Marco en Monique
Onderzoek

Saxion-lectoraat bouwt aan kenniscentrum voor vrouwen in Jemen

Anne Hurenkamp
Anne Hurenkamp Leestijd Minuten

Onlangs reisden Marco Strijks, William Sanchez en Willeke Slingerland naar Jordanië. Ze hadden een bijzondere missie: het ontmoeten van een delegatie vrouwen van de Youth Leadership Development Foundation (YLDF). Deze vrouwen ondernamen een risicovolle reis vanuit Jemen om de Saxion-medewerkers persoonlijk te spreken voor het project waarbij zij samen met onze hogeschool bouwen: het WARD Educational Center, een plek in Jemen waar jonge meisjes en vrouwen aan hun toekomst kunnen werken.

‘Jemen is oorlogsgebied, dus moesten de vrouwen van de YLDF drie dagen reizen om ons in Jordanië te kunnen treffen. Dat is één van de weinige landen waarvoor Jemenieten nog een visum kunnen bemachtigen. Die reis was een risicovolle onderneming voor ze,’ vertelt Monique Booijink, die tevens aan het project verbonden is. Samen met Marco, William en Willeke zet ze zich in om vanuit het Lectoraat Overheid, Markt & Samenleving ondersteuning te bieden aan de vrouwen in Jemen. ‘Deze YLDF-medewerkers bouwen aan het professionaliseren van het kenniscentrum: een plek die ruimte biedt aan ontwikkeling, scholing en ondernemerschap. Eén van de voorzieningen is een bibliotheek, die de vrouwen in staat stelt hun kennis te vergroten.’

Met het ondertekenen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) vorig jaar benadrukte Saxion dat ze de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ondersteunt. Deze SDG’s moeten wereldwijd een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering en richten zich op 17 speerpunten waar Saxion vanuit haar focus op techniek ook een bijdrage aan kan leveren. Marco: ‘Ons project in Jemen haakt direct aan bij de SDG’s op het gebied van educatie, het verminderen van de genderkloof en bewerkstelligen van meer veiligheid in de wereld.’ 

‘Als kennisinstelling kunnen we veel betekenen,’ vertelt Monique. ‘Vanuit de het Ministerie van Buitenlandse zaken en het Nuffic, die het project subsidiëren, viel de keuze juist bewust op Saxion als hbo-instelling. Dat was vanwege de praktische insteek die we bieden. Onze samenwerkingspartner Safer World wil ook graag dat onze kennis en hulp direct bijdragen aan de opbouw van het kenniscentrum in Jemen. De Nederlandse overheid ziet een duidelijke meerwaarde om in dit soort kwetsbare landen te blijven bouwen aan ontwikkeling, om er voor te zorgen dat het land niet verder afglijdt en uiteindelijk een failed state wordt. Deze projecten geven de plaatselijke bevolking een enorme positieve impuls. Ook daar gaat het leven door. De mensen willen verder, ondanks de huidige omstandigheden waarin het land verkeert.’ 

Vanuit de Nederlandse regering, die het project subsidieert, viel de keuze juist bewust op Saxion als hbo-instelling. Dat was vanwege de praktische insteek die we bieden

Monique Booijink

‘De vrouwen die vanuit de YLDF werken aan de professionalisering van het centrum, verrichten belangrijk werk voor de plaatselijke bevolking. Ze zijn vaak hoogopgeleid en zetten hun kennis in voor de opbouw van hun land. De YLDF bestaat al 25 jaar en geniet in Jemen veel support en waardering. De organisatie werkt niet vanuit één religieuze of politieke invalshoek, maar heeft een neutrale, humanitaire agenda. Het kenniscentrum waaraan de YLDF bouwt, is een veilige plek waar zelfs kinderopvang aanwezig is, zodat vrouwen niets in de weg staat om deel te nemen aan de activiteiten. Denk daarbij aan het leren van een extra taal om hun contacten met de buitenwereld uit te breiden, of aan het starten van een onderneming. Wij helpen de YLDF om hun organisatie verder te professionaliseren. Ze mogen wereldwijd rekenen op subsidies, maar wij adviseren hoe zij hun subsidieverstrekkers duidelijk kunnen maken hoe het geld besteed wordt. We helpen hen ook om doelen te formuleren en deze weer te evalueren. Daarmee kan de YLDF ook in de toekomst een krachtige organisatie te blijven. Alles draait om leadership. Om mensen zelf regie te geven en te laten houden. Dat geldt ook voor de jongeren die bij het centrum leren hoe ze richting geven aan de doelen die ze in hun leven hebben: om tóch die opleiding te gaan doen waarover ze twijfelen, of om een betere maatschappelijke positie te verkrijgen,’ aldus Monique.

Hoewel het in Jordanië nu voor de vierde keer tot een persoonlijke ontmoeting kwam, vindt de samenwerking tussen Saxion en de YLDF vooral online plaats. Marco: ‘Soms moet je elkaar even in de ogen kijken, om dan op afstand goed verder te kunnen werken. Dat werkt prima. Zo hebben we al Saxion-studenten betrokken, die zich vanuit hun afstudeertraject over opdrachten buigen. Als ik naar onze studenten kijk, dan kunnen ze meer van dit soort gebieden en onderwerpen leren, dan wanneer ze een stage in Amerika of Canada gaan doen. De culturele verschillen met deze regio zijn groter. Je wordt professional in flexibiliteit. Allerlei zaken die in Nederland vanzelfsprekend zijn, liggen in Jemen anders. Het is nu nog oorlogsgebied, maar op afstand kunnen we studenten al virtueel verbinden en is samenwerking mogelijk.’

Je wordt professional in flexibiliteit. Allerlei zaken die in Nederland vanzelfsprekend zijn, liggen in Jemen anders. Het is nu nog oorlogsgebied, maar op afstand kunnen we studenten al virtueel verbinden en is samenwerking mogelijk

Marco Strijks

Monique vertelt dat het project Saxion al veel heeft opgeleverd. ‘We participeren nu ook in een werkgroep in Den Haag rond het National Action Plan, waarmee we invulling geven aan VN-resolutie 1325 over de veiligheid van vrouwen in conflictsituaties. Ons Jemen-project heeft daar veel mee te maken en we zijn niet voor niets gevraagd die rol te vervullen. Kennisinstellingen gaan in de toekomst een veel grotere rol op dit gebied spelen. Met het genderplatform Wo=Men hebben we een opdracht geformuleerd waarmee onze studenten Bestuurskunde vanuit het StadsLab internationaal allerlei partijen interviewen over de uitwerking van het National Action Plan. Met storytelling leveren onze studenten weer input aan de lobby richting de Tweede Kamer om een volgend National Action Plan verder een kans te geven. De studenten zijn mega-enthousiast over de bijdrage die ze vanuit hun opleiding kunnen leveren. Ze hebben het gevoel dat ze echt meebouwen aan een betere wereld.‘

Marco: ‘Binnenkort staan we op het Smart Solutions Festival. Om over onze ervaringen te vertellen maar ook om meer studenten te werven voor projecten in ontwikkelingslanden. We hebben onze studenten nodig om kennis te ontsluiten. Daarbij speelt de techniek ook een rol. Andersom valt er voor onze studenten veel te leren. Het WARD Cultural Center in Jemen is een werkproject, een blauwdruk om te kijken hoe we onze specifieke kennis, heel erg toegepast, aan meer projecten kunnen verbinden.’ 

Monique: ‘Dat doen we vanuit gelijkwaardigheid. We leren er zelf het nodige van én we zien dat het traject de nodige onderwijskansen voor Saxion oplevert. Als ons project in Jemen volgend jaar ten einde komt, zal de YLDF een duidelijke link met Nederland houden. Saxion is daar medeverantwoordelijk voor. Dit soort projecten bieden Jemen belangrijke kansen, om op te krabbelen en om te ervaren dat er toch nog pijlers in het gehavende land overeind staan. De YLDF is er daar één van. Deze organisatie is één van de fundamenten waarop de inwoners kunnen voortbouwen. Het vraagt van hen niet alleen een lange adem en vertrouwen, maar ook veerkracht. Als we naar de vrouwen in Jemen kijken, dan is die veerkracht volop aanwezig.’

Monique Booijink is verbonden aan de Academie Bestuur Recht en Ruimte. Ze heeft zich binnen Saxion vanuit verschillende functies de afgelopen jaren voornamelijk gericht op het brede terrein van internationalisering, Europese integratie en internationale betrekkingen.

Marco Strijks is vanuit de School of Entrepeneurship & Commerce momenteel werkzaam bij het Saxion Business Point. Hij houdt zich binnen Saxion bezig met ondernemerschap en innovatie. Diversiteit en gendergelijkheid hebben zijn bijzondere aandacht.

Willeke Slingerland is lector Overheid, Markt & Samenleving. Zij stuurt het samenwerkingsproject met het YLDF en Safer World voor Jemen namens Saxion aan.

William Sanchez is projectleider International Projects and Innovation Support. William initieert en ondersteunt projecten in binnen- en buitenland

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp is redacteur bij de Saxion Nieuwsredactie en als Informatiespecialist verbonden aan Saxion Bibliotheek. Schrijven doet ze heel graag. Vooral als het om een persoonlijk portret of over onderzoek gaat. In haar vrije tijd is Anne boekenliefhebber, bassist en Beatlesblogger.

Gerelateerde artikelen

BL1.jpg Corporate

Saxion sluit bizar studiejaar op symbolische wijze

3 juli 2020
RAAK subsidies voor Saxion's praktijkgerichte onderzoek Onderzoek

Europese subsidie voor vier onderzoeksprojecten waar Saxion bij betrokken is

29 juni 2020
SaxionLive met lector blockchain Jan Veuger Corporate

SaxionLive: laatste kennissessie voor de zomer