Social Work
Onderzoek

De Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk is er: Saxion was één van de kartrekkers

Anne Hurenkamp
Anne Hurenkamp Leestijd Minuten

Een routekaart voor de toekomst. Zo laat zich de onlangs gepresenteerde Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk het beste omschrijven. Saxion speelde, met samenwerkingspartners, een grote rol bij de totstandkoming van de notitie. Judith Metz is lector Social Work bij Saxion en legt uit hoe de Kennis- en Onderzoeksagenda de komende jaren de richting van het vakgebied gaat helpen bepalen. In de praktijk, in onderzoek en in onderwijs.

Dag Judith, wat houdt de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk in?

“De agenda presenteert de belangrijke kennis- en onderzoeksvragen in deze huidige tijd op het gebied van sociaal werk. Als beroepspraktijk en als academische discipline. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het sociaal werk in Nederland dat er een specifieke landelijke kennis- en onderzoeksagenda opgesteld is. Dat is een belangrijke mijlpaal.”

Waarom is het zo belangrijk dat de agenda er nu ligt?

“De agenda geeft aan welke kennis de beroepspraktijk nu nodig heeft en hoe we de beschikbare kennis toegankelijk moeten maken. Denk daarbij aan landelijke kennisinstituten of door beroepsopleidingen of trajecten voor bijscholing. Ook laat de notitie zien welke kennis de beroepspraktijk nodig heeft en daarmee dus ook welk onderzoek er gedaan moet worden. Het stuk kijkt naar de kernelementen in het sociaal werk en bouwt voort op de internationale definitie van sociaal werk die in 2014 is vastgesteld. De agenda erkent impliciet dat de onderbouwing van het werk van sociaal werkers mogelijk en nodig is. Nu we voor grote sociale en maatschappelijke opgaven staan, blijkt duidelijk dat sociaal werk als professie van cruciaal belang is.”

Hoe kwam de agenda tot stand? Saxion werkte samen met een groot aantal partners…

“Voor het eerst is werkelijk de hele sector betrokken geweest. Dit toont echt aan dat deze agenda breed gedragen wordt en dat er in breedte erkenning is voor onderzoek voor de beroepsuitoefening van sociaal werk. Het is enorm goed dat men elkaar in de hele sector nu weet te vinden. Dat is op zichzelf al een stap in de professionalisering van sociaal werk. We hebben een brede sector met een grote diversiteit. Nu al deze partijen vertegenwoordigd zijn en ook hebben bijgedragen aan de agenda, zorgt dat voor erkenning en onderlinge verbinding.”

We hebben een brede sector met een grote diversiteit. Nu al deze partijen vertegenwoordigd zijn en ook hebben bijgedragen aan de agenda, zorgt dat voor erkenning en onderlinge verbinding.

Judith Metz, Saxion-lector Social Work over de onlangs gepresenteerde Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk

Wat was en blijft de rol van Saxion?

“We waren één van de kartrekkers. Saxion streeft naar een toppositie als hogeschool in onderzoek, daarom vinden we het ook belangrijk om een stem te hebben in de programmering daarvan. Met WSD, Movisie en het Platform Lectoren Sociaal Werk hebben we er voor gezorgd dat er een opdracht kwam om de Kennis- en Onderzoeksagenda op te stellen. Vanuit WSD, onze bachelor Social Work en de Master Healthcare and Social Work hebben Nicole Ketelaar en Judith Boonstra input geleverd. Uiteraard met stakeholders van de andere samenwerkingspartijen. Zo konden we vanuit onderwijs en onderzoek de maatschappelijke opgaven benoemen waarvoor sociaal werk van betekenis is. Voor de praktijkvragen die om antwoord vroegen, hebben we in vervolgbijeenkomsten gekeken welke kennisimpulsen er nodig zijn om die antwoorden straks ook echt te kunnen geven. Zelf heb ik vanuit mijn rol als lector in het Platform Lectoren Social Work met collega-lectoren en onderzoekers de praktijkvraagstukken vertaald in kennis- en onderzoeksvraagstukken. We deden dat in live-sessies met lectoren en gespecialiseerde onderzoekers. Ook heb ik vanuit het platform met vier collega-lectoren zitting genomen in de Raad van Kennis en Onderzoek. Die heeft meegekeken bij de totstandkoming van de agenda.”

De agenda ligt er. Een prachtig resultaat. En nu?

“Voor de uitvoering van het programma zijn nog geen middelen. De waarde voor nu is vooral dat al deze partijen elkaar hebben gevonden. Dat ze erkennen dat social work een eigen body of knowledge heeft en dat onderzoek dringend nodig is om dit verder te versterken. De agenda kan als vliegwiel dienen om het huidige onderzoek dat al loopt beter op elkaar af te stemmen. Ik hoop dat er in de toekomst specifiek fondsen voor onderzoek naar sociaal werk beschikbaar komen. Kennisinstellingen, zowel hogescholen als universiteiten zouden daarmee samen kunnen werken, naast de vanzelfsprekende samenwerking met de beroepspraktijk en de beroepsopleidingen."

De Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk werd in december aangeboden aan het Ministerie van Sociale Zaken. De publicatie is beschikbaar via Saxion Bibliotheek.

Gehele sector betrokken

Bij de totstandkoming van de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk was de gehele sector betrokken: de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), de Academische Werkplaats Sociaal Werk (AWSW) van Tranzo Tilburg University, Movisie, het Landelijk Platform Lectoren Sociaal Werk, Sociaal Werk Nederland, de Landelijk Opleidings Overleg Sociaal Work (hbo-bacheloropleidingen), Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein (AWSD), de hoogleraar Sociaal Werk, Divosa, verschillende gemeenten, verschillende welzijnsorganisaties, het ministerie van VWS, opleidingen voor Sociaal Werk in het hbo en het mbo, BV Jong, GGZ-Nederland, FCB, ACTIZ, Jeugdzorg Nederland, SAM, BCMB, buurtplein, Regieorgaan SIA, LOC, LSA, een grote groep professionals en verschillende ervaringsdeskundigen. 

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp is redacteur bij de Dienst Marketing en Communicatie van Saxion. Schrijven maakt haar gelukkig. Vooral als het om een persoonlijk portret of over onderzoek gaat. Als lezer, luisteraar, schrijver en podcaster gaat Anne ook graag op zoek naar mooie verhalen uit de geschiedenis van de popmuziek. In haar vrije tijd is ze bovendien boekenliefhebber en Beatlesblogger.

Gerelateerde artikelen

Lutz Siemer Onderzoek

Lutz Siemer promoveert op behandelmethoden voor stoppen met roken

04 december 2020
Winnaars Geralien Holsbrink Scriptieprijs 2019 Studentenleven

Winnaars Geralien Holsbrink Scriptieprijs 2019

13 november 2019
Fatma: 'Digitale detox is een manier van zelfzorg' Onderwijs

'Digitale detox is een manier van zelfzorg'