in het bezit zijn van een lesbevoegdheid (bijvoorbeeld pabo of een andere eerste- of tweedegraadsbevoegdheid) is er een vakinhoudelijke route voor wiskunde ontwikkeld.

nederlands

Voor studenten die al in het bezit zijn van een lesbevoegdheid (bijvoorbeeld pabo of een andere eerste- of tweedegraadsbevoegdheid) is er een vakinhoudelijke route voor Nederlands ontwikkeld.

Wat zijn de voordelen van Saxion Next?

Saxion Next biedt maatwerktrajecten aan, afgestemd op de achtergrond en ervaring van de student. Dat maakt dat alle bacheloropleidingen verkort en flexibel zijn. Binnen de organisatie van Saxion Next zijn de lijntjes kort, zo kunnen we snel reageren en handelen. Saxion Next is helemaal ingespeeld op volwassen deeltijdstudenten die meestal al werkzaam zijn in het onderwijs.

Waar moet je rekening mee houden als je een van de Tweedegraadslerarenopleidingen kiest?

Een voordeel van studeren bij Saxion Next is dat de student bij een tweede bachelor geen instellingsgeld hoeft te betalen. De collegegelden wijken af van de collegegelden zoals die wettelijk zijn vastgelegd voor het bekostigde onderwijs. Soms is het bedrag hoger, soms lager: dit hangt af van de duur en het opleidingsprogramma. Studenten waarderen met name het maatwerkprogramma van de opleidingen en gaven in het laatste Studenttevredenheidsonderzoek de opleidingen een 8,2. Uitgangspunt is hetgeen je nog moet leren en niet het opleidingsaanbod. Hier wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden door het onderwijs flexibel in te richten. De lijntjes met het werkveld zijn goed. Studenten van onze opleidingen hebben voor hun afstuderen meestal een baan in het onderwijs.

Veelgestelde vragen

De student moet in het bezit zijn van een relevante afgeronde hbo- of wo-opleiding. Het secretariaat van de opleiding kan hier meer informatie over geven

Voor nieuwe eerstejaarsstudenten staat het collegegeld op de website vermeld. Ouderejaarsstudenten worden door het secretariaat over de collegegelden geïnformeerd, mocht je toch nog vragen hebben dan kun je terecht bij het secretariaat via lerarenopleiding.next@saxion.nl.