Trainee op bank
Deeltijd

Word opgeleid tot docent Wiskunde voor het voortgezet onderwijs of mbo.

 • Graad

  Bachelor

 • Studiebelasting

  15 uren

 • Plaats

  Deventer

 • Lesdagen

  Woensdag 14.00 - 20.00 uur

Wiskunde is een levend vak. De nadruk bij de opleiding ligt op het zelf ontdekken en vermoedens proberen te bewijzen. Wiskunde is ook een vak dat in hoge mate dienstbaar is aan andere delen van de wetenschap en, niet in de laatste plaats, aan het dagelijks leven. Vandaar dat wiskunde in realistische contexten een belangrijke plaats zal innemen. Daarnaast zal in de opleiding aandacht zijn voor eigen vaardigheden en het begrijpen, doorzien, appreciëren en wat wiskundigen al ontdekt hebben.
Je hebt een lesbevoegdheid en je wilt docent wiskunde worden in het voortgezet onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs? Met de tweedegraadslerarenopleiding wiskunde is dat mogelijk. De verkorte tweedegraadslerarenopleiding wiskunde leidt op tot een lesbevoegdheid wiskunde in het tweedegraads domein. Om te kunnen starten met deze opleiding dien je in het bezit te zijn van een lesbevoegdheid.

Wat kun je straks?

 • Je kunt bevoegd wiskunde doceren in het vmbo, de onderbouw van havo en vwo en het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Je wiskundekennis overstijgt het vwo-niveau – je kunt de meeste wiskundevragen van leerlingen uit het gehele voortgezet onderwijs beantwoorden.

Startersinformatie

Wat je allemaal moet weten voordat je start met je opleiding.

Aanmelden voor deze opleiding?

De opleiding start in september en februari op onze locatie in Deventer. De opleiding hanteert een maximaal aantal plekken, VOL=VOL.

Direct aanmelden

Vragen over studeren bij Saxion?

Tijdens je studie

Vakinhoudelijke vakken zijn onder andere: Analyse, Ruimte Meetkunde, Rekendidactiek, Logica, Statistiek en Differentiaalvergelijkingen. Daarnaast loop je stage. Je sluit de studie af na een eindgesprek op basis van een afstudeerdossier.

Studie-inhoud
S+08-06-2016-153.jpg

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor deze opleiding dien je in het bezit te zijn van een lesbevoegdheid.

Meer over de toelatingeisen

Kosten

Betreft een geaccrediteerde bacheloropleiding die door Saxion Next wordt aangeboden. Het collegegeld is hoger dan het wettelijk collegegeld.

Meer over (eventuele extra) kosten

Nieuws over deeltijdonderwijs

Carrièrekansen

Je mag met een tweedegraadsbevoegdheid doceren in het vmbo, de onderbouw van havo en vwo en het middelbaar beroepsonderwijs. Het vak Wiskunde wordt steeds belangrijker gevonden in het onderwijs en daardoor is er een sterk groeiende behoefte aan bevoegde wiskundedocenten. De kans op een baan met deze opleiding is dan ook groot.

NIEUW Bevoegdheid Groepsleerkracht Onderbouw vmbo basis/kader

Heb je een pabodiploma en geef je daarmee onbevoegd les in het v(s)o aan onderbouw basis/kader? Dan kun je nu in zes maanden een vernieuwde bevoegdheid halen tot Groepsleerkracht vmbo Onderbouw basis/kader, voor de vakken rekenen/wiskunde, Nederlands en een gekozen profiel (Engels, M&M of M&N).

Meer informatie

Topopleiding Keuzegids 2019

Tweedegraadslerarenopleiding wiskunde is in 2019 uitgekozen tot Topopleiding

Kwaliteitszegel+HBO+Keuzegids+2019.fw.png

Gerelateerde opleidingen