Toelatingseisen Saxion

Voor al onze opleidingen moet je volgens de wet in het bezit zijn van een diploma havo, vwo (met profielaanduiding) of mbo niveau 4. Check op de opleidingspagina of je met jouw vooropleiding geschikt bent voor de studie (onder ‘toelating’). Kom je niet in aanmerking? Dan kun je mogelijk een toelatingsonderzoek doen.

Ben je niet meteen toelaatbaar tot een opleiding bij Saxion? Dan kun je vaak één of meer toelatingsonderzoeken doen. Als je hiervoor slaagt, ben je alsnog toelaatbaar tot de opleiding.

Heb je niet het juiste diploma, maar ben je 21 jaar of ouder in de maand dat jouw opleiding van start gaat? Dan kun je meedoen aan het 21+ onderzoek. Het onderzoek bestaat uit:

 • Capaciteitenonderzoek
 • Onderzoek Nederlands

Als je je aangemeld hebt voor een opleiding met nadere wettelijke vooropleidingseisen, zal je naast het 21+ toelatingsonderzoek ook een deficiëntieonderzoek moeten afleggen. Meer informatie is te vinden in de brochure.

Heb je wel het juiste diploma, maar mis je de juiste profielvakken? Dan kun je een deficiëntieonderzoek doen. Of dat voor jouw opleiding van toepassing is, kan je lezen op de opleidingspagina van deze website (onder het kopje ‘toelating deficiëntieonderzoek’).

Meer informatie over het deficiëntieonderzoek is te vinden in de brochure.

Onze toelatingsonderzoeken worden vijf keer per jaar aangeboden. Aan de ronde in december kun je alleen meedoen als je in februari start met de opleiding. In onderstaande download kan je de data en bijbehorende aanmelddeadlines teruglezen. 

Aan het 21+ toelatingsonderzoek en deficiëntieonderzoek zijn kosten verbonden. Het afleggen van één onderzoek (capaciteitenonderzoek, onderzoek Nederlands, Engels of deficiëntieonderzoek) kost 75 euro waarbij een maximum geldt van 225 euro.

We nemen meestal binnen enkele dagen na je aanmelding contact op. Heb je zelf nog vragen? Dan kun je ook terecht bij Servicepoint. In de download kan je de handleiding vinden hoe je je aan moet melden voor een toelatingsonderzoek.

Elk toelatingsonderzoek mag je één keer herkansen. Na de laatste toelatingsronde, rond half juni/begin juli, zijn er geen herkansingsmogelijkheden meer. 

Stel, je bent (nog) niet toelaatbaar tot een deeltijd hbo-opleiding, omdat je niet over de juiste vooropleiding beschikt. Dan kan je toelaatbaar worden door aan te tonen dat jij in staat bent om een hbo-opleiding te volgen. Hiervoor heeft Saxion Parttime School een speciaal 21+ toelatingstraject opgezet. 

Het traject duurt een half jaar waarin jij als cursist zes modulen volgt, waarvan drie modulen die opleiding specifiek zijn en drie die gericht zijn op jouw persoonlijke- en professionele ontwikkeling.

Het traject sluit aan op de beroepspraktijk die hoort bij de opleiding die jij wilt volgen. Je wordt in het traject beoordeeld op beroepsproducten en daarom is het noodzakelijk dat je beschikt over een relevante praktijkomgeving. Sluit je de modulen af met een voldoende of positieve beoordeling? Dan mag je je daarna inschrijven als student voor de door jou gekozen hbo-opleiding bij Saxion Parttime School! Gedurende het traject krijg je begeleiding van een studiecoach.

De kosten voor het traject bedragen bruto €3.450,- waarvan jij als cursist zelf maximaal €1.105,- hoeft bij te dragen, dat bedrag is gelijk aan de helft van een jaar regulier collegegeld. De prijs kan gereduceerd worden tot €1.105,- door vouchers van subsidieverstrekkers en korting van Saxion. Waarom krijg jij deze reductie? Omdat dit traject het mogelijk maakt dat jij je een leven lang kan blijven ontwikkelen!

Let op: het 21+ toelatingstraject kan alleen voor een selectie van deeltijdopleidingen gevolgd worden en deelnemers dienen bij de start van het traject minimaal 21 jaar te zijn. Bekijk hier de betreffende deeltijdopleidingen.

Voorwaardelijke toelating staatsexamen Nederlands als tweede taal

Ga jij starten met een Nederlandstalige opleiding en beschik je over een buitenlandse vooropleiding? Dan moet je uiterlijk op de start van je studie laten zien dat jouw Nederlandse taalvaardigheid op niveau B2 is. Je hebt de mogelijkheid om één van onderstaande certificaten aan te leveren:

Let op:  dit geldt ook als je beschikt over de Nederlandse nationaliteit of als je al Nederlands spreekt (indien je beschikt over een buitenlandse vooropleiding).

Nog geen diploma op zak en toch alvast studeren? Dat kan bij Saxion! Havo- en vwo-leerlingen die dit jaar voor de eerste keer gezakt zijn, kunnen alvast via een speciaal traject beginnen aan een opleiding. Daarnaast worden de vakken die moeten worden behaald om te slagen gevolgd bij het vavo. Dit noemen we de vavo-hoger onderwijs-route (vavo-ho-route). 

Toelatingseisen studiejaar 2022-2023

 • Je bent als havo-/vwo-leerling gezakt (op één vak of op één vak en een profielwerkstuk. Bij twee vakken* onder bepaalde voorwaarden).
 • Iedere aanmelding wordt individueel beoordeeld en daarbij wordt o.a. gekeken naar de cijfers voor de kernvakken, het aantal en de aard van de onvoldoendes en naar het gemiddelde CE-cijfer
 • Ook al hoef je maar 1 onvoldoende weg te werken om te slagen, toch volg je in de meeste gevallen twee vakken om het risico van opnieuw zakken te minimaliseren. Dit gaat in overleg met het vavo.

 • Je hebt niet een 4 én een 5 bij de kernvakken, bij de overige vakken geen cijfer lager dan 4 en niet meer dan 3 onvoldoendes (inclusief het duimcijfer)

 • Je gemiddelde CE-cijfer is minstens 5,3 (inclusief het duimcijfer)

 • Je moet voldoen aan de vooropleidingseisen zoals die wettelijk zijn bepaald
 • Je mag maar één keer hebben deelgenomen aan een centraal examen. 2020 Geldt hier ook als examen.
 • Je mag niet al in het bezit zijn van een havo-diploma
 • Je hebt een goede onderbouwing voor jouw studiekeuze. Dit licht je toe in een motivatiebrief.
 • Met uitzondering van de opleiding Forensisch Onderzoek  (en eventueel andere opleidingen waar een decentrale selectie voor gaat gelden**) doen alle opleidingen van Saxion mee aan het vavo-ho-traject. Daarnaast gelden voor de Pabo, Creative Media and Game Technologies en Hotel Management (en eventueel andere opleidingen***) speciale, aanvullende toelatingsvoorwaarden, die moeten zijn vervuld vóór aanmelding voor dit traject.
 • Als je na één jaar je vo-diploma niet hebt behaald, kun je niet opnieuw worden ingeschreven.
 • De decaan of de schoolleiding geeft je een positief advies (door middel van een ondertekening op het aanmeldformulier).

(*) Waarbij minimaal 1 vak in de avonduren moet kunnen worden gevolgd. (Avondlessen niet mogelijk bij ROC Aventus)
(**) Check hiervoor de opleidingspagina.
(***) Check de opleidingspagina voor eventueel aanvullende toelatingseisen.

Belangrijke punten

 • De kosten voor deze route hangen af van het type leerling dat je bent: 
  - word je uitbesteed door je oude school? Dan betaal je voor studiejaar 2022 - 2023 € 2.209 cursusgeld aan Saxion. De lessen bij het vavo zijn gratis. 
  - als je niet wordt uitbesteed, moet je minimaal 18 jaar zijn om in het traject geplaatst te kunnen worden. Je betaalt naast de € 2.209 cursusgeld aan Saxion ook lesgeld aan het vavo. Als je via je eigen middelbare school wordt uitbesteed, heb je recht op kinderbijslag tot je 18 bent en daarna op Tegemoetkoming Scholieren. Omdat je echter bij Saxion als cursist wordt ingeschreven en niet als student, heb je geen recht op een studielening of OV-jaarkaart.
 • Je haalt nog niet behaalde vakken in op een vavo-locatie van het ROC. Als je deze route bij Saxion in Deventer volgt, worden de lessen bij ROC Aventus gegeven (let op: hier zijn geen avondlessen). Voor Saxion in Enschede worden de lessen bij ROC van Twente gegeven. 
 • De studiepunten die je hebt gekregen aan de hogeschool kunnen bij inschrijving in het navolgende studiejaar bij dezelfde studie worden omgezet naar vrijstellingen. Deze punten tellen mee voor de 60 ECTS voor de propedeuse. 

Belangrijke info en formulieren:

 

Meer informatie en aanmelding

Wil je meer informatie over de gezaktenregeling of wil je je aanmelden? Vul ze samen in met de decaan van je middelbare school. Als je nog vragen hebt, mail dan naar: vavoho.ssc@saxion.nl

Je kunt je vooraanmelden tot uiterlijk maandag 4 juli 2022. Belangrijk: aanmelding voor deze route gaat via ons speciale aanmeldformulier en niet via Studielink of de hbo-opleiding

Dan geldt voor je inschrijving bij Saxion het volgende: 

Meld je in ieder geval voor 1 mei 2023* aan via Studielink bij de Saxion-opleiding van jouw keuze. Je wordt uitgenodigd voor Meet & Greet, geeft een machtiging af voor de betaling van het collegegeld en zorgt dat je voldoet aan alle inschrijfvoorwaarden van Saxion.

Vervolgens lever je uiterlijk 8 september 2023 om 12.00 uur óf een kopie van je diploma bij Saxion in, óf een verklaring dat je je diploma hebt behaald/of gaat behalen in september maar nog niet uitgereikt hebt gekregen. Vul dan daarvoor de bijlage ‘Verklaring behaald diploma' in. Die vind je als PDF-bestanden:

> Formulier Verklaring behaald havo- of vwo-diploma (PDF)
> Formulier Verklaring mbo-diploma (PDF)

 1. Wanneer de Studentregistratie van Saxion deze verklaring en jouw machtiging voor betaling van het collegegeld binnen heeft, wordt jouw Saxion-account weer open gezet en kun je verder studeren. Belangrijk: als je de verklaring en de machtiging voor betaling van het collegegeld op 8 september 2023 om 12.00 uur niet hebt ingeleverd, word je definitief afgemeld bij Saxion en dus NIET ingeschreven.

  Heb je uiterlijk 8 september 2023 om 12.00 uur een verklaring ingeleverd, dan lever je vervolgens uiterlijk maandag 25 september 2023 om 12.00 uur de kopie van je diploma in. Als je op deze datum en tijd je diploma niet hebt ingeleverd, word je definitief afgemeld bij Saxion en dus NIET ingeschreven.
 2. Vraag pas studiefinanciering en een OV-jaarkaart aan als je zeker weet dat je bent ingeschreven bij Saxion.

Heb je hierover nog vragen? Neem dan contact op met het Servicepoint.
 
*Weet je pas na 1 mei of je je diploma gaat halen en ben je niet aangemeld voor een opleiding bij Saxion? Dan kun je je nog tot uiterlijk 15 augustus aanmelden.

Meer weten over deeltijdopleidingen en cursussen

Ontdek hier meer