Saxion kleurt oranje om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen
Corporate

Epy Drost-gebouw kleurt oranje tegen geweld: ‘Deel je verhaal, daar is altijd ruimte voor’

Tom Wassink
Tom Wassink Leestijd Minuten

Met deelname aan de campagne Orange the World wil Saxion een statement maken tegen geweld. Klaudia Varga, werkzaam als vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling, zag het aantal meldingen toenemen in coronatijd en is blij met de aandacht voor dit onderwerp. “Mensen moeten weten dat we er voor ze zijn en dat we ze kunnen helpen.”

Orange the World is een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Een initiatief dat dit jaar harder nodig is dan ooit. Door de coronacrisis is het aantal gevallen van (huiselijk) geweld explosief toegenomen, een ontwikkeling die inmiddels de schaduwpandemie wordt genoemd. De campagne wordt op woensdag 25 november om 19.00 officieel afgetrapt in Arnhem door ministers Sigrid Kaag en Ingrid van Engelshoven en burgemeester Ahmed Marcouch, wat te volgen is via een livestream. Ook Saxion wil aandacht vragen voor dit probleem, onder meer omdat de hogeschool zich committeert aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, en dus kleurt het Epy Drost-gebouw vanaf woensdag zestien dagen lang oranje.

Hoi Klaudia, in hoeverre heb je de meldingen zien stijgen de afgelopen maanden?

“De exacte cijfers kan ik je niet geven, maar we zien zeker een stijging in het aantal meldingen. Mensen zitten in deze tijd veel meer op elkaars lip en dat zorgt voor een toename van spanningen en geweld. Veel studenten zijn economisch afhankelijk van hun ouders, omdat zij bijvoorbeeld het collegegeld betalen, en die kunnen dus niet zomaar verhuizen. Maar we kunnen altijd meedenken hoe we de onveilige situatie kunnen verhelpen. Overigens zijn er ook medewerkers die zich melden, laten we dat niet onderschatten.”

Waarmee kunnen mensen bij jullie terecht?

“Geweld komt helaas in allerlei vormen voor: emotioneel, psychologisch, economisch, seksueel. Maar het kan ook digitaal zijn. Onder het mom van een grapje wordt er al snel een filmpje gemaakt waarin iemand bijvoorbeeld wordt gepest of uitgescholden en dat gaat dan van kwaad tot erger. Eigenlijk kunnen mensen zich bij ons melden als er sprake is van welke ongewenste omgangsvorm dan ook.”

We snappen als geen ander dat de melder zich in een kwetsbare situatie bevindt, maar als deze niet de eerste stap zet, kunnen wij helaas niks doen.

vertrouwenspersoon Klaudia Varga
Klaudia Varga, vertrouwenspersoon bij Saxion, over waarom het zo belangrijk is dat mensen hun verhaal delen

Wat gebeurt er als mensen zich bij jullie melden?

“Wij bieden een luisterend oor en kijken samen met de melder naar de mogelijkheden. We staan altijd naast de melder en niet tegenover de melder. Hij of zij houdt dus de regie en bepaalt wat er gaat gebeuren. We zullen het probleem niet altijd kunnen oplossen, maar we kunnen de melder begeleiden naar een oplossing of doorverwijzen naar instanties. Meldingen blijven altijd vertrouwelijk en anoniem, tenzij er sprake is van een strafbaar feit. Dan kunnen we dat niet garanderen.”

Waarom is het zo belangrijk dat mensen echt aan de bel trekken als er geweld plaatsvindt?

“Studenten en medewerkers moeten weten dat ze er niet alleen voor staan, dat er deskundige hulp en ondersteuning geboden kan worden en dat we dit soort problematiek serieus nemen. Je moet niet denken dat je het niet hoeft te melden omdat er niks mee gedaan wordt. Heel vaak spreek ik studenten die het vanzelfsprekend vinden dat ze te maken krijgen met huiselijk geweld, maar dat is niet normaal. We willen echt aandacht blijven vestigen voor dit thema, zodat mensen weten dat wij er voor ze zijn en dat we ze kunnen helpen.”

Wat zou je willen zeggen tegen de mensen die zich in een onveilige situatie bevinden en twijfelen om zich te melden?

“Deel je verhaal. Daar is altijd ruimte voor en dan sta je er niet alleen voor. Veel mensen zijn bang om hun verhaal te vertellen. Ik hoor vaak dat mensen op straat lopen als ik ze aan de telefoon heb, omdat ze thuis niet durven te bellen. Dat is natuurlijk een lastige kwestie. Zeker in coronatijd, waarin mensen nog meer thuis zitten. We snappen dus als geen ander dat de melder zich in een kwetsbare situatie bevindt, maar als deze niet de eerste stap zet, kunnen wij helaas niks doen.”

Wat kan Saxion betekenen als er sprake is van geweld?

Ook binnen onze hogeschool moet het voor studenten en medewerkers duidelijk zijn wat Saxion kan betekenen, mocht je te maken hebben met geweld.

Problemen op de werkvloer

Ervaar jij als student of medewerker een situatie, frictie of kwestie binnen Saxion waarvan je het idee hebt dat je het niet alleen kan oplossen? Meld je dan bij onze ombudsfunctionaris. De ombudsfunctionaris is een laagdrempelige, onpartijdige en onafhankelijke gesprekspartner en zo nodig bemiddelaar of (proactief) onderzoeker. Klik hier voor meer informatie en contactgegevens.

Ongewenst gedrag

Ervaar jij onplezierig, hinderlijk of zelfs bedreigend gedrag? En wil of kun je niet naar je studieloopbaanbegeleider of leidinggevende? Dan kun je met je verhaal terecht bij een van de vertrouwenspersonen van Saxion! Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert over alle mogelijke oplossingen. Deze persoon behandelt alles strikt vertrouwelijk en komt alleen met jouw toestemming in actie. Klik hier voor meer informatie en contactgegevens.

Meld je bij veiligthuis.nl

Ontvang jij signalen van iemand in jouw omgeving die slachtoffer lijkt te zijn van huiselijk geweld of mishandeling? Klik dan hier voor meer informatie over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Bekijk ook VeiligThuis.nl.

Tom Wassink

Tom Wassink

Met een journalistieke en een marketingachtergrond is Tom Wassink als online redacteur bij de Dienst Marketing en Communicatie altijd op zoek naar een verhaal. In zijn vrije tijd houdt hij zich, zowel binnen als buiten de lijnen, vooral bezig met sport en dan in het bijzonder met voetbal.

Gerelateerde artikelen

Over piekbelasting Earth Hour en het lectoraat Duurzame Energievoorziening Saxion Onderzoek

Slim sturen op piekbelasting: ‘Studenten zijn net als ik doordrongen van de urgentie’

27 maart 2021
warmtenetten in een woonwijk Onderzoek

Duurzame warmtenetten voor de gebouwde omgeving

19 mei 2020
Saxion kleurt oranje om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen Corporate

Saxion kleurt oranje om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen