Regie op date uit de stad
Organisatie

Dataplatformen en regie op data uit de stad

Leestijd Minuten

Hoe kan een gemeente regie hebben op data die er is over de stad. Want er is heel veel data. En als je die slim gebruikt zou je daar wel eens veel voordeel van kunnen hebben. Projectresultaten van het lectoraat Smart Cities van Saxion worden genoemd in een grootscheeps verkennend onderzoek. Dialogic leidde het onderzoek naar gemeentelijke regie op ‘data uit de stad’ in opdracht van stichting Stedenlink en VNG Realisatie.

Hoeveel verkeer er in de stad is, de bezettingsgraad van parkeerplaatsen, wanneer het licht en donker is, hoe warm het is en hoeveel regen er valt, wat het energieverbruik van de stad is, het zijn data die er al zijn. Als je die slim gebruikt, bijvoorbeeld door ze aan elkaar te koppelen, kan het een sturend mechanisme zijn, voor gemeentelijke opgaven op gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, klimaatbeheersing, slimme verlichting en duurzame energieopwekking.

Het lectoraat Smart Cities van Saxion wordt genoemd in het onderzoek vanwege de samenwerking met Enschede op het gebied van dataverzameling over de stad. Enschede heeft er voor gekozen de opgaven van de stad voorop te stellen en op basis daarvan te kijken hoe data daarbij kunnen helpen. Het lectoraat Smart Cities is daarin de afgelopen jaren partner geweest, bijvoorbeeld door een vooronderzoek van een aantal groepen studenten naar de mogelijkheden en gevaren van het tellen van passanten met behulp van wifi. Op het gebied van slimme mobiliteit heeft de gemeente een fiets-app om fietsgebruik te stimuleren door burgers en haar eigen werknemers. De data geeft inzicht in de fietsbewegingen (voor beleidsvorming en monitoring) en wordt ingezet om de fietsbeleving te verbeteren (doordat fietsers sneller groen licht krijgen bij verkeerslichten). De projecten komen samen op het Smart Enschede Platform (smartenschede.nl) waar (real-time) data te vinden is die naast de gemeente ook door bedrijven en inwoners gebruikt kunnen worden. Dit platform is ontwikkeld binnen projecten van het lectoraat Smart Cities.

De casus Enschede leert ons dat het belangrijk is om

  1. te beginnen bij maatschappelijke opgaven, zodat er sneller middelen beschikbaar komen,
  2. aan te haken bij de praktijk in een open innovatie setting,
  3. te durven experimenteren
  4. te beginnen bij (de data-awareness van) de eigen organisatie en goed te kijken welke data er al beschikbaar is.

Regie op data uit de stad

Lees hier de hele publicatie

Gerelateerde artikelen

Mettina Onderzoek

Een jaar lang thuiswerken: zo verging het lector Mettina Veenstra

18 maart 2021
Smart Solution groep Organisatie

Smart Solution groep geeft via applicatie inzicht in de ondergrond

12 maart 2021
Smart City.jpg Organisatie

Lectoraat Smart Cities onderdeel van het Urban Development Initiative