Kwaliteitsafspraken

Kwaliteitsafspraken

Door de invoering van het leenstelsel is geld beschikbaar voor hoger onderwijsinstellingen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Saxion gebruikt deze middelen voor:

  1. Het versterken van projectonderwijs zoals het ontwikkelen van meer onderwijswerkvormen samen met het werkveld (de praktijk) en het aanbieden van interdisciplinair projectonderwijs in het derde en vierde leerjaar van alle bacheloropleidingen. Bijvoorbeeld: Smart Solutions Semester
  2. Het versterken van de digitale en fysieke leer- en toets omgeving, zoals meer (studie)labs, multifunctionele onderwijsruimtes en projectruimtes voor studenten. 

  3. Studiebegeleiding continueren en versterken, de persoonlijke ontwikkeling van studenten richt zich op het creëren van een eigen professioneel en persoonlijk profiel. 

  4. Studentinitiatieven; initiatieven van studenten die bijdragen aan een of meer doelen uit het plan kwaliteitsafspraken. 

De afspraken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, passen in onze visie op onderwijs en zijn onderdeel van het strategisch plan 2020-2024.

Bekijk het Plan Kwaliteitsafspraken (samen onderwijs maken)

Meer informatie

Bekijk hier initiatieven die (mede)gefinancierd worden vanuit de kwaliteitsgelden