Twee studenten overleggen in een gang van Saxion

Toekomstgericht onderwijs

Wij geloven dat doeners met denkkracht het verschil kunnen maken in de wereld van morgen. Daarop bereiden wij je voor met toekomstgericht onderwijs met eigen keuzemogelijkheden. Jij werkt vanuit jouw persoonlijke talenten en capaciteiten aan jouw toekomstige rol als ondernemende professional. Wij begeleiden je daarbij door je met een brede blik te laten kijken naar jouw vakgebied. Door je te laten werken aan praktische oplossingen voor actuele vraagstukken uit de praktijk. Hierbij zul je ervaren dat dit nog beter gaat als je over de grenzen van je eigen vakgebied heen kijkt. Samen. Met medestudenten, docenten en jouw (toekomstige) werkgevers.

Get Ready for a Smart World!

Met negen uitgangspunten geeft de Saxion Onderwijsvisie richting aan ons onderwijs.

 1. Leerdoelen: studenten bouwen aan vakmanschap met een eigen profiel
  Studenten ontwikkelen zich binnen eigen opleiding én samen met andere disciplines.
 2. Leerinhoud: actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk staan centraal en studenten hebben invloed op hun eigen leerweg
  Studenten leren met behulp van actuele praktijkvraagstukken en krijgen binnen hun studieprogramma steeds meer keuzemogelijkheden.
 3. Leeractiviteiten: studenten leren actief en samen
  Studenten leren samen in projecten (binnen eigen discipline en interdisciplinair) en door samenwerking tussen opleiding, werkveld en onderzoek.
 4. Docentrollen: docenten zijn expert en coach
  Docenten zijn expert in hun vakgebied en zijn coach van het leerproces en de ontwikkeling van studenten.
 5. Bronnener is een diversiteit aan bronnen (aangereikt, zelfgezocht en waar mogelijk open)
  In het onderwijs wordt gebruik gemaakt van diverse bronnen om het leren te verrijken, waar mogelijk open leermaterialen die voor alle studenten toegankelijk zijn.
 6. Communities: studenten leren in communities
  Vanaf de start van de opleiding zit iedere student in een thuisgroep: een kleine, vaste groep studenten die samen leert, onder begeleiding van een studiecoach. Ook leren zij in communities, in dialoog met studenten, docenten, onderzoekers en werkveld.
 7. Leeromgeving: samenhangend, open en toegankelijk en faciliteert samenwerking
  De digitale en fysieke leeromgeving vullen elkaar aan.
 8. Tijd: binnen kaders is flexibel leren mogelijk
  Er komt steeds meer ruimte voor eigen leerroutes van studenten, gericht op hun persoonlijk profiel.
 9. Toetsing: geïntegreerde en ontwikkelingsgerichte toetsing staat centraal
  Toetsen zijn een om te leren en het leerproces en de ontwikkeling te sturen.

Interessante artikelen

Deze ontwikkelingen worden deels gefinancierd vanuit de Kwaliteitsgelden.