Man opens door

Voor al onze opleidingen moet je volgens de wet in het bezit zijn van een diploma havo, vwo (met profielaanduiding) of mbo niveau 4. Check op de opleidingspagina of je met jouw vooropleiding geschikt bent voor de studie (onder ‘toelating’). Kom je niet in aanmerking? Dan kun je mogelijk een toelatingsonderzoek doen.

Let op: in verband met de maatregelen rondom het coronavirus is Saxion genoodzaakt om aanpassingen te moeten doen ten aanzien van de data voor de toelatingsonderzoeken. De actuele afname- en aanmelddagen staan vermeld op deze pagina onder de kop: ‘Planning en duur van de toelatingsonderzoeken.'
Alles onder voorbehoud van landelijke richtlijnen en maatregelen vanuit de overheid.

Heb je door de coronacrisis je diploma nog niet behaald, maar lukt het je wel vóór 1 januari 2021? Dan kun je gewoon in september starten met een opleiding bij Saxion! Je wordt dan voorwaardelijk toegelaten. 
Om voorwaardelijk toegelaten te worden tot het hbo heb je een positief afrondingsadvies nodig, opgesteld en ondertekend door jouw mbo-instelling. Het ROC waar je studeert, informeert je hierover. Het afrondingsadvies kan je uploaden in het aanmeldsysteem van Saxion.
Nog geen informatie gehad van het ROC
Heb je nog geen informatie gehad van het ROC? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met jouw studieloopbaanbegeleider/decaan van het mbo voor meer informatie. Lukt dit niet meer voor de vakantie? Geen probleem. Doe dit dan direct na de zomervakantie. Je hebt nog tot 1 september om een ondertekend afrondingsadvies vanuit het mbo in te dienen bij Saxion. 
Het is daarna aan jou als student om dit afrondingsadvies ook te bespreken met je studieloopbaanbegeleider op het hbo. 
Goed op weg op het hbo
Saxion biedt in samenwerking met het Toptraject, ROC van Twente, ROC Aventus en Graafschap College een speciaal programma aan voor mbo’ers. 
Kun je wel wat hulp gebruiken? Meld je dan aan voor dit (gratis) 100-dagen programma!

Ben je niet meteen geschikt voor een opleiding bij Saxion? Dan kun je vaak één of meer toelatingsonderzoeken doen. Als je hiervoor slaagt, kom je alsnog in aanmerking voor de opleiding.

21+ onderzoek 

Heb je niet het juiste diploma maar ben je 21 jaar of ouder bij de startdatum van de opleiding? Dan kun je meedoen aan het 21+ onderzoek. Het onderzoek bestaat uit: 

 • Capaciteitenonderzoek 
 • Onderzoek Nederlands

Bij sommige opleidingen moet je ook een deficiëntieonderzoek doen. Of dat zo is, lees je op de toelatingspagina bij elke opleiding op deze site (Kijk bij ‘21+ onderzoek’). 

Deficiëntieonderzoek

Heb je wel het juiste diploma, maar mis je de juiste vakken (bij een havo-/vwo-diploma van vóór 2000)? Dan kun je een deficiëntieonderzoek doen. Of dat zo is, lees je op de opleidingspagina op onze website (onder het kopje ‘toelating deficiëntieonderzoek’). 

Downloads:

Onze toelatingsonderzoeken zijn vier keer per jaar. Aan de ronde in december kun je alleen meedoen als je in februari start met de opleiding. Hoe lang het onderzoek duurt, hangt af van het aantal onderdelen waaraan je meedoet. 

DOWNLOADS:

Elk toelatingsonderzoek mag je één keer herkansen. Na de laatste toelatingsronde, rond half juni/begin juli, zijn er geen herkansingsmogelijkheden meer. 

Heb je een buitenlands diploma en wil je een Nederlandstalige opleiding volgen? Dan moet je laten zien dat jouw Nederlandse taalvaardigheid op niveau B2 is. Dat kan bijvoorbeeld door via DUO het Staatsexamen Programma II te halen. 

Meer over het staatsexamen

Het toelatingsonderzoek kost 65 euro per onderdeel, met een maximum van 195 euro. 

We nemen meestal binnen enkele dagen na je aanmelding contact op. Heb je zelf nog vragen? Dan kun je ook terecht bij Servicepoint.

Nog geen diploma op zak en toch alvast studeren? Dat kan bij Saxion! Havo- en vwo-leerlingen die dit jaar voor de eerste keer gezakt zijn, kunnen alvast via een speciaal traject beginnen aan een opleiding. Daarnaast worden de vakken die moeten worden behaald om te slagen gevolgd bij het vavo. Dit noemen we de vavo-hoger onderwijs-route (vavo-ho-route). Aanmelden kan tot maandag 6 juli 2020

Toelatingseisen studiejaar 2020-2021

 • Je bent als havo-/vwo-leerling gezakt (op één vak of op één vak en een profielwerkstuk. Bij twee vakken* onder bepaalde voorwaarden).
 • Je moet voldoen aan de vooropleidingseisen zoals die wettelijk zijn bepaald
 • Je mag maar één keer hebben deelgenomen aan een centraal examen
 • Je mag niet al in het bezit zijn van een havo-diploma
 • Je hebt de rekentoets afgesloten
 • Je hebt een goede onderbouwing voor jouw studiekeuze. Dit licht je toe in een motivatiebrief.
 • Met uitzondering van de opleiding Forensisch Onderzoek  (en eventueel andere opleidingen waar een decentrale selectie voor gaat gelden**) doen alle opleidingen van Saxion mee aan het vavo-ho-traject. Daarnaast gelden voor de Pabo, Creative Media and Game Technologies en Hotel Management (en eventueel andere opleidingen***) speciale, aanvullende toelatingsvoorwaarden, die moeten zijn vervuld vóór aanmelding voor dit traject.
 • Als je na één jaar je vo-diploma niet hebt behaald, kun je niet opnieuw worden ingeschreven.
 • De decaan of de schoolleiding geeft je een positief advies (door middel van een ondertekening op het aanmeldformulier).

(*) Waarbij minimaal 1 vak in de avonduren moet kunnen worden gevolgd. (Avondlessen niet mogelijk bij ROC Aventus)
(**) Check hiervoor de opleidingspagina.
(***) Check de opleidingspagina voor eventueel aanvullende toelatingseisen.

Belangrijke punten

 • De kosten voor deze route hangen af van het type leerling dat je bent: 
  - word je uitbesteed door je oude school? Dan betaal je  voor studiejaar 2020 - 2021 € 2.143 cursusgeld aan Saxion. De lessen bij het vavo zijn gratis. 
  - als je niet wordt uitbesteed, moet je minimaal 18 jaar zijn om in het traject geplaatst te kunnen worden. Je betaalt naast de € 2.143 cursusgeld aan Saxion ook lesgeld aan het vavo. Als je via je eigen middelbare school wordt uitbesteed, heb je recht op kinderbijslag tot je 18 bent en daarna op Tegemoetkoming Scholieren. Omdat je echter bij Saxion als cursist wordt ingeschreven en niet als student, heb je geen recht op een studielening of OV-jaarkaart.
 • Je haalt nog niet behaalde vakken in op een vavo-locatie van het ROC. Als je deze route bij Saxion in Deventer volgt, worden de lessen bij ROC Aventus gegeven (let op: hier zijn geen avondlessen). Voor Saxion in Enschede worden de lessen bij ROC van Twente gegeven. 
 • De studiepunten die je hebt gekregen aan de hogeschool kunnen bij inschrijving in het navolgende studiejaar bij dezelfde studie worden omgezet naar vrijstellingen. Deze punten tellen mee voor de 60 ECTS voor de propedeuse. 

Meer informatie en aanmelding

Wil je meer informatie over de gezaktenregeling of wil je je aanmelden? Vul ze samen in met de decaan van je middelbare school. Als je nog vragen hebt, mail dan naar: vavoho.ssc@saxion.nl

>>Belangrijke informatie voordat je je gaat aanmelden.

Je kunt je inschrijven tot uiterlijk maandag 6 juli 2020. Belangrijk: aanmelding voor deze route gaat via ons speciale aanmeldformulier en niet via Studielink of de hbo-opleiding

Dan geldt voor je inschrijving bij Saxion het volgende: 

Meld je in ieder geval voor 1 juni 2020* aan via Studielink bij de Saxion-opleiding van jouw keuze. Je wordt uitgenodigd voor Meet & Greet, geeft een machtiging af voor de betaling van het collegegeld en zorgt dat je voldoet aan alle inschrijfvoorwaarden van Saxion.

Vervolgens lever je** uiterlijk 7 september 2020 om 12.00 uur óf een kopie van je diploma bij Saxion in, óf een verklaring dat je je diploma hebt behaald maar nog niet uitgereikt hebt gekregen. Vul dan daarvoor de bijlage ‘Verklaring behaald diploma' in. Die vind je als PDF-bestanden:

> Formulier Verklaring behaald havo- of vwo-diploma (PDF)
> Formulier Verklaring mbo-diploma (PDF)

 1. Wanneer de Studentregistratie van Saxion deze verklaring en jouw machtiging voor betaling van het collegegeld binnen heeft, wordt jouw Saxion-account weer open gezet en kun je verder studeren. Belangrijk: als je de verklaring en de machtiging voor betaling van het collegegeld op 7 september 2020 om 12.00 uur niet hebt ingeleverd, word je definitief afgemeld bij Saxion en dus NIET ingeschreven.

  Heb je uiterlijk 7 september 2020 om 12.00 uur een verklaring ingeleverd, dan lever je vervolgens uiterlijk 25 september 2020 om 12.00 uur de kopie van je diploma in. Als je op deze datum en tijd je diploma niet hebt ingeleverd, word je definitief afgemeld bij Saxion en dus NIET ingeschreven.
 2. Vraag pas studiefinanciering en een OV-jaarkaart aan als je zeker weet dat je bent ingeschreven bij Saxion.

Heb je hierover nog vragen? Neem dan contact op met het Servicepoint.
 
*Weet je pas na 1 mei of je je diploma gaat halen en ben je niet aangemeld voor een opleiding bij Saxion? Dan kun je je nog tot uiterlijk 15 augustus aanmelden.

**Uploaden in je SIS-portal mag ook: sis.saxion.nl. Kies dan bij documenttype voor havo-/vwo-/mbo-verklaring.