Foto Myrthe (groot format).jpg
Onderwijs

Myrthe haalde een 10 voor haar mini-afstudeeronderzoek

Tom Wassink
Tom Wassink Leestijd Minuten

Het is niet veel mensen gegeven: een 10 halen voor een opdracht. Vierdejaars Bedrijfskunde-student Myrthe Leferink kreeg het onlangs voor elkaar met haar mini-afstudeeronderzoek over vraaggericht werken binnen gebiedsontwikkeling, dat ze uitvoerde voor het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties en de gemeentelijke organisaties Hengelo en Enschede. "Het is een mooie beloning voor je werk."

Vraaggericht werken

Vraaggericht werken betekent in de context van het in december 2018 gepresenteerde onderzoek van lectoraat Ontwikkeling Werklocaties: het kennen, begrijpen, focussen op en beïnvloeden van de investeringsbereid van ondernemers in relatie tot bedrijventerreinen. Door samen kleinschalige kansen te zien en te pakken, is het mogelijk een positief sneeuwbaleffect te creëren. “Concreet houdt het in dat je marktpartijen en overheid bij elkaar brengt en expliciete meerwaarde probeert te creëren. Dat kan bij een leegstaand industriegebied bijvoorbeeld door naar de bedrijven eromheen te kijken: welke ideeën hebben zij? Zo kun je beter aansluiten bij hetgeen dat er al is en daar vanuit de bestaande investeringsbereidheid over nadenken,” aldus Myrthe.

Hoi Myrthe, wat was precies de opdracht?

“Het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties heeft al eens in beeld gebracht dat vraaggericht werken binnen een gemeentelijke organisatie van toegevoegde waarde kan zijn en wat belangrijk is bij vraaggericht werken. Ik heb eigenlijk gekeken: wat is nog niet helder en nog niet afgebakend? Dat bleken vooral de organisatiekenmerken, maatschappelijke waarden en competentiekenmerken te zijn die bij vraaggericht werken horen. Mijn opdracht was dus om nog meer elementen te zoeken en deze af te bakenen: waaruit bestaan geschikte organisatiekenmerken, maatschappelijke waarden en competentiekenmerken dan? Aan de hand van een quick scan heb ik dat in beeld gebracht voor de gemeentelijke organisaties van Hengelo en Enschede.”

Hoe heb je dat aangepakt?

“Ik ben begonnen met inlezen. Het Saxion-lectoraat Ontwikkeling Werklocaties is eigenlijk de enige die hier onderzoek naar gedaan heeft. Ik had maar twee kwartielen de tijd, dus ik besloot me uiteindelijk te richten op de organisatie- en competentiekenmerken. Vervolgens ben ik de literatuur ingedoken en heb ik een theoretisch kader geschreven: welke elementen passen daarbij? Wat betreft organisatiekenmerken heb je het dan bijvoorbeeld over bestuursstijl en de mate van flexibiliteit en creativiteit. Bij competentiekenmerken kan je kijken naar de investeringsbereidheid en de zogeheten psychological safety: kan en mag men zelf met ideeën komen? Vervolgens heb ik verschillende interviews afgenomen.”

Wat heb je uiteindelijk opgeleverd?

“Uiteindelijk heb ik een quick scan gemaakt en daaruit kwam naar voren dat de gemeentelijke organisatie van Enschede zich wel heel erg in de hoek begeeft van de sociale zekerheid. Ze willen aansluiten bij de investeringsbereidheid van de marktpartijen, maar hebben intern niet goed in beeld wat welke maatschappelijke waarden ze na willen streven. Bij de gemeentelijke organisatie van Hengelo was het andersom, daar kijken ze meer van binnen naar buiten: wat willen ze zelf en hoe vinden ze partijen die dat ook willen? Vervolgens heb ik voor beide gemeentelijke organisaties een SWOT-analyse opgesteld en een advies geschreven over de manieren waarop ze vraaggericht werken kunnen implementeren en optimaliseren

Ik heb nooit de intentie gehad om een 10 te halen, maar het is natuurlijk wel een beloning voor je werk.

Bedrijfskunde-student Myrthe Leferink

Je begeleider tipte ons en sprak van een buitengewone prestatie. Wat was er zo goed aan?

“Ja, dat kwam voor mij ook als een verrassing. Het was volgens hem voornamelijk de manier waarop ik het heb aangepakt. Volgens mij zit het rapport methodologisch wel goed in elkaar. Ik heb gewoon goed nagedacht: wat willen ze van me? Wat ik zei: ik heb een theoretisch kader geschreven, dit vanuit allerlei invalshoeken heel breed aangepakt en dat concreet weten te maken met praktijkonderzoek. Ik denk dat ze dat wel konden waarderen.”

En dan krijg je een 10…

“Ja, daar was ik erg blij mee. Het is mooi om te horen dat het in ieder geval niet voor niets is geweest en dat je daar vervolgens ook voor wordt beloond. Ik vond het heel erg leuk om te doen, maar er zat veel tijd in. Ik heb nooit de intentie gehad om een 10 te halen, maar het is natuurlijk wel een mooie beloning voor je werk.”

Wat ga je nu doen?

“Dit mini-afstudeeronderzoek was ter voorbereiding op het afstuderen en daarmee ga ik in september hopelijk beginnen. Ik moet nog wel opzoek naar een leuke afstudeeropdracht. Nu loop ik voor mijn minor een verdiepende stage bij Domijn, een woningcorporatie in Enschede. Daar heb ik het naar mijn zin. Hiervoor heb ik stagegelopen bij een bank en dat was ook leuk. Ik vind eigenlijk zowel private als publieke organisaties die een zekere bijdrage willen leveren aan de maatschappij interessant. Ik weet in ieder geval wel dat ik het gevoel heb dat ik nog niet klaar ben hierna. Ik wil graag nog een pre-master en een master gaan volgen.”

Als deze 10 een voorbode is voor wat nog komen gaat, ga je in ieder geval een mooie toekomst tegemoet.

“Absoluut, laten we het hopen!”

Tom Wassink

Tom Wassink

Met zowel een journalistieke als een marketingachtergrond is Tom Wassink als online redacteur bij de Dienst Marketing en Communicatie altijd op zoek naar een verhaal. Dit doet hij ook als freelancer én bij zijn voetbalvereniging Oranje Nassau. Verder sport hij graag en wordt hij blij van kinderen die nog lekker op straat voetballen.

Gerelateerde artikelen

Students at desk with laptop Onderwijs

Drie bedrijven over waarom input van studenten zo waardevol voor hen was

10 januari 2020
‘Dit had ik voor geen goud willen missen!’ Studentenleven

Stage in India: ‘Dit had ik voor geen goud willen missen!’

2 mei 2018
Jan Veuger Onderzoek

Saxion ontvangt subsidie voor onderzoek naar inzet Blockchain bij afvalbeheer