man betaald via de laptop zijn collegegeld

Financiering en betaling van je deeltijdstudie

Voordat je start met je deeltijdopleiding is het handig om een aantal financiële zaken op een rij te zetten én te regelen. Hoe wil je je studie gaan betalen? Betaal je deze helemaal zelf, maak je gebruik van een financieringsmogelijkheid of doet je werkgever een bijdrage? Hieronder vind je de belangrijkste informatie.

Collegegeld

Aan elke opleiding zijn kosten verbonden. De overheid stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast voor de opleidingen. Er zijn verschillende tarieven per onderwijsvorm. Tevens kunnen er ook uitzonderingen voor jouw specifieke situatie. 

Bekijk de huidige tarieven
euro's

Financieringsmogelijkheden

Er zijn tal van mogelijkheden om jouw deeltijdopleiding (deels) te bekostigen, zoals bijvoorbeeld het levenlanglerenkrediet. Vaak zijn er ook belastingvoordelen en misschien betaalt je werkgever wel (mee)?

financieren deeltijd studie

Betaling van je studie

Als student bij Saxion Parttime School ontvang je van de studentenregistratie een bericht om een machtiging voor het collegegeld in te vullen. Deze kun je met je eigen gegevens invullen. Er staat bij dat een alternatieve betaler de machtiging kan invullen. Dit kan alleen een 'persoon' zijn en geen "bedrijf".

Student paying

Betaling door je werkgever

Betaalt je werkgever jouw studie? Dan moet de garantieverklaring digitaal ingevuld worden met een fysieke handtekening van jou en je werkgever. Je ontvangt de garantieverklaring per mail. Deze verklaring dien je vóór 15 augustus te uploaden in de SIS-Portal of te mailen naar collegegelden@saxion.nl. Let op: het is belangrijk dat de betaling vóór de start van het studiejaar voldaan is.

Na het toesturen van het machtigingsformulier kun je een 'bewijs van inschrijving met studiekosten' opvragen bij de studentenbalie. Hiermee kun je een declaratie indienen bij je werkgever. Het bedrag wordt rond de 25e van de maand (of maandelijks, als je in termijnen betaalt) van de aangegeven rekening afgeschreven.

De machtiging voor het collegegeld dien je uiterlijk voor 31 augustus in Studielink te hebben afgegeven. Dit is van groot belang, omdat je anders niet kunt starten met je opleiding.

Muntjes opgestapeld

Vragen over betaling of inschrijving?

Heb je vragen over je betaling of inschrijving, neem dan contact op met het Servicepoint van Saxion.