Man opens door

Voor al onze opleidingen moet je volgens de wet in het bezit zijn van een diploma havo, vwo (met profielaanduiding) of mbo niveau 4. Check op de opleidingspagina op onze website of je met jouw vooropleiding geschikt bent voor de studie (onder ‘toelating’). Kom je niet in aanmerking? Dan kun je mogelijk een toelatingsonderzoek doen.

Meer weten over de verplichte Studiekeuzecheck voor aankomende studenten

Studiekeuzecheck

Ben je niet meteen geschikt voor een opleiding bij Saxion? Dan kun je vaak één of meer toelatingsonderzoeken doen. Als je hiervoor slaagt, kom je alsnog in aanmerking voor de opleiding.

21+ onderzoek 

Heb je niet het juiste diploma maar ben je 21 jaar of ouder bij de startdatum van de opleiding? Dan kun je meedoen aan het 21+ onderzoek. Het onderzoek bestaat uit: 

 • Capaciteitenonderzoek 
 • Examen Nederlands of Engels 

Bij sommige opleidingen moet je ook een deficiëntieonderzoek doen. Of dat zo is, lees je op de opleidingspagina op onze website (onder het kopje ‘toelating 21+ onderzoek’). 

Deficiëntieonderzoek

Heb je wel het juiste diploma, maar mis je de juiste vakken (bij een havo-/vwo-diploma van vóór 2000)? Dan kun je een deficiëntieonderzoek doen. Of dat zo is, lees je op de opleidingspagina op onze website (onder het kopje ‘toelating deficiëntieonderzoek’). 

Downloads:

Onze toelatingsonderzoeken zijn vier keer per jaar. Aan de ronde in december kun je alleen meedoen als je in februari start met de opleiding. Hoe lang het onderzoek duurt, hangt af van het aantal onderdelen waaraan je meedoet. 

Elk toelatingsonderzoek mag je één keer herkansen. Na de laatste toelatingsronde, rond half juni/begin juli, zijn er geen herkansingsmogelijkheden meer. 

Heb je een buitenlands diploma en wil je een Nederlandstalige opleiding volgen? Dan moet je laten zien dat jouw Nederlandse taalvaardigheid op niveau B2 is. Dat kan bijvoorbeeld door via DUO het Staatsexamen Programma II te halen. 

Meer over het staatsexamen

Het toelatingsonderzoek kost 60 euro per onderdeel, met een maximum van 180 euro. 

We nemen meestal binnen enkele dagen na je aanmelding contact op. Heb je zelf nog vragen? Dan kun je ook terecht bij Servicepoint Studentenbalie

Downloads:

Nog geen diploma op zak en toch alvast studeren? Dat kan! Havo-/vwo-leerlingen die dit jaar voor de eerste keer gezakt zijn, kunnen alvast via een speciaal traject beginnen in het Volwassenenonderwijs (vavo). Dit noemen we de vavo-hoger onderwijs-route (vavo-ho-route).

Toelatingseisen schooljaar 2017-2018 

 • Je bent als havo-/vwo-leerling gezakt (op één vak of op één vak en een profielwerkstuk. Bij twee vakken* onder bepaalde voorwaarden).
 • Je moet als leerling volgens de wet voldoen aan de vooropleidingseisen.
 • Je mag maar één keer hebben deelgenomen aan een centraal examen.
 • Je mag niet in het bezit zijn van een havodiploma.
 • Je hebt de rekentoets met minimaal een vijf afgesloten.
 • Er is een goede reden voor jouw studiekeuze.
 • Met uitzondering van de opleidingen Forensisch Onderzoek en Academische Pabo (en eventueel andere opleidingen waar een decentrale selectie voor gaat gelden) doen op het moment van schrijven alle opleidingen van Saxion mee aan het vavo-ho-traject. Daarnaast gelden voor de Pabo, Kunst en Techniek en het Hoger Hotelonderwijs (en eventueel andere opleidingen) speciale, aanvullende toelatingsvoorwaarden, die moeten zijn vervuld vóór aanmelding voor dit traject.
 • Als je na één jaar je vo-diploma niet hebt behaald, kun je niet opnieuw worden ingeschreven.
 • De decaan of de schoolleiding geeft je een positief advies (door middel van een ondertekening op het aanmeldformulier).

Belangrijke punten

 • De kosten voor deze route hangen af van het type leerling dat je bent: 
  • Type 1 leerlingen worden via de eigen middelbare school aan het vavo voorgesteld en betalen voor schooljaar 2017-2018 2.006 euro cursusgeld.
  • Type 2 leerlingen zijn leerlingen die via particuliere deelname aan deze route meedoen (als de vo-school de leerling niet wil voorstellen maar wel een positief advies geeft). Zij betalen hetzelfde bedrag en nog een bedrag aan het vavo. 
  • Aan beide types zijn volgens de wet eisen verbonden; vraag bij je decaan tot welk type jij hoort. Voor beide types blijft het recht op kinderbijslag bestaan (tot 18 jaar) en als je via je eigen middelbare school wordt voorgesteld heb je ook recht op een vergoeding scholieren en ouders. Omdat je als cursist wordt ingeschreven, heb je geen recht op een studielening of OV-jaarkaart.
 • Je haalt nog niet behaalde vakken in op een vavo-locatie van het ROC. Als je deze route bij Saxion in Deventer volgt, geldt dat deze lessen worden gegeven bij het ROC Aventus (let op: hier zijn geen avondlessen). Voor Saxion in Enschede geldt dat de lessen worden gegeven bij het ROC van Twente. 
 • De studiepunten die je hebt gekregen aan de hogeschool kunnen bij inschrijving in het navolgende studiejaar bij dezelfde studie worden veranderd naar vrijstellingen. Deze punten tellen mee voor de 60 ECTS voor de propedeuse. 

Meer informatie en aanmelding

Wil je meer informatie over de gezaktenregeling of wil je je aanmelden? Dan kun je naar je decaan van je middelbare school. Je kunt je vraag ook e-mailen naar: vavoho.ssc@saxion.nl.

Je kunt je jaarlijks inschrijven vanaf half juni tot en met begin juli. Belangrijk: aanmelding voor deze route gaat via ons aanmeldformulier en niet via Studielink of de hbo-opleiding