Nationale ouderendag: Saxion-onderzoeker voorspelt of ouderen nieuwe technologieën adopteren
Onderzoek

Nationale ouderendag: Saxion-onderzoeker voorspelt of ouderen nieuwe technologieën adopteren

Christina Jaschinski, onderzoeker van het lectoraat Technology Health & Care van Saxion Hogeschool, verdedigt vandaag haar proefschift. Deze dag past als een handschoen, aangezien Jaschinski onderzoek deed naar de acceptatie van slimme technologie onder Nederlandse ouderen.

Een van haar conclusies is dat ouderen bereid zijn om een deel van hun privacy op te geven als ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Technologie is volgens beleidsmakers veelbelovend voor de toekomst van senioren. Innovatieve ideeën kunnen onder meer zorgen voor kostenbesparing, ontlasting van mantelzorgers  en het vergroten van zelfstandigheid. 

Maar zijn ouderen ook bereid deze technologie te adopteren? Jaschinski is een van de eerste onderzoekers die een grootschalig kwantitatief onderzoek uitvoerde over dit vraagstuk. “Ouderen staan over het algemeen positief tegenover het gebruik van slimme technologie. Denk bijvoorbeeld aan een robot die helpt met huishoudelijke taken of sensoren voor valdetectie. Ze zijn bereid hiervoor een stukje privacy op te geven. Opvallend is echter dat ze het nut van deze technologieën vooral voor andere ouderen zien en niet zichzelf. Enkele aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren komen zijn dat ouderen en hun zorgverleners beter betrokken moeten worden bij het ontwerp van deze technologieën. Ook moeten deze technologieën het menselijke contact ondersteunen en niet vervangen.” 

Kijk voor meer informatie over haar onderzoek op saxion.nl/christina-jaschinski

Gerelateerde artikelen

Schouder nek onderzoek fysiotherapie Onderwijs

Leren hoe je gewrichten werken, dat doe je natuurlijk niet uit een boek!

13 december 2018
Saxion Deventer Onderzoek

Installatie Irene Visscher-Voerman als lector Innovatief en Effectief Onderwijs

12 december 2018
Jan-Willem-de-Graaf2a.jpg Onderzoek

‘Veel Smart Technology is helemaal niet zo smart - de stoommachine, die was pas smart’