Toelatingseisen Saxion

Voor al onze opleidingen moet je volgens de wet in het bezit zijn van een diploma havo, vwo (met profielaanduiding) of mbo niveau 4. Check op de opleidingspagina of je met jouw vooropleiding geschikt bent voor de studie (onder ‘toelating’). Kom je niet in aanmerking? Dan kun je mogelijk een toelatingsonderzoek doen.

Ben je niet meteen toelaatbaar tot een opleiding bij Saxion? Dan kun je vaak één of meer toelatingsonderzoeken doen. Als je hiervoor slaagt, ben je alsnog toelaatbaar tot de opleiding.

Heb je niet het juiste diploma, maar ben je 21 jaar of ouder in de maand dat jouw opleiding van start gaat? Dan kun je meedoen aan het 21+ onderzoek. Het onderzoek bestaat uit:

 • Capaciteitenonderzoek
 • Onderzoek Nederlands

Als je je aangemeld hebt voor een opleiding met nadere wettelijke vooropleidingseisen, zal je naast het 21+ toelatingsonderzoek ook een deficiëntieonderzoek moeten afleggen. Meer informatie is te vinden in de brochure.

Heb je wel het juiste diploma, maar mis je de juiste profielvakken? Dan kun je een deficiëntieonderzoek doen. Of dat voor jouw opleiding van toepassing is, kan je lezen op de opleidingspagina van deze website (onder het kopje ‘toelating deficiëntieonderzoek’).

Meer informatie over het deficiëntieonderzoek is te vinden in de brochure.

Onze toelatingsonderzoeken worden vijf keer per jaar aangeboden. Aan de ronde in december kun je alleen meedoen als je in februari start met de opleiding. In onderstaande download kan je de data en bijbehorende aanmelddeadlines teruglezen. 

Aan het 21+ toelatingsonderzoek en deficiëntieonderzoek zijn kosten verbonden. Het afleggen van één onderzoek (capaciteitenonderzoek, onderzoek Nederlands, Engels of deficiëntieonderzoek) kost 75 euro waarbij een maximum geldt van 225 euro.

We nemen meestal binnen enkele dagen na je aanmelding contact op. Heb je zelf nog vragen? Dan kun je ook terecht bij Servicepoint. In de download kan je de handleiding vinden hoe je je aan moet melden voor een toelatingsonderzoek.

Elk toelatingsonderzoek mag je één keer herkansen. Na de laatste toelatingsronde, rond half juni/begin juli, zijn er geen herkansingsmogelijkheden meer. 

Beschik je (nog) niet over de juiste vooropleiding om te starten met deze deeltijdstudie? Je kan toelaatbaar worden door aan te tonen dat jij in staat bent om een hbo-opleiding te volgen. Saxion Parttime School heeft daarom een speciaal 21+ Toelatingstraject opgezet voor deelnemers die minimaal 21 jaar oud zijn.

Hoe ziet het 21+ Toelatingstraject van Saxion eruit? 

Tijdens het traject volg je zes modulen die specifiek uit de opleiding komen waar jij geïnteresseerd in bent. In het traject word je beoordeeld op beroepsproducten, digitale toetsen en/of assessments. Om jouw beroepsproducten goed te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat je beschikt over een relevante praktijkomgeving. Daarnaast toon je aan, mogelijk met ondersteuning van een taalcoach, dat je beschikt over de taalvaardigheid van een hbo-student.

Wanneer je alle modulen met een voldoende beoordeling hebt afgerond en hbo-taalvaardigheid hebt aangetoond, mag je je inschrijven als student voor de door jou gekozen hbo-opleiding bij Saxion Parttime School! Gedurende het traject krijg je begeleiding van een studiecoach. Let op: gelden er deficiënties voor jouw gekozen opleiding, dan dien je deze zelf weg te werken door middel van het deficiëntieonderzoek.

Wat zijn de voordelen van het 21+ Toelatingstraject?

Het volgen van het 21+ Toelatingstraject heeft de volgende voordelen:

 • Je volgt meteen alle modulen van de opleiding waarmee je verder wil
 • Je maakt dus meteen kennis met het onderwijs dat je daarna verder wil vervolgen en daarmee doe je dus al veel ervaring op
 • Je krijgt tijdens het traject veel ondersteuning vanuit Saxion Parttime School in het leren leren, het schrijven van een beroepsproduct, je werk/privé/studie-balans, je persoonlijke ontwikkeling én je krijgt hulp van een taalcoach
 • De kennis die je opdoet in de modulen kun je meteen in de praktijk toepassen, waar zowel jij als je werkgever van profiteren
 • Wanneer je het toelatingstraject behaalt, kun je daarna (samen met je studiecoach) flexibel jouw route binnen de opleiding kiezen, waardoor je dus relatief sneller door de opleiding gaat
 • Mocht je het traject niet succesvol afronden, ontvang je voor de modulen die je wél behaalt een certificaat
 • Wanneer je het traject behaalt, maar toch twijfelt over de opleiding, kun je je nog inschrijven voor elke andere opleiding van de Saxion Parttime School (let op: mogelijke deficiënties dien je daarnaast nog 'op te lossen')

Voorwaardelijke toelating staatsexamen Nederlands als tweede taal

Ga jij starten met een Nederlandstalige opleiding en beschik je over een buitenlandse vooropleiding? Dan moet je uiterlijk op de start van je studie laten zien dat jouw Nederlandse taalvaardigheid op niveau B2 is. Je hebt de mogelijkheid om één van onderstaande certificaten aan te leveren:

Let op:  dit geldt ook als je beschikt over de Nederlandse nationaliteit of als je al Nederlands spreekt (indien je beschikt over een buitenlandse vooropleiding).

Nog geen diploma op zak en toch alvast studeren? Dat kan bij Saxion! Havo- en vwo-leerlingen die dit jaar voor de eerste keer gezakt zijn, kunnen alvast via een speciaal traject beginnen aan een opleiding. Daarnaast worden de vakken die moeten worden behaald om te slagen gevolgd bij het vavo. Dit noemen we de vavo-hoger onderwijs-route (vavo-ho-route). 

Toelatingseisen

 • je bent als havo/vwo leerling gezakt op een vak. 
 • Ook al hoef je maar 1 onvoldoende weg te werken om te slagen, toch volg je in de meeste gevallen twee vakken om het risico van opnieuw zakken te minimaliseren. Dit gaat in overleg met het vavo.

 • Je gemiddelde CE-cijfer is minstens 5,3.

 • Je hebt maximaal 3 onvoldoendes op je cijferlijst.

 • Je hebt maximaal 1 onvoldoende binnen de kernvakken.

 • Je moet voldoen aan de vooropleidingseisen zoals die wettelijk zijn bepaald. Check voor de opleidingseisen de betreffende website van de Saxion opleiding.
 • Je mag maar één keer hebben deelgenomen aan een centraal examen van je huidige niveau.
 • Je mag niet al in het bezit zijn van een havo-diploma.
 • Je hebt een goede onderbouwing voor jouw studiekeuze. Dit licht je toe in een motivatiebrief.
 • Met uitzondering van opleidingen met (de) centrale selectie, numerus fixus of andere bijzondere aanvullende toelatingsvoorwaarden, doen alle Saxion voltijd bacheloropleidingen mee met dit traject. Voor studiejaar 2024/2025 zijn de opleidingen Interior Design en Styling, Creative Media en Game Technologies en Hotelmanagement uitgesloten van het traject. Toelating tot de PABO is mogelijk als de toelatingstoetsen zijn behaald. 

 • Als je na één jaar je vo-diploma niet hebt behaald, kun je niet opnieuw worden ingeschreven bij Saxion.
 • De decaan of de schoolleiding geeft je een positief advies

Belangrijke informatie:

Formulieren aanmeldproces

Aanmelding

Wil je je aanmelden? Gebruik dit aanmeldformulier vavo-ho traject

Heb je nog vragen over de gezaktenregeling mail dan naar: vavoho.ssc@saxion.nl

Je kunt je aanmelden tot uiterlijk vrijdag 9 juli 2024. 
Belangrijk: aanmelding voor deze route gaat via ons digitale aanmeldformulier en niet via Studielink of de hbo-opleiding

Dan geldt voor je inschrijving bij Saxion het volgende: 

Meld je in ieder geval voor 1 mei 2024* aan via Studielink bij de Saxion-opleiding van jouw keuze. Je wordt uitgenodigd voor Meet & Greet, geeft een machtiging af voor de betaling van het collegegeld en zorgt dat je voldoet aan alle inschrijfvoorwaarden van Saxion.

Vervolgens lever je uiterlijk 9 september 2024 om 12.00 uur óf een kopie van je diploma bij Saxion in, óf een verklaring dat je je diploma hebt behaald/of gaat behalen in september maar nog niet uitgereikt hebt gekregen. Vul dan daarvoor de bijlage ‘Verklaring behaald diploma' in. Die vind je als PDF-bestanden:

> Formulier Verklaring behaald havo- of vwo-diploma (PDF)
> Formulier Verklaring mbo-diploma (PDF)

 1. Wanneer de Studentregistratie van Saxion deze verklaring en jouw machtiging voor betaling van het collegegeld binnen heeft, wordt jouw Saxion-account weer open gezet en kun je verder studeren. Belangrijk: als je de verklaring en de machtiging voor betaling van het collegegeld op 9 september 2024 om 12.00 uur niet hebt ingeleverd, word je definitief afgemeld bij Saxion en dus NIET ingeschreven.

  Heb je uiterlijk 9 september 2024 om 12.00 uur een verklaring ingeleverd, dan lever je vervolgens uiterlijk maandag 23 september 2024 om 12.00 uur de kopie van je diploma in. Als je op deze datum en tijd je diploma niet hebt ingeleverd, word je definitief afgemeld bij Saxion en dus NIET ingeschreven.
 2. Vraag pas studiefinanciering en een OV-jaarkaart aan als je zeker weet dat je bent ingeschreven bij Saxion.

Heb je hierover nog vragen? Neem dan contact op met het Servicepoint.
 
*Weet je pas na 1 mei of je je diploma gaat halen en ben je niet aangemeld voor een opleiding bij Saxion? Dan kun je je nog tot uiterlijk 15 augustus aanmelden.