Ouder echtpaar buiten, tijdens de herfst

Begin 2019 dienden drie leden van Provinciale Staten in Overijssel een motie in waarin Gedeputeerde Staten werden opgeroepen een scan uit te voeren naar alternatieve woonvormen voor ouderen. De motie werd unaniem aangenomen.

Onderdeel van de motie is een oproep om beperkende factoren in beeld te brengen bij het realiseren van ouderenhuisvesting. De achtergrond van de motie was de constatering dat er in de doelgroep ouderen behoefte is aan gezamenlijk wonen maar dat initiatieven daartoe moeizaam van de grond komen.

Dat was aanleiding voor de provincie Overijssel om een onderzoek te vragen van het Saxion-lectoraat Duurzame Leefomgeving, dat met name in beeld moest brengen welke beperkende factoren hierbij optreden. Van september 2019 tot en met januari 2020 heeft een team van vierdejaars studenten Ruimtelijke Ordening & Planologie en Stedenbouwkundig Ontwerpen dit onderzoek verricht. De studenten hebben gesproken met een aantal initiatiefnemers van alternatieve huisvesting voor ouderen in Overijssel. Ze hebben verschillende succes- en faalfactoren in beeld gebracht.

Het onderzoek wijst op de centrale rol die gemeenten spelen ten aanzien van de initiatieven en de noodzaak om initiatiefnemers professioneel te ondersteunen. Want het gaat vaak om mensen die niet (volledig) thuis zijn in vastgoedontwikkeling. De rol van de provincie ligt met name in het faciliteren, zodat gemeenten hun rol kunnen oppakken.

Gerelateerde artikelen

Video: Excursie 'Deventer Klimaatbestendige Stad' Onderwijs

Video: Excursie 'Deventer Klimaatbestendige Stad'

19 november 2018
NL-GO.jpg Organisatie

Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO) van start!

24 september 2020
Studenten ontwerpen klimaatplein hoofdgebouw Saxion Enschede Organisatie

Studenten slaan de handen ineen om het plein van Saxion klimaatbestendiger te maken