Twee studenten overleggen in een gang van Saxion

Toekomstgericht onderwijs

De wereld van morgen vraagt om anders leren, denken én doen. Daarom bieden we onderwijs dat past bij de steeds slimmer wordende wereld. Onderwijs met keuzemogelijkheden voor persoonlijke talenten en capaciteiten. We leren jou met een brede blik naar actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk te kijken en praktische en duurzame oplossingen te bedenken.

Get Ready for a Smart World!

Wat betekent dat voor jou?

Hoewel dit verschilt per opleiding, is een aantal elementen voor alle opleidingen nagenoeg gelijk. Die vormen de basis van ons toekomstgerichte onderwijs:

Persoonlijk

Bij Saxion vinden wij het belangrijk dat jij je thuis voelt. Daarom begeleiden wij jou tijdens je studie op een persoonlijke manier, in kleine groepen. Zo’n groep heet een thuisgroep. Die vorm je vanaf de start van je studie met medestudenten uit hetzelfde leerjaar. Onder begeleiding van een studiecoach werk je aan je persoonlijke en professionele profiel. De thuisgroep is jouw vaste basis tijdens jouw hele studieloopbaan. Je leert er samen, wisselt ervaringen uit en ontdekt waar jouw persoonlijke ambities liggen.

Keuzeruimte

Jij hebt invloed op jouw leerweg en daarmee op jouw persoonlijke en professionele profiel. In het eerste deel van jouw studie (1e en 2e jaar) krijg je een goede mix: lessen op locatie en lessen online. De online lessen kun je tijd- en plaatsonafhankelijk volgen. Er is altijd een nauwe verbinding met de beroepspraktijk, waarbij jij kiest met welke praktijkopdrachten je aan de slag gaat.

In het tweede deel van jouw studie (3e en 4e jaar) volgen er meer keuzemogelijkheden: je kiest een minor, een afstudeerproject, een interdisciplinair project en welke praktijkstage jij wilt volgen. Vaak heb je de mogelijkheid om hierbij zelf de volgorde te bepalen én om dit in het buitenland te doen, als je dat wilt.

Brede blik

Je leert tijdens je studie interdisciplinair samen te werken. Daarmee bedoelen we dat je met studenten van andere opleidingen naar actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk gaat kijken. Samen met je projectteam bedenk je praktische en duurzame oplossingen. Je werkt nauw samen met docenten en (toekomstige) werkgevers. Doordat je met een brede blik naar de vragen uit de maatschappij leert te kijken, kun jij in de toekomst echt het verschil gaan maken!

Bekijk de interessante artikelen hieronder.

Met negen uitgangspunten geeft de Saxion Onderwijsvisie richting aan ons onderwijs.

 1. Leerdoelen: studenten bouwen aan vakmanschap met een eigen profiel
  Studenten ontwikkelen zich binnen eigen opleiding én samen met andere disciplines.
 2. Leerinhoud: actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk staan centraal en studenten hebben invloed op hun eigen leerweg
  Studenten leren met behulp van actuele praktijkvraagstukken en krijgen binnen hun studieprogramma steeds meer keuzemogelijkheden.
 3. Leeractiviteiten: studenten leren actief en samen
  Studenten leren samen in projecten (binnen eigen discipline en interdisciplinair) en door samenwerking tussen opleiding, werkveld en onderzoek.
 4. Docentrollen: docenten zijn expert en coach
  Docenten zijn expert in hun vakgebied en zijn coach van het leerproces en de ontwikkeling van studenten.
 5. Bronnener is een diversiteit aan bronnen (aangereikt, zelfgezocht en waar mogelijk open)
  In het onderwijs wordt gebruik gemaakt van diverse bronnen om het leren te verrijken, waar mogelijk open leermaterialen die voor alle studenten toegankelijk zijn.
 6. Communities: studenten leren in communities
  Vanaf de start van de opleiding zit iedere student in een thuisgroep: een kleine, vaste groep studenten die samen leert, onder begeleiding van een studiecoach. Ook leren zij in communities, in dialoog met studenten, docenten, onderzoekers en werkveld.
 7. Leeromgeving: samenhangend, open en toegankelijk en faciliteert samenwerking
  De digitale en fysieke leeromgeving vullen elkaar aan.
 8. Tijd: binnen kaders is flexibel leren mogelijk
  Er komt steeds meer ruimte voor eigen leerroutes van studenten, gericht op hun persoonlijk profiel.
 9. Toetsing: geïntegreerde en ontwikkelingsgerichte toetsing staat centraal
  Bij Saxion worden basiskennis, vakspecifieke en generieke vaardigheden waar mogelijk geïntegreerd getoetst. Toetsing is ook een belangrijke leeractiviteit: een middel dat studenten helpt te leren en hun leerproces te sturen.

INTERESSANTE ARTIKELEN

Duurzaamheid bij Saxion

Onze opleidingen dragen bij aan een betere wereld. Kijk voor meer info op saxion.nl/duurzaamheid.

Deze ontwikkelingen worden deels gefinancierd vanuit de Kwaliteitsgelden.