Vrouw in blauw shirt kijkt in de camera, man en vrouw op de achtergrond kijken in de verte

Hoe beweeg je als werkgever je organisatie met de markt mee? Welke vaardigheden hebben je medewerkers nodig om die beweging goed te maken? Saxion wil met FastSwitch bijdragen aan betere mobiliteit op de regionale arbeidsmarkt.

Het is een experiment waarbinnen wij met werkgevers, werknemers en sociale partners korte switchtrajecten op maat ontwikkelen, om zo voor werkgevers en werknemers de drempels voor een succesvolle carrièreswitch te verlagen. Doet en bouwt u met ons mee?

Pilotprojecten gezocht!

Wilt u samen met ons een nieuwe innovatieve structuur neerzetten voor duurzame mobiliteit? Heeft uw organisatie een personele hulpvraag waar we samen mee aan de slag kunnen? We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden!

Neem contact met ons op!
Afbeelding 2.jpg

Planning en perspectief

De komende maanden maken wij intentie-afspraken met de deelnemende organisaties. Samen met hen werken we het ontwikkelvraagstuk uit, zoeken we samen met sociale partners naar potentiele carrièreswitchers en ontwikkelen we een onderwijstraject op maat.

Afbeelding3.jpg

Ben jij als individueel / medewerker geïnteresseerd in fastswitch vul dan het formulier in, wij nemen contact met je op!

Ga naar het formulier

Het pilotproject FastSwitch is een versnellingsprogramma voor duurzame mobiliteit op de arbeidsmarkt, gericht op de Stedendriehoek en regio Twente. Daarbinnen ontwikkelen we met werkgevers, werknemers en sociale partners korte onderwijstrajecten op maat. Enerzijds om die carrièreswitch voor medewerkers op korte termijn mogelijk te maken; anderzijds om organisaties vooruit te helpen. Flexibel en vraaggestuurd deeltijdonderwijs wordt zo een laagdrempelige katalysator voor arbeidsmobiliteit én leidt tot behoud van medewerkers en kennis voor de regio.

Werkgevers zoeken medewerkers, die de vraagstukken van vandaag én morgen op hun vakgebied op kunnen lossen. Die behoefte is groot, getuige de spanning op de arbeidsmarkt en het aantal krapteberoepen. Door de coronacrisis komt de arbeidsmarkt in een stroomversnelling; vanwege digitalisering en veranderende consumentenbehoeftes verdwijnen ‘oude’ banen. Meer medewerkers zouden sneller de overstap moeten maken naar sectoren waar een personeelstekort is. Overigens willen veel werkenden zich best laten bij- of omscholen voor een beter carrièreperspectief, maar hoe doe je dat? In Nederland is dat niet centraal geregeld, dus als werkgever of werknemer moet je daarin zelf je weg vinden. Idealiter zou een laagdrempelig platform alle vraag, aanbod en inhoud bij elkaar brengen. FastSwitch ís dat programma; wij verlagen drempels voor werkgevers en werknemers om een carrièreswitch te realiseren.

  

We doen het samen, want dat werkt efficiënter en doeltreffender. FastSwitch verbindt werkgevers (zoals in de techniek, zorg, welzijn en overheid) en sociale partners (UWV/Werkplein, Leren en werken-loket, ontwikkelfondsen) en onderwijsinstellingen (Universiteit Twente, ROC’s en Saxion) in de regio om omscholingstrajecten op maat te ontwikkelen en een carrièreswitch voor werknemers en mensen in WW/bijstand toegankelijker te maken.

Wij bieden werkgever en medewerker maatwerk De behoefte aan omscholing is groot. Het groeiende aantal deeltijdstudenten dat zich bij Saxion meldt voor een opleidingstraject, spreekt voor zich. Maar een volledige, meerjarige studie bij een carrièreswitch duurt voor zowel werknemer als werkgever vaak (te) lang.

FastSwitch biedt daarom:

  • flexibel deeltijdonderwijs dat aansluit bij de beroepspraktijk;
  • validatie van wat de medewerker al kan of weet;
  • verkorte opleidingstrajecten op maat;
  • mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming.

Win-win voor medewerker en werkgever

Daarmee wordt een snellere overstap naar een andere functie of uitdaging veel beter mogelijk. En heeft een werkgever sneller de beschikking over een goed opgeleide werknemer. Win-win voor zowel medewerker als werkgever.

  • Installatiebedrijven - medewerkers opleiden voor complexere systemen en innovatieve oplossingen;
  • Zorginstellingen - medewerkers zoeken met een bredere achtergrond en vaardigheden om de zorg te innoveren;
  • IT-bedrijven - breed inzetbare medewerkers opleiden om de vraag naar innovatieve IT-oplossingen in diverse sectoren te beantwoorden;
  • Gemeenten - wijkteammedewerkers, Wmo- en jeugdconsulenten aantrekken met een divers DNA die als regievoerder sturen op een effectief sociaal domein;
  • Woningbouwcoöperaties - woonconsulenten opleiden die vanuit diverse achtergronden een drijvende kracht vormen in de leefbaarheidstransitie.

Je medewerkers helpen bij een carrièreswitch? Lees het artikel

Klik hier
Edith Baars - van de financiële wereld naar het welzijnswerk: 'Ik heb een totaal nieuw leven gekregen'

Ik heb een totaal nieuw leven gekregen

Lees de ervaring Alle ervaringen